Wat is de NAVO?

Kies een onderwerp en ontdek de NAVO

1 Lidstaten

NAVO-lidstaten

De belangrijkste spelers in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie zijn de lidstaten zelf.

De NAVO telt momenteel 30 lidstaten.

Alfabetisch sorteren  of  Sorteren op datum

 • Albanië (2009)
 • België (1949)
 • Bulgarije (2004)
 • Canada (1949)
 • Denemarken (1949)
 • Duitsland (1955)
 • Estland (2004)
 • Frankrijk (1949)
 • Griekenland (1952)
 • Hongarije (1999)
 • Ijsland (1949)
 • Italië (1949)
 • Kroatië (2009)
 • Letland (2004)
 • Litouwen (2004)
 • Luxemburg (1949)
 • Montenegro (2017)
 • Nederland (1949)
 • Noord-Macedonië (2020)
 • Noorwegen (1949)
 • Polen (1999)
 • Portugal (1949)
 • Roemenië (2004)
 • Slovenië (2004)
 • Slowakije (2004)
 • Spanje (1982)
 • Tsjechië (1999)
 • Turkije (1952)
 • Verenigd Koninkrijk (1949)
 • Verenigde Staten (1949)

Uitbreiding van de NAVO

Het NAVO-lidmaatschap staat open voor “elke Europese staat die de verwezenlijking van de beginselen van dit Verdrag kan bevorderen en die kan bijdragen tot de veiligheid van het Noord-Atlantische gebied.”

De NAVO heeft overigens wat ze het Membership Action Plan noemt. Het helpt kandidaat-lidstaten zich voor te bereiden op hun lidmaatschap en aan de vereisten te voldoen door praktisch advies en doelgerichte ondersteuning te verlenen.

 
&nsbp;
&nsbp;
Illustratie van een NAVO-vergadering

2 Basispunten

< >

2.1 Een politieke en militaire alliantie

Veiligheid in ons dagelijks leven is cruciaal voor ons welzijn. De NAVO heeft tot doel de vrijheid en veiligheid van haar lidstaten te garanderen met politieke en militaire middelen.

POLITIEK - De NAVO promoot de democratische waarden en biedt lidstaten de gelegenheid om te overleggen en samen te werken rond defensie- en veiligheidskwesties om problemen op te lossen, vertrouwen op te bouwen en uiteindelijk conflicten te voorkomen.

MILITAIR - De NAVO zet zich in voor een vreedzame oplossing van geschillen. Als de diplomatieke inspanningen mislukken, heeft ze de bevoegdheid om crisisbeheersingsoperaties uit te voeren. Deze worden uitgevoerd onder de clausule inzake gemeenschappelijke verdediging van het oprichtingsverdrag van de NAVO - Artikel 5 van het Verdrag van Washington of onder een mandaat van de Verenigde Naties, alleen of in samenwerking met andere landen en internationale organisaties.

2.2Gemeenschappelijke verdediging

De NAVO houdt vast aan het principe dat een aanval tegen een of meer van haar lidstaten als een aanval tegen alle lidstaten wordt beschouwd. Dit is het principe van de gemeenschappelijke verdediging, dat in Artikel 5 van het Verdrag van Washington vervat zit.

Tot hiertoe werd Artikel 5 eenmaal ingeroepen - als antwoord op de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 (9/11).

2.3De trans-Atlantische connectie

De NAVO is een alliantie van landen uit Europa en Noord-Amerika. Ze biedt een unieke connectie tussen beide continenten en stelt hen in staat te overleggen en samen te werken op het vlak van defensie en veiligheid, en samen internationale crisisbeheersingsoperaties uit te voeren.

2.4Het strategisch concept van 2022

Strategische concepten leggen de kerntaken en -principes van de alliantie, haar waarden, de evoluerende veiligheidsomgeving en de strategische doelstellingen van de alliantie voor het komende decennium vast. Het strategisch concept van 2022

 
 

3 Activiteiten

< >

3.1 Beslissingen en overleg

Elke dag overleggen lidstaten en nemen ze beslissingen over veiligheidskwesties op elk niveau en in de meest uiteenlopende domeinen.

Een “NAVO-beslissing” is de uitdrukking van de gemeenschappelijke wil van alle 30 lidstaten aangezien alle beslissingen met eenparigheid van stemmen worden genomen.

Honderden ambtenaren, burgerlijke én militaire experts komen elke dag naar het NAVO-hoofdkwartier om informatie en ideeën uit te wisselen en waar nodig te helpen beslissingen voor te bereiden in samenwerking met nationale delegaties en de staf op het NAVO-hoofdkwartier.

3.2 Operaties en missies

 • Kosovo
 • Beveiliging van de Middellandse Zee
 • Ondersteuning van de Afrikaanse Unie

De NAVO neemt een actieve rol op zich in een brede waaier van crisisbeheersingsoperaties en -missies, waaronder burgerlijke noodoperaties.

De crisisbeheersingsoperaties van de NAVO worden uitgevoerd onder Artikel 5 van het Verdrag van Washington of onder mandaat van de Verenigde Naties.

3.3 Partnerschappen

40 niet-lidstaten werken samen met de NAVO aan een brede waaier van politieke en veiligheidsgerelateerde kwesties. Deze landen streven de dialoog en praktische samenwerking met de alliantie na en velen dragen bij tot operaties en missies onder leiding van de NAVO. Daarnaast werkt de NAVO samen met een breed netwerk van internationale organisaties.

Partnerlanden hebben niet dezelfde beslissingsbevoegdheid als lidstaten.

 Lees meer
over de partnerschappen van de NAVO

3.4 Middelen ontwikkelen om te antwoorden op dreigingen

De NAVO heeft zichzelf altijd vernieuwd en aangepast om ervoor te zorgen dat haar beleid, capaciteiten en structuren tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige dreigingen. Dat omvat ook de gemeenschappelijke verdediging van haar lidstaten.

 
 

4 Voornaamste gebeurtenissen

 

1989

De val van de Berlijnse Muur

1991

De NAVO ontwikkelt partnerschappen met voormalige tegenstanders na het uiteenvallen van
de Sovjet-Unie

1995

De NAVO start haar eerste grote crisisbeheersingsoperatie in
Bosnië en Herzegovina

2001

Grootschalige terroristische aanslagen in New York en Washington D.C.

De NAVO roept voor de eerste keer Artikel 5 in en neemt een ruimere benadering van veiligheid aan

2003

De NAVO neemt het bevel van de International Security Assistance Force - ISAF - in Afghanistan

 Ga naar NAVO Gederubriceerd

5 Werkstructuren

Lidstaten

 
Militair Comité

Internationale Militaire Staf

 
Allied Command Operations
Allied
Command
Transformation
 

Geïntegreerde Militaire Commandostructuur

Bekijk organogram