Čo je NATO?

Zvoľte tému & zistite viac o NATO

1 Členské krajiny

Členovia NATO

Najdôležitejšími hráčmi v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (alebo aj Severoatlantickej aliancii) sú samotné členské štáty.

V súčasnosti má NATO 30 členov

Zoradiť abecedne  alebo  Zoradiť podľa dátumu

 • Albánsko (2009)
 • Belgicko (1949)
 • Bulharsko (2004)
 • Chorvátsko (2009)
 • Česká republika (1999)
 • Čierna Hora (2017)
 • Dánsko (1949)
 • Estónsko (2004)
 • Francúzsko (1949)
 • Grécko (1952)
 • Holandsko (1949)
 • Island (1949)
 • Kanada (1949)
 • Litva (2004)
 • Lotyšsko (2004)
 • Luxembursko (1949)
 • Maďarsko (1999)
 • Nemecko (1955)
 • Nórsko (1949)
 • Poľsko (1999)
 • Portugalsko (1949)
 • Rumunsko (2004)
 • Severné Macedónsko (2020)
 • Slovensko (2004)
 • Slovinsko (2004)
 • Spojené kráľovstvo (1949)
 • Spojené štáty (1949)
 • Španielsko (1982)
 • Taliansko (1949)
 • Turecko (1952)

Rozširovanie NATO

Členstvo v NATO je otvorené pre „a prispieť k bezpečnosti
severoatlantickej oblasti”.

NATO presadzuje aj tzv. Členský akčný plán. Tento plán poskytuje praktické rady a cielenú pomoc, čím napomáha ašpirujúcim členom pripraviť sa na členstvo a splniť kľúčové požiadavky.

 
&nsbp;
&nsbp;
Vyobrazenie zhromaždenia NATO

2 Základné fakty

< >

2.1 Politická a vojenská aliancia

Kľúčovým predpokladom nášho šťastného života je každodenný pocit bezpečia. Cieľom NATO je politickými a vojenskými prostriedkami zaručiť slobodu a bezpečnosť svojim členom.

POLITICKÉ - NATO podporuje demokratické hodnoty a umožňuje svojim členom konzultovať a spolupracovať pri riešení problémov súvisiacich s obranou a bezpečnosťou, budovať dôveru a dlhodobo predchádzať konfliktom.

VOJENSKÉ - NATO presadzuje predovšetkým mierové riešenie sporov. Ak však diplomatické úsilie zlyhá, disponuje vojenskými silami pre zabezpečovanie krízového manažmentu. Tieto operácie sú vykonávané v súlade s ustanovením zakladajúcej zmluvy o kolektívnej obrane - článku 5 Washingtonskej zmluvy alebo na základe mandátu Organizácie Spojených národov, či už samostatne alebo v spolupráci s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami.

2.2 Kolektívna obrana

NATO sa zaviazalo dodržiavať zásadu, že útok na jedného alebo viacerých jeho členov sa považuje za útok proti všetkým. Tento princíp kolektívnej obrany je zakotvený v článku 5 Washingtonskej zmluvy.

Doposiaľ boli ustanovenia článku 5 uplatnené iba raz - ako reakcia na teroristické útoky v USA, ku ktorým došlo 9. septembra 2001.

2.3 Transatlantické spojenie

NATO je alianciou európskych a severoamerických štátov, predstavujúcou jedinečné spojenie medzi týmito dvoma kontinentmi, ktoré im umožňuje radiť sa a spolupracovať v oblasti obrany a bezpečnosti a spoločne riadiť nadnárodné operácie krízového manažmentu.

2.4 Strategická koncepcia 2022

Strategické koncepcie stanovujú kľúčové úlohy a zásady Aliancie, jej hodnoty, meniace a vyvíjajúce sa bezpečnostné prostredie a strategické ciele Aliancie na ďalšie desaťročie. Strategická koncepcia 2022

 
 

3 Aktivity

< >

3.1 Rozhodnutia a konzultácie

Medzi členskými krajinami prebiehajú každý deň konzultácie na všetkých úrovniach a v rôznych oblastiach, ktoré vedú k rozhodnutiam o bezpečnostných otázkach.

„Rozhodnutie NATO” je vyjadrením spoločnej vôle všetkých 30 členských krajín, keďže všetky rozhodnutia sú výsledkom konsenzu.

Každý deň prichádzajú do ústredia NATO stovky úradníkov, ale aj civilných a vojenských odborníkov, aby si vymieňali názory a pripravovali potrebné rozhodnutia v spolupráci so zástupcami jednotlivých štátov a pracovníkmi pracovníkmi ústredia NATO.

3.2 Operácie a misie

 • Kosovo
 • Zabezpečovanie oblasti Stredozemného mora
 • Podpora Africkej únie

NATO zohráva aktívnu úlohu v rôznych operáciách a misiách krízového manažmentu, a to vrátane civilných zásahových operácií.

Operácie krízového manažmentu NATO sa vykonávajú v zmysle článku 5 Washingtonskej zmluvy alebo na základe mandátu OSN.

3.3 Partnerstvá

Pri riešení rôznych politických a bezpečnostných otázok spolupracuje s NATO 40 nečlenských krajín. Tieto krajiny vedú dialóg a spolupracujú s Alianciou, pričom mnohé prispievajú k operáciám a misiám pod vedením NATO. NATO zároveň spolupracuje s množstvom medzinárodných organizácií.

Partnerské krajiny nemajú rovnaké rozhodovacie právomoci ako členské štáty.

 Zistite viac
o partnerstvách NATO

3.4 Vývoj prostriedkov pre reagovanie na hrozby

NATO stavia na inováciách a prispôsobovaní sa, čím zaisťuje, že jeho postupy, schopnosti a štruktúry budú vždy pripravené na súčasné a budúce hrozby, a to vrátane kolektívnej obrany svojich členov.

 
 

4 Kľúčové udalosti

 

1989

Pád Berlínskeho múru

1991

NATO nadväzuje spoluprácu s bývalými protivníkmi po rozpade
Sovietskeho zväzu

1995

NATO sa zapája do svojej prvej operácie krízového manažmentu v
Bosne a Hercegovine

2001

Rozsiahle teroristické útoky v New Yorku a Washingtone D.C.

NATO prvýkrát v histórii uplatňuje článok 5 a osvojuje si širší prístup k bezpečnosti

2003

NATO sa ujíma velenia Medzinárodných bezpečnostných a pomocných síl - ISAF - v Afganistane

 Prejsť na Odtajnené materiály NATO

5 Organizačná štruktúra

Členské krajiny

 
Vojenský výbor

Medzinárodný vojenský štáb

 
Zobraziť organizačnú schému