Stratejik Konsept 2010

  • Last updated 03-Feb-2012 17:28

NATO, dönüşen güvenlik ortamını yansıtmak için stratejik duruşunu yeniden değerlendirdiği ve gözden geçirdiği yeni Stratejik Konsepti Kasim, 2011 tarihinde Lizbon Zirvesi’nde yayınladı.