Hva er NATO?

Velg et emne og oppdag NATO

1 Medlemsland

NATO-medlemmer

De viktigste aktørene i den Nord-atlantiske traktat-organisasjonen er medlemslandene selv

Det er for tiden 30 medlemmer

Sorter alfabetisk  eller  Sort etter dato

 • Albania (2009)
 • Belgia (1949)
 • Bulgaria (2004)
 • Canada (1949)
 • Danmark (1949)
 • De Forente Stater (1949)
 • Den Tsjekkiske Republikk (1999)
 • Estland (2004)
 • Frankrike (1949)
 • Hellas (1952)
 • Island (1949)
 • Italia (1949)
 • Kroatia (2009)
 • Latvia (2004)
 • Litauen (2004)
 • Luxembourg (1949)
 • Montenegro (2017)
 • Nederland (1949)
 • Nord-Makedonia (2020)
 • Norge (1949)
 • Polen (1999)
 • Portugal (1949)
 • Romania (2004)
 • Slovakia (2004)
 • Slovenia (2004)
 • Spania (1982)
 • Storbritannia (1949)
 • Tyrkia (1952)
 • Tyskland (1955)
 • Ungarn (1999)

NATO Utvidelse

NATO-medlemskap er åpent for «enhver annen europeisk stat som er i stand til å fremme prinsippene i denne traktaten og bidra til sikkerheten til Nord-Atlanterhavsområdet.»

NATO har også det som den kaller Aksjonsplan for medlemskap. Det hjelper søkende medlemmer med å forberede seg på medlemskap og møte viktige krav ved å gi praktisk råd og målrettet assistanse.

 
&nsbp;
&nsbp;
Illustrasjon av et NATO møte

2 Basispunkter

< >

2.1 En politisk og militær allianse

Sikkerhet i vårt daglige liv er nøkkelen til vårt velvære. NATOs mål er å garantere medlemslandenes frihet og sikkerhet med politiske og militære midler.

POLITISK - NATO fremmer demokratiske verdier og gjør det mulig for medlemmer å rådføre seg og samarbeide om forsvars- og sikkerhetsrelaterte temaer for å løse problemer, bygge tillit, og i det lange løp, forhindre konflikter.

MILITÆRT - NATO er forpliktet til fredelig løsning av tvister. Hvis den diplomatiske innsatsen mislykkes, har den militærmakt til å gjennomføre krisestyrings operasjoner. Disse utføres i henhold til den kollektive forsvarsklausulen i NATOs grunnleggende traktat - Artikkel 5 i Washington-traktaten Eller under FN-mandat, alene eller i samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner.

2.2 Kollektivt forsvar

NATO er forpliktet til prinsippet om at et angrep mot en eller flere av dets medlemmer betraktes som et angrep mot alle. Dette er prinsippet om Kollektivt forsvar, som er nedfelt i artikkel 5 i Washington-traktaten.

Hittil har artikkel 5 blitt påkalt en gang - som svar på terrorangrepene i 11/9 i USA i 2001.

2.3 Den transatlantiske lenken

NATO er en allianse av land fra Europa og Nord-Amerika. Det gir en unik tilknytning mellom disse to kontinentene, slik at de kan rådføre seg og samarbeide innen forsvar og sikkerhet, og gjennomføre multinasjonale krisehåndteringsoperasjoner sammen.

2.4 2022 strategisk konsept

Strategiske konsepter legger til grunn alliansens kjerneoppgaver og prinsipper, dets verdier, det omfattende sikkerhetsnettet og alliansens strategiske mål for det neste tiåret. Det strategiske konseptet for 2022

 
 

3 Aktiviteter

< >

3.1 Beslutninger og konsultasjoner

Hver dag konsulterer medlemslandene seg imellom og tar beslutninger om sikkerhetsspørsmål på alle nivåer og på en rekke områder.

En “NATO-beslutning” er uttrykket for den kollektive viljen til alle 30 medlemsland siden alle beslutninger er truffet ved konsensus.

Hundrevis av tjenestemenn, samt sivile og militære eksperter, kommer til NATOs hovedkvarter hver dag for å utveksle informasjon, dele ideer og bidra til å utarbeide beslutninger når det er nødvendig, i samarbeid med nasjonale delegasjoner og ansatte ved NATOs hovedkvarter.

3.2 Operasjoner og misjoner

 • Kosovo
 • Sikre Middelhavet
 • Støtte den Afrikanske Union

NATO tar en aktiv rolle i et bredt spekter av krisehåndtering operasjoner og misjoner, inkludert sivile nødoperasjoner.

NATOs krisehåndteringoperasjoner utføres i henhold til artikkel 5 i Washington-traktaten eller under et FN-mandat.

3.3 Partnerskap

40 ikke-medlemsland jobber med NATO på et bredt spekter av politiske og sikkerhetsrelaterte problemer. Disse landene driver dialog og praktisk samarbeid med Alliansen, og mange bidrar til NATO-ledede operasjoner og oppdrag. NATO samarbeider også med et bredt nettverk av internasjonale organisasjoner.

Partnerland har ikke samme beslutningsmyndighet som medlemsland.

 Mer informasjon
om NATOs partnerskap

3.4 Utvikling av midler for å svare på trusler

NATO har alltid innovert og tilpasset seg for å sikre at dets retningslinjer, evner og struktur møter nåværende og fremtidige trusler, inkludert et kollektivt forsvar av sine medlemmer.

 
 

4 Nøkkelhendelser

 

1989

Berlinmurens fall

1991

NATO utvikler partnerskap med tidligere motstandere etter Sovjet-unionens
oppbrudd

1995

NATO engasjerer seg i sin første store krisehåndteringsoperasjon i
Bosnia-Hercegovina

2001

Terrorangrep i stor skala i New York og Washington D.C.

NATO påberoper seg artikkel 5 for første gang og vedtar en bredere tilnærming til sikkerhet

2003

NATO tar kommandoen over den Internasjonale sikkerhetsstyrken - ISAF - i Afghanistan

 Gå til NATO deklassifisert

5 Arbeidsstrukturer

Medlemsland

 
Militærkomité

Internasjonal militærstab

 
Allierte kommando-operasjoner
Alliert
kommando
transformasjon
 

Integrert militær kommandostruktur

Se organisasjonskart