Hvad er NATO?

Vælg et emne for at få mere viden om NATO

1 Medlemslande

NATO's medlemmer

De vigtigste aktører i Den Nordatlantiske Traktats Organisation er medlemslandene selv.

Der er på nuværende tidspunkt 30 medlemmer.

Sorteret i alfabetisk rækkefølge  eller  Sorteret efter dato

 • Albanien (2009)
 • Belgien (1949)
 • Bulgarien (2004)
 • Canada (1949)
 • Danmark (1949)
 • De Forenede Stater (1949)
 • Det Forenede Kongerige (1949)
 • Estland (2004)
 • Frankrig (1949)
 • Grækenland (1952)
 • Holland (1949)
 • Island (1949)
 • Italien (1949)
 • Kroatien (2009)
 • Letland (2004)
 • Litauen (2004)
 • Luxembourg (1949)
 • Montenegro (2017)
 • Nordmakedonien (2020)
 • Norge (1949)
 • Polen (1999)
 • Portugal (1949)
 • Rumænien (2004)
 • Slovakiet (2004)
 • Slovenien (2004)
 • Spanien (1982)
 • Tjekkiet (1999)
 • Tyrkiet (1952)
 • Tyskland (1955)
 • Ungarn (1999)

NATO's udvidelse

Medlemskabet i NATO er åbent for "enhver anden europæisk stat, som er i stand til at fremme grundsætningerne i denne traktat og bidrage til det nordatlantiske områdes sikkerhed".

NATO har også en såkaldt Medlemskabshandlingsplan. Den hjælper gennem praktisk rådgivning og målrettet assistance medlemsaspiranterne med at forberede sig til medlemskabet og til at opfylde nøglekravene.

 
&nsbp;
&nsbp;
Illustration af et NATO-møde

2 Grundlæggende oplysninger

< >

2.1 En politisk og militær alliance

Sikkerheden i vores daglige liv er afgørende for vores velvære. NATO's formål er at garantere sine medlemslandes frihed og sikkerhed ad politisk og militær vej.

POLITISK - NATO støtter demokratiske værdier og giver sine medlemmer mulighed for at rådføre sig med hinanden og samarbejde om forsvars- og sikkerhedsspørgsmål for at løse problemer, opbygge tillid og på lang sigt forebygge konflikter.

MILITÆRT - NATO arbejder på at finde fredelige løsninger på stridsspørgsmål. Hvis de diplomatiske bestræbelser mislykkes, har NATO den militære styrke til at gennemføre krisestyringsoperationer. De udføres i henhold til klausulen om kollektivt forsvar i NATO's oprettelsestraktat - artikel 5 i Washington-traktaten - eller under et mandat fra De Forenede Nationer, alene eller i samarbejde med andre lande og internationale organisationer.

2.2 Et kollektivt forsvar

NATO står stærkt på det princip, at et angreb mod et eller flere af Alliancens medlemmer skal betragtes som et angreb mod dem alle. Dette er princippet bag det kollektive forsvar, der er stadfæstet i Washington-traktatens artikel 5.

Artikel 5 er hidtil kun blevet anvendt én gang - som reaktion på terroristangrebet i USA den 11. september 2001.

2.3 Den transatlantiske forbindelse

NATO er en alliance af lande fra Europa og Nordamerika. Den udgør en enestående forbindelse mellem disse to kontinenter, som sætter dem i stand til at rådføre sig med hinanden og samarbejde omkring forsvar og sikkerhed samt gennemføre multinationale krisestyringsoperationer i fællesskab.

2.4 2022-strategikonceptet

Strategikonceptet fastlægger Alliancens kerneopgaver og -principper, dens værdier, sikkerhedsmiljøets udvikling og Alliancens strategiske målsætninger for de næste ti år. I 2022-strategikonceptet

 
 

3 Aktiviteter

< >

3.1 Beslutninger og høringer

Hver dag rådfører medlemslandene sig med hinanden og træffer beslutninger om sikkerhedsspørgsmål på alle niveauer og på en lang række områder.

En "NATO-beslutning" er et udtryk for den kollektive vilje hos samtlige 30 medlemslande, eftersom alle beslutninger træffes i enighed.

Hundreder af embedsmænd såvel som civile og militære eksperter mødes hver dag i NATO's hovedkvarter for at udveksle oplysninger, dele ideer og i påkommende tilfælde hjælpe med at forberede beslutninger, i samarbejde med nationale delegationer og NATO-hovedkvarterets stab.

3.2 Operationer og missioner

 • Kosovo
 • Sikring af Middelhavet
 • Støtte til Den Afrikanske Union

NATO spiller en aktiv rolle i en lang række krisestyringsoperationer og -missioner, herunder civile nødhjælpsoperationer.

NATO's krisestyringsoperationer udføres i henhold til Washington-traktatens artikel 5 eller under et mandat fra De Forenede Nationer.

3.3 Partnerskaber

40 ikke-medlemslande samarbejder med NATO om et bredt udvalg af politiske og sikkerhedsrelaterede spørgsmål. Disse lande opretholder en dialog og et praktisk samarbejde med Alliancen og kan bidrage til NATO-ledede operationer og missioner. NATO samarbejder også med et bredt netværk af internationale organisationer.

Partnerlandene har ikke samme beslutningstagende myndighed som medlemslandene.

 Læs mere om NATO's partnerskaber

3.4 Udvikling af midler til at besvare trusler

NATO har altid innoveret og tilpasset sig for at sikre, at Alliancens politik, virkemidler og strukturer kan imødegå de aktuelle og fremtidige trusler, såvel som det kollektive forsvar af medlemmerne.

 
 

4 Nøglebegivenheder

 

1989

Berlinmurens fald

1991

NATO udvikler partnerskaber med tidligere fjender efter Sovjetunionens opløsning

1995

NATO gennemfører sin første større krisestyringsoperation i Bosnien-Hercegovina

2001

Storstilede terroristangreb i New York og Washington D.C.

NATO anvender for første gang artikel 5 og vedtager en bredere tilgang til sikkerhed

2003

NATO overtager kommandoen over den Internationale Sikkerhedsstyrke - ISAF - i Afghanistan

 Gå til NATO, afklassificeret

5 Arbejdsstrukturer

Medlemslande

 
Militær-
komiteen

Den internationale militærstab

 
Se organisationsoversigten