Co je NATO?

Zvolte téma a projděte si informace o NATO

1 Členské země

Členské země NATO

Nejdůležitějšími hráči Organizace Severoatlantické smlouvy jsou samotné členské státy.

V současné době má 32 členů

Řadit abecedně  nebo  Řadit podle data

 • Albánie (2009)
 • Belgie (1949)
 • Bulharsko (2004)
 • Černá Hora (2017)
 • Česko (1999)
 • Dánsko (1949)
 • Estonsko (2004)
 • FINSKO (2023)
 • Francie (1949)
 • Chorvatsko (2009)
 • Island (1949)
 • Itálie (1949)
 • Kanada (1949)
 • Litva (2004)
 • Lotyšsko (2004)
 • Lucembursko (1949)
 • Maďarsko (1999)
 • Německo (1955)
 • Nizozemsko (1949)
 • Norsko (1949)
 • Polsko (1999)
 • Portugalsko (1949)
 • Rumunsko (2004)
 • Řecko (1952)
 • Severní Makedonie (2020)
 • Slovensko (2004)
 • Slovinsko (2004)
 • Spojené království (1949)
 • Spojené státy americké (1949)
 • Španělsko (1982)
 • ŠVÉDSKO (2024)
 • Turecko (1952)

Rozšiřování NATO

Členství NATO je otevřené „kterémukoli dalšímu evropskému státu, který podporuje zásady této Úmluvy a přispívá k bezpečnosti oblasti Severního Atlantiku“.

 
&nsbp;
&nsbp;
Názorný příklad schůzky NATO

2 Základní body

< >

2.1 Politická a vojenská aliance

Bezpečnost v našem každodenním životě je klíčová pro náš klid a pohodu. Účelem organizace NATO je zajistit svobodu a bezpečnost svých členů politickými a vojenskými prostředky.

POLITICKÉ PROSTŘEDKY — NATO prosazuje demokratické hodnoty a umožňuje členům radit se a spolupracovat při řešení problémů v oblasti obrany a bezpečnostních otázek, budovat důvěru a předcházet konfliktům v dlouhodobém horizontu.

VOJENSKÉ PROSTŘEDKY — NATO odhodlaně prosazuje mírová řešení sporů. Pokud selžou diplomatické snahy, disponuje vojenskými silami, kterými provádí operace krizového řízení. Tyto se provádějí v rámci ujednání o kolektivní obraně zakládající smlouvy NATO — Článek 5 Washingtonské smlouvy nebo v rámci mandátu Organizace spojených národů, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

2.2Kolektivní obrana

NATO prosazuje princip, že útok proti jednomu nebo několika svým členům je považován za útok proti všem. To je princip kolektivní obrany, který je zakotven v Článku 5 Washingtonské smlouvy.

Doposud se na Článek 5 odvolávala jednou — v reakci na teroristické útoky z 9. září 2001 ve spojených státech.

2.3Transatlantické spojení

NATO je aliance zemí Evropy a Severní Ameriky. Poskytuje jedinečné propojení mezi těmito dvěma kontinenty a umožňuje jim tak radit se a spolupracovat v oblasti obrany a bezpečnosti a společně vést nadnárodní operace krizového řízení.

2.4STRATEGICKÁ KONCEPCE 2022

Strategické koncepce stanovují základní úkoly a principy Aliance, její hodnoty, vyvíjející se bezpečnostní prostředí a strategické cíle Aliance pro příští desetiletí. Strategická koncepce 2022 znovu potvrzuje, že klíčovým účelem NATO je zajištění kolektivní obrany svých členů na základě 360-stupňového přístupu, a vymezuje tři základní úkoly — odstrašování a obrana, prevence a řízení krizí a spolupráce na bezpečnosti.

 
 

3 Činnosti

< >

3.1Rozhodování a poradenství

Každodenně se členské země radí a rozhodují o bezpečnostních otázkách na všech úrovních a v různých oblastech.

„Rozhodnutí NATO“ je vyjádřením kolektivní vůle všech 32 členských zemí, neboť všechna rozhodnutí jsou přijímána konsensem.

Stovky úředníků, jakož i civilních a vojenských expertů, přichází každý den do sídla NATO, aby si vyměňovali informace, podělili se o nápady a v případě potřeby pomáhali připravovat rozhodnutí. To vše ve spolupráci s národními delegacemi a pracovníky ústředí NATO.

3.2Operace a mise

 • Kosovo
 • Zajišťování bezpečnosti Středomoří
 • Podporování Africké unie

NATO se aktivně podílí na širokém spektru operací a misí v rámci řešení krizí včetně nouzových civilních operací.

Operace NATO zaměřené na řešení krizí jsou prováděny podle Článku 5 Washingtonské smlouvy nebo podle mandátu OSN.

3.3Partnerství

S NATO v řadě nejrůznějších politických a bezpečnostních záležitostí spolupracuje mnoho nečlenských zemí. Tyto státy usilují o dialog a praktickou spolupráci s Aliancí a mnohé z nich přispívají k operacím a misím vedeným NATO. NATO také spolupracuje s rozsáhlou sítí mezinárodních organizací.

Partnerské země nemají stejný rozhodovací orgán jako členské země.

 Další informace
o partnerstvích NATO

3.4Vývoj prostředků k reakci na hrozby

NATO vždy inovovalo a přizpůsobovalo se, aby její politiky, schopnosti a struktury byly schopny reagovat na současné a budoucí hrozby, včetně kolektivní obrany svých členů.

 
 

4 Klíčové události

 

1989

Pád berlínské zdi

1991

NATO rozvíjí partnerství s bývalými protivníky
po rozpadu Sovětského svazu

1995

NATO se zapojuje do své první velké operace krizového řízení v Bosně a Hercegovině

2001

Rozsáhlé teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu D.C.

NATO poprvé uplatňuje Článek 5 a zaujímá širší přístup k bezpečnosti

2003

NATO přebírá velení nad Mezinárodními bezpečnostními podpůrnými silami — ISAF —
v Afghánistánu

 PŘEJÍT NA MODUL DĚJINY NATO

5 Pracovní struktury

ČlenskÉ zemĚ

 
Vojenský výbor

Mezinárodní vojenský štáb

 
Prohlédnout si organizační schéma