Kas yra NATO?

Pasirinkite temą ir susipažinkite su NATO

1 Šalys narės

NATO narės

Svarbiausi Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos dalyviai yra pačios šalys narės.

ŠIUO METU YRA 32 NARĖS

Rūšiuoti pagal abėcėlę  arba  Rūšiuoti pagal datą

 • Albanija (2009)
 • Belgija (1949)
 • Bulgarija (2004)
 • Čekija (1999)
 • Danija (1949)
 • Estija (2004)
 • Graikija (1952)
 • Islandija (1949)
 • Ispanija (1982)
 • Italija (1949)
 • Jungtinė Karalystė (1949)
 • Jungtinės Valstijos (1949)
 • Juodkalnija (2017)
 • Kanada (1949)
 • Kroatija (2009)
 • Latvija (2004)
 • Lenkija (1999)
 • Lietuva (2004)
 • Liuksemburgas (1949)
 • Nyderlandai (1949)
 • Norvegija (1949)
 • Portugalija (1949)
 • Prancūzija (1949)
 • Rumunija (2004)
 • Slovakija (2004)
 • Slovėnija (2004)
 • SUOMIJA (2023)
 • Šiaurės Makedonija (2020)
 • ŠVEDIJA (2024)
 • Turkija (1952)
 • Vengrija (1999)
 • Vokietija (1955)

NATO plėtra

NATO narystė atvira „bet kuriai kitai Europos valstybei, galinčiai padėti plėtoti šios sutarties principus ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto erdvės saugumo“.

 
&nsbp;
&nsbp;
NATO susitikimo iliustracija

2 Pagrindiniai veiksniai

< >

2.1 Politinis ir karinis aljansas

Saugumas kasdieniame gyvenime yra mūsų gerovės pagrindas. NATO tikslas – užtikrinti savo narių laisvę ir saugumą politinėmis ir karinėmis priemonėmis.

POLITINĖS PRIEMONĖS – NATO skatina demokratines vertybes ir suteikia galimybę narėms konsultuotis ir bendradarbiauti su gynyba ir saugumu susijusiais klausimais, siekiant spręsti problemas, didinti pasitikėjimą ir ilgainiui užkirsti kelią konfliktams.

KARINĖS PRIEMONĖS – NATO yra įsipareigojusi ginčus spręsti taikiai. Jei diplomatinės pastangos yra bevaisės, ji turi karinę galią imtis krizių valdymo veiksmų. Jie vykdomi pagal NATO steigimo sutarties kolektyvinės gynybos išlygą – Vašingtono sutarties 5 straipsnį – arba pagal Jungtinių Tautų mandatą, atskirą arba bendradarbiaujant su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

2.2 Kolektyvinė gynyba

NATO laikosi principo, kad išpuolis prieš vieną ar kelias jos nares yra laikomas išpuoliu prieš visas nares. Tai kolektyvinės gynybos principas, įtvirtintas Vašingtono sutarties 5 straipsnyje.

Iki šiol 5 straipsnis pritaikytas vieną kartą – reaguojant į 2001 m. rugsėjo 11-osios teroristinius išpuolius Jungtinėse Amerikos Valstijose.

2.3 Transatlantinis ryšys

NATO yra Europos ir Šiaurės Amerikos šalių sąjunga. Ji užtikrina unikalų ryšį tarp šių dviejų žemynų ir suteikia galimybę konsultuotis ir bendradarbiauti gynybos ir saugumo srityse bei kartu vykdyti tarptautines krizių valdymo operacijas.

2.4 2022 m. strateginė koncepcija

Strateginėmis koncepcijomis nustatomi pagrindiniai Aljanso uždaviniai ir principai, vertybės, besikeičianti saugumo aplinka bei strateginiai Aljanso kitam dešimtmečiui išsikelti tikslai. 2022 m. strateginėje koncepcijoje dar kartą patvirtinama, kad pagrindinis NATO tikslas – užtikrinti kolektyvinę visų organizacijos narių gynybą ir nurodomos trys pagrindinės užduotys: atgrasymas ir gynyba, krizių prevencija ir valdymas saugumas bendradarbiavimo pagrindu.

 
 

3 Veikla

< >

3.1 Sprendimai ir konsultacijos

Kiekvieną dieną šalys narės konsultuojasi ir priima sprendimus, susijusius su saugumo klausimais visuose lygmenyse ir įvairiose srityse.

„NATO sprendimas“ – tai bendra 32 šalies narės kolektyvinės valios išraiška, nes visi sprendimai priimami remiantis bendru sutarimu.

Labai daug pareigūnų bei civilių ir karo ekspertų kiekvieną dieną renkasi NATO būstinėje, kad apsikeistų informacija, pasidalytų idėjomis ir, kai reikia, padėtų ruošti sprendimus bendradarbiaujant su nacionalinėmis delegacijomis ir NATO būstinėje dirbančiais darbuotojais.

3.2 Operacijos ir misijos

 • Kosovas
 • Viduržemio jūros regiono saugojimas
 • Pagalba Afrikos Sąjungai

NATO aktyviai dalyvauja įvairiose krizių valdymo operacijose ir misijose, įskaitant civilines krizių valdymo operacijas.

NATO krizių valdymo operacijos vykdomos pagal Vašingtono sutarties 5 straipsnį arba pagal Jungtinių Tautų mandatą.

3.3 Partnerystės

NATO bendradarbiauja su daugeliu valstybių, kurios nėra jos narės įvairiais, politiniais ir su saugumu susijusiais klausimais. Šios šalys siekia dialogo ir praktinio bendradarbiavimo su Aljansu ir dauguma jų prisideda prie NATO vadovaujamų operacijų ir misijų. NATO taip pat bendradarbiauja su plačiu tarptautinių organizacijų tinklu.

Šalys partnerės neturi tokios pat sprendimų priėmimo galios, kaip šalys narės.

 Sužinokite daugiau
apie NATO partnerystes

3.4 Priemonių, skirtų reaguoti į grėsmes, kūrimas

NATO nuolat diegia naujoves ir prisitaiko siekdama užtikrinti, kad jos politika, pajėgumai ir struktūros atitiktų esamas ir būsimas grėsmes, įskaitant kolektyvinę narių gynybą.

 
 

4 Svarbiausi įvykiai

 

1989

Berlyno sienos nugriovimas

1991

NATO plėtoja partnerystes su buvusiais priešininkais po
Sovietų Sąjungos žlugimo

1995

NATO dalyvauja pirmojoje labai didelėje krizių valdymo operacijoje
Bosnijoje ir Hercegovinoje

2001

Dideli teroristiniai išpuoliai Niujorke ir Vašingtone

NATO pirmą kartą pritaiko 5 straipsnį ir ima labiau orientuotis į saugumą

2003

NATO vadovauja Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms – ISAF – Afganistane

 EITI Į NATO ISTORIJOS MODULĮ

5 Darbo struktūros

Šalys narės

 
Karinis komitetas

Tarptautinis karinis štabas

 
Peržiūrėti organų diagramą