Какво представлява НАТО?

Изберете тема и открийте НАТО

1Държави-членки

Членове на НАТО

Най-важните участници в НАТО са самите държави-членки.

В момента има32държави-членки

Сортиране по азбучен ред  или  Сортиране по дата

 • Албания (2009)
 • Белгия (1949)
 • България (2004)
 • Германия (1955)
 • Гърция (1952)
 • Дания (1949)
 • Естония (2004)
 • Исландия (1949)
 • Испания (1982)
 • Италия (1949)
 • Канада (1949)
 • Латвия (2004)
 • Литва (2004)
 • ЛЮКСЕМБУРГ (1949)
 • НИДЕРЛАНДИЯ (1949)
 • НОРВЕГИЯ (1949)
 • Обединеното кралство (1949)
 • Полша (1999)
 • Португалия (1949)
 • Румъния (2004)
 • Северна Македония (2020)
 • Словакия (2004)
 • Словения (2004)
 • Съединените щати (1949)
 • Турция (1952)
 • Унгария (1999)
 • ФИНЛАНДИЯ (2023)
 • Франция (1949)
 • Хърватия (2009)
 • Черна гора (2017)
 • ЧЕХИЯ (1999)
 • ШВЕЦИЯ (2024)

Разширяване на НАТО

Членството в НАТО е отворено за "всяка друга европейска държава, която е в състояние да доразвие принципите на този договор и да допринесе за сигурността на северноатлантическата зона".

 
 
 
Illustration of a NATO meeting

2 ОСНОВНИ ТОЧКИ

< >

2.1 Политически и военен алианс

Сигурността в нашето ежедневие е от ключово значение за нашето благополучие. Целта на НАТО е да гарантира свободата и сигурността на своите държави-членки чрез политически и военни средства.

ПОЛИТИЧЕСКИ – НАТО насърчава демократичните ценности и позволява на членовете си да се консултират и да си сътрудничат по въпросите на отбраната и сигурността, за да разрешат проблемите, да изградят доверие и да предотвратят конфликтите в дългосрочен план.

ВОЕННИ- НАТО се ангажира с мирното разрешаване на спорове. Ако дипломатическите усилия не успеят, НАТО разполага с военна сила да предприеме операции по управлението на кризи. Те се извършват съгласно клаузата за колективна защита на основополагащия договор на НАТО – член 5 от Вашингтонския договор или на мандата на ООН, самостоятелно или в сътрудничество с други държави и международни организации.

2.2 Колективна отбрана

НАТО се ангажира с принципа, че нападението срещу една или няколко от държавите-членки се счита за атака срещу всички. Това е принципът на колективната отбрана, залегнал в член 5 от Вашингтонския договор.

Досега член 5 е бил използван веднъж – в отговор на терористичните атаки от 11ти септември в САЩ през 2001 г.

2.3 Транс-атлантическата връзка

НАТО е съюз на държави от Европа и Северна Америка. Той осигурява уникална връзка между тези два континента, позволявайки им да се консултират и да си сътрудничат в областта на отбраната и сигурността и да провеждат операции за управление на многонационални кризи.

2.4 Стратегическата концепция за 2022 г.

Стратегическите концепции определят основните задачи и принципи на Алианса, неговите ценности, развиващата се среда за сигурност и стратегическите цели на Алианса за следващото десетилетие. Стратегическата концепция за 2022 потвърждава отново, че ключовата функция на НАТО е да осигурява колективната отбрана на своите членове на основата на 360-градусовия подход. Тя очертава три основни задачи: възпиране и отбрана, предотвратяване и управление на кризи, и кооперативна сигурност.

 
 

3 ДЕЙНОСТИ

< >

3.1 Решения и консултации

Всеки ден държавите-членки се консултират и вземат решения по въпросите на сигурността на всички нива и в различни области.

„Решение на НАТО” е израз на колективната воля на всичките 32 държави-членки, тъй като всички решения се вземат с консенсус.

Стотици длъжностни лица, както и граждански и военни експерти, идват всеки ден в щабквартирата на НАТО, за да обменят информация, да споделят идеи и да съдействат при подготовката на решения, когато е необходимо, в сътрудничество с националните делегации и персонала на щабквартирата на НАТО.

3.2 Операции и мисии

 • Косово
 • Осигуряване на Средиземноморието
 • Подкрепа за Африканския съюз

НАТО поема активна роля в широк спектър от операции и мисии за управление на кризи, включително спешни граждански операции.

Операциите на НАТО за управление на кризи се осъществяват съгласно член 5 от Вашингтонския договор или съгласно мандат на ООН.

3.3 Партньорства

НАТО работи с много държави, които не членуват в организацията, по широк кръг от въпроси, свързани с политиката и сигурността. Тези държави провеждат диалог и практическо сътрудничество с Алианса и много от тях допринасят за ръководени от НАТО операции и мисии. НАТО също така си сътрудничи с широка мрежа от международни организации.

Държавите-партньори нямат същите правомощия за вземане на решения както държавите-членки.

 Научете повече
за партньорствата на НАТО

3.4 Разработване на средства за реагиране на заплахи

НАТО винаги е внедрявала и адаптирала себе си, за да гарантира, че политиките, способностите и структурите на организацията отговарят на настоящите и бъдещите заплахи, включително за колективната отбрана на държавите-членки.

 
 

4 КЛЮЧОВИ СЪБИТИЯ

 

1989

Падането на Берлинската стена

1991

НАТО развива партньорства с бивши противници след разпадането на Съветския съюз

1995

НАТО участва в първата си голяма операция по управление на кризи в
Босна и Херцеговина

2001

Големи терористични атаки в Ню Йорк и Вашингтон

За пръв път НАТО се позовава на член 5ти и приема един по-широк подход към сигурността

2003

НАТО поема командването на Международните сили за подпомагане на сигурността - ISAF – в Афганистан

 Отидете на модула Историята на НАТО

5 РАБОТНИ СТРУКТУРИ

Държави-членки

 
Военен комитет

Международен военен личен състав

 
View organigram