Što je NATO?

Odaberite temu i upoznajte NATO

1 Zemlje članice

Članice NATO-a

Najvažniji dionici u NATO-u su same zemlje članice.

Trenutačno 30 članica

Poredati po abecednom redu  or  Poredati po godini

 • Albanija (2009.)
 • Belgija (1949.)
 • Bugarska (2004.)
 • Crna Gora (2017.)
 • Češka republika (1999.)
 • Danska (1949.)
 • Estonija (2004.)
 • Francuska (1949.)
 • Grčka (1952.)
 • Hrvatska (2009.)
 • Island (1949.)
 • Italija (1949.)
 • Kanada (1949.)
 • Latvija (2004.)
 • Litva (2004.)
 • Luksemburg (1949.)
 • Madžarska (1999.)
 • Nizozemska (1949.)
 • Norveška (1949.)
 • Njemačka (1955.)
 • Poljska (1999.)
 • Portugal (1949.)
 • Rumunjska (2004.)
 • Sjedinjene Američke Države (1949.)
 • Sjeverna Makedonija (2020.)
 • Slovačka (2004.)
 • Slovenija (2004.)
 • Španjolska (1982.)
 • Turska (1952.)
 • Ujedinjena Kraljevina (1949.)

Proširenje NATO-a

NATO je otvoren prema članstvu “svih ostalih europskih država koje mogu poduprijeti načela ovog Ugovora i pridonijeti sigurnosti sjevernoatlantskog prostora.”

NATO raspolaže i instrumentom pod nazivom Akcijski plan za članstvo, koji putem praktičnih savjeta i ciljane pomoći potencijalnim članicama pomaže pripremiti se za članstvo i zadovoljiti ključne kriterije.

 
&nsbp;
&nsbp;
Illustration of a NATO meeting

2 OSNOVNO

< >

2.1 Politički I vojni savez

Sigurnost u svakodnevnom životu ključna je za našu dobrobit, a svrha NATO-a je da političkim i vojnim putem jamči slobodu i sigurnost svojih članica.

POLITIČKI - NATO promiče demokratske vrijednosti i članicama omogućuje savjetovanje i suradnju po pitanjima vezanim za obranu i sigurnost, a u cilju rješavanja problema, izgradnje povjerenja te, u dugoročnoj perspektivi, sprječavanja sukoba.

VOJNI - NATO je posvećen mirnom rješavanju sporova. Ako se diplomatski napori pokažu neuspješnima, NATO ima vojnu moć da poduzme operacije upravljanja krizama. Takve operacije provode se u skladu s klauzulom o kolektivnoj obrani iz ugovora o osnivanju NATO-a, odnosno člankom 5. Washingtonskog ugovora, ili u skladu s mandatom Ujedinjenih naroda, a provodi ih NATO sam ili u suradnji s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama.

2.2 Kolektivna obrana

NATO je posvećen načelu prema kojem se napad na jednu ili nekoliko njegovih članica smatra napadom na sve njih. To je načelo kolektivne obrane, koje jamči članak 5. Washingtonskog ugovora.

Dosad se NATO na članak 5. pozvao samo u jednom slučaju i to u odgovoru na terorističke napade u Sjedinjenim Državama 11. rujna 2001. godine.

2.3 Transatlantska veza

NATO je savez zemalja iz Europe i Sjeverne Amerike koji predstavlja jedinstvenu vezu između ta dva kontinenta i na taj način im omogućuje savjetovanje i suradnju na polju obrane i sigurnosti te zajedničko provođenje višenacionalnih operacija upravljanja krizama.

2.4 Strateški koncept iz 2022. godine

Strateškim konceptima utvrđuju se osnovne zadaće i načela Saveza, njegove vrijednosti, razvoj sigurnosnog okruženja, te strateški ciljevi Saveza za sljedeće desetljeće. Strateškim konceptom iz 2022.

 
 

3 AKTIVNOSTI

< >

3.1 Odluke i savjetovanje

Zemlje članice se svakog dana savjetuju i donose odluke o sigurnosnim pitanjima na svim razinama i u mnoštvu različitih područja.

Svaka “odluka NATO-a” izraz je kolektivne volje 30 zemalja članica budući da se sve odluke donose konsenzusom.

Stotine dužnosnika, te civilnih i vojnih stručnjaka, svakog dana dolaze u sjedište NATO-a radi razmjene informacija i ideja i pomoći u pripremi odluka kada je to potrebno, a u suradnji s nacionalnim izaslanstvima i osobljem u sjedištu NATO-a.

3.2 Operacije i misije

 • Kosovo
 • Osiguranje Mediterana
 • Podrška Afričkoj uniji

NATO igra aktivnu ulogu u čitavom nizu operacija i misija upravljanja krizama, uključujući i civilne operacije u izvanrednim situacijama.

NATO-ove operacije upravljanja krizama provode se u skladu s člankom 5. Washingtonskog ugovora ili mandatom Ujedinjenih naroda.

3.3 Partnerstva

40 zemalja koje nisu članice NATO-a surađuju s NATO-om na širokom spektru političkih i sigurnosnih pitanja. Te zemlje uključene su u dijalog i praktičnu suradnju sa Savezom, a mnoge od njih daju svoj doprinos i u operacijama i misijama NATO-a. NATO također surađuje sa širokom mrežom međunarodnih organizacija.

Partnerske zemlje nemaju iste ovlasti za odlučivanje kao zemlje članice.

 Saznajte više
o NATO-ovim partnerstvima

3.4 Razvijanje mehanizama za odgovor na prijetnje

NATO oduvijek uvodi novine i prilagođava se kako bi osigurao da svojim politikama, kapacitetima i strukturama može odgovoriti na sadašnje i buduće izazove, uključujući i kolektivnu obranu svojih članica.

 
 

4 KLJUČNI DOGAĐAJI

 

1989

pad Berlinskog zida

1991

NATO razvija partnerstva s bivšim protivnicima nakon raspada
Sovjetskog Saveza

1995

NATO u Bosni i Hercegovini sudjeluje u svojoj prvoj većoj operaciji upravljanja krizom

2001

Veliki teroristički napadi u New Yorku i Washingtonu,

NATO se po prvi put u povijesti poziva na članak 5. i usvaja širi pristup sigurnosti

2003

NATO preuzima zapovjedništvo nad Međunarodnim snagama za sigurnosnu pomoć – ISAF – u Afganistanu

 Pređite na “NATO iza kulisa”

5 RADNE STRUKTURE

Zemlje članice

 
Vojni odbor

Međunarodno vojno osoblje

 
View organigram