Завдання НАТО

  • Last updated 07 Jul. 2023 09:07

Основним і незмінним завданням НАТО є захист свободи і безпеки усіх членів Альянсу політичними і військовими засобами. В основу НАТО покладено принцип колективної оборони, який забезпечує дух солідарності і згуртованості між членами організації.

Мета НАТО – мир і безпека в Європі і Північній Америці

НАТО прагне гарантувати тривалий мир в Європі на ґрунті спільних цінностей своїх держав–членів, а саме: особиста свобода, демократія, права людини і верховенство права. Ці спільні цінності об’єднують розмаїту групу членів Альянсу по обидва боки Атлантики, а НАТО уособлює трансатлантичний зв’язок між ними, завдяки чому виникає непорушний зв’язок між безпекою європейських і північноамериканських членів Альянсу. В основу НАТО покладено принцип колективної оборони, який означає, що напад на одну з держав–членів Альянсу вважається нападом на них усіх. Тобто, жодна з держав–членів НАТО не повинна покладатися лише на спроможності своїх збройних сил для забезпечення основоположних потреб у галузі національної безпеки. Внаслідок цього між членами Альянсу виникає відчуття спільної безпеки, що сприяє стабільності на євроатлантичному просторі.

Гарантування безпеки Альянсу завдяки розвитку зв’язків поза межами НАТО

З огляду на те, що виникнення криз і конфліктів поза межами кордонів Альянсу може перешкоджати досягненню першорядної мети НАТО, Альянс також сприяє миру і стабільності шляхом проведення операцій із запобігання і врегулювання криз, а також завдяки розбудові партнерських стосунків з іншими організаціями і державами в усьому світі. Власне, НАТО не лише допомагає забезпечувати захист території своїх членів, але й розвиває зв’язки – при нагоді і за доцільності – з метою поширення своїх цінностей за межами Альянсу, запобігання і врегулювання криз, стабілізації посткризових ситуацій і сприяння відбудові. 

Ухвалення колективних рішень на основі консультацій і консенсусу

Як міжурядова організація НАТО забезпечує форум, у рамках якого держави–члени мають змогу проводити консультації з будь-яких питань і ухвалювати рішення з політичних і військових аспектів, що впливають на їхню безпеку. Усі рішення в НАТО ухвалюються на основі консенсусу. Це означає, що після обговорень і консультацій усі держави–члени Альянсу дійшли одностайної згоди.

Визначення стратегічного напрямку НАТО

Основоположні завдання НАТО у галузі безпеки викладено у Північноатлантичному договорі (також відомому як Вашингтонський договір). Вони мають досить загальний характер і тому проходять перевірку часом, причому їх детальніше виписано у Стратегічних концепціях організації. Стратегічні концепції – це авторитетна декларація цілей Альянсу: у них забезпечуються керівні настанови щодо політичних і військових засобів, які застосовуватимуться для досягнення цих цілей, і вони залишаються підґрунтям для запровадження політики Альянсу загалом.

Адаптація до нових викликів безпеці у світі, що змінюється

За часів холодної війни зусилля НАТО було насамперед зосереджено на гарантуванні колективної оборони і захисті держав–членів від потенційної загрози з боку Радянського Союзу. Після розпаду Радянського Союзу і внаслідок появи недержавних утворень, що впливали на міжнародну безпеку, постало чимало нових загроз безпеці таких, як тероризм. До того ж загарбницька війна Росії проти України, включаючи незаконну анексію Криму Росією у 2014 році і повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, докорінно змінила середовище безпеки.

НАТО протистоїть широкому колу таких загроз шляхом посилення стримування і колективної оборони, на яких ґрунтується зобов’язання Альянсу у галузі колективної оборони; сприяючи запобіганню і врегулюванню криз; а також просуваючи безпеку на основі співробітництва, як окреслено у Стратегічній концепції від 2022 року.