Šta je NATO?

Odaberite temu i otkrijte NATO

1 Države članice

Članice NATO-a

Najvažniju ulogu u Organizacije Sjeverno-atlantskog ugovora imaju same države članice.

NATO TRENUTNO IMA 32 ČLANICE

Poredajte abecednim redom  ili  Poredajte po datumu

 • Albanija (2009)
 • Belgija (1949)
 • Bugarska (2004)
 • Crna Gora (2017)
 • Češka (1999)
 • Danska (1949)
 • Estonija (2004)
 • FINSKA (2023)
 • Francuska (1949)
 • Grčka (1952)
 • Holandija (1949)
 • Hrvatska (2009)
 • Island (1949)
 • Italija (1949)
 • Kanada (1949)
 • Letonija (2004)
 • Litvanija (2004)
 • Luksemburg (1949)
 • Mađarska (1999)
 • Njemačka (1955)
 • Norveška (1949)
 • Poljska (1999)
 • Portugal (1949)
 • Rumunija (2004)
 • SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE (1949)
 • Sjeverna Makedonija (2020)
 • Slovačka (2004)
 • Slovenija (2004)
 • Španija (1982)
 • ŠVEDSKA (2024)
 • Turska (1952)
 • Ujedinjeno Kraljevstvo (1949)

Proširenje NATO-a

Članica NATO-a može postati „bilo koja evropska država koja je u stanju da unapređuje principe ovog Sporazuma i doprinosi bezbjednosti sjevernoatlantskog područjaˮ.

 
 
 
Illustration of a NATO meeting

2 OSNOVNE TAČKE

< >

2.1 Politički i vojni savez

Bezbjednost u svakodnevnom životu je ključ za našu dobrobit. Svrha NATO-a je da očuva mir i sigurnost političkim i vojnim putem u zemljama članicama.

POLITIČKI – NATO propagira demokratske vrijednosti i omogućava članovima da se konsultuju i sarađuju na pitanjima iz domena odbrane i bezbjednosti s ciljem rješavanja problema, izgradnje povjerenja i, na duže staze, sprečavanja konflikata.

VOJNI – NATO je posvećen mirnom rješavanju sporova. Međutim, ako diplomatski pokušaji ne uspiju, NATO ima mogućnost da vojnim putem preduzme operacije upravljanja krizom. Ove operacije vrši u skladu sa odredbom o kolektivnoj odbrani iz osnivačkog sporazuma NATO-a, odnosno članom 5 Vašingtonskog sporazuma, ili nakon što su Ujedinjene nacije odobrile mandat, a može ih vršiti samostalno ili u saradnji sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

2.2 Kolektivna odbrana

NATO se vodi principom da napad na jednu ili više članica znači napad na sve. To je princip kolektivne odbrane, sadržan u članu 5 Vašingtonskog sporazuma.

Do sada su se članice samo jednom pozvale na primjenu člana 5, u odgovoru na teroristički napad izvršen 11. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama.

2.3 Transatlantska veza

NATO je savez zemalja Evrope i Sjeverne Amerike. On na jedinstven način povezuje ova dva kontinenta, omogućavajući im da se savjetuju i sarađuju na polju odbrane i bezbjednosti, kao i da izvode zajedničke multinacionalne operacije s ciljem upravljanja kriznim situacijama.

2.4 Strateški koncept iz 2022.

Strateški koncepti definišu ključne zadatke i principe Alijanse, njene vrijednosti, dinamičku bezbjednosnu sredinu i strateške ciljeve koje je Alijansa odredila za narednu deceniju. Strateški koncept iz 2022. godine nanovo potvrđuje da je ključna svrha NATO-a da obezbijedi kolektivnu odbranu svojih članica, zasnovanu na pristupu od 360 stepeni, i ističe tri ključna zadatka – odvraćanje od agresije i odbranu, sprečavanje kriza i krizno upravljanje i kooperativnu bezbjednost.

 
 

3 AKTIVNOSTI

< >

3.1 Odluke i konsultacije

Države članice svakodnevno se konsultuju i donose odluke o bezbjednosnim pitanjima na svim nivoima i u raznim oblastima.

„Odluka NATO-aˮ je izraz kolektivne volje svih 32 država članica pošto se sve odluke donose konsenzusom.

Stotine službenika, civilnih i vojnih stručnjaka svakodnevno se sastaju u glavnom štabu NATO-a kako bi razmjenjivali informacije, podijelili ideje i pomogli da se donese odluka kada je to potrebno, a sve u saradnji sa nacionalnim delegacijama i osobljem glavnog štaba NATO-a.

3.2 Operacije i misije

 • Kosovo
 • Pomorski čuvar u Mediteranu
 • Podrška Afričkoj uniji

NATO igra aktivnu ulogu u širokom spektru operacija i misija čiji je cilj upravljanje krizom, uključujući i operacije hitne humanitarne pomoći.

Operacije upravljanja krizom koje izvodi NATO sprovode se u skladu sa članom 5 Vašingtonskog sporazuma ili po dobijanju mandata Ujedinjenih nacija.

3.3 Partnerstva

NATO radi sa mnogim zemljama nečlanicama na širokom spektru političkih i bezbjednosnih pitanja. Ove zemlje se zalažu za dijalog i praktičnu saradnju sa Alijansom, a mnoge od njih daju svoj doprinos operacijama i misijama koje predvodi NATO. NATO takođe sarađuje sa širokom mrežom međunarodnih organizacija.

Zemlje partneri nemaju ista ovlašćenja u procesu odlučivanja kao i države članice.

 Saznajte nešto
više o partnerstvu s NATO-m

3.4 Razvoj sredstava s ciljem odgovaranja na prijetnje

NATO se uvijek obnavljao i prilagođavao kako bi se osigurao da su njegova politika, sposobnosti i strukture u stanju da odgovore na postojeće i buduće prijetnje, uključujući i kolektivnu odbranu svojih članova.

 
 

4 KLJUČNI DOGAĐAJI

 

1989

Pad Berlinskog zida

1991

NATO razvija partnerstva sa bivšim protivnicima nakon raspada Sovjetskog Saveza

1995

NATO se uključuje u svoju prvu operaciju upravljanja krizom u
Bosni i Hercegovini

2001

Teroristički napad ogromnih razmjera, izveden na američke gradove Njujork i Vašington

NATO se po prvi put poziva na član 5 i usvaja širi pristup bezbjednosti

2003

NATO preuzima komandu nad Međunarodnim snagama za bezbjednosnu pomoć – ISAF – u Avganistanu

 PRISTUPITE MODULU ISTORIJA NATO

5 RADNE STRUKTURE

Države članice

 
Vojni komitet

Međunarodno vojno osoblje

 
View organigram