НАТО погоджується продовжити ініціативу «Довкілля і безпека»

  • 16 Jun. 2010 -
  • |
  • Last updated 21-Jun-2010 10:53

НАТО і партнерські організації нещодавно підписали Меморандум про взаєморозуміння з продовженням ініціативи «Довкілля і безпека» (ENVSEC) до 31 грудня 2012 р. Ця ініціатива забезпечує рамки для співпраці з екологічних питань через кордони, сприяючи миру і стабільності в Центральній Азії, на Кавказі, у Східній Європі і Південно-Східній Європі.

Оскільки суперечки між двома або кількома країнами щодо використання спільних природних ресурсів можуть зрештою призвести до протистояння, група міжнародних організацій, серед яких і НАТО, вирішили в 2003 році працювати разом над посиленням регіональної співпраці з питань спільних ресурсів і екологічних проблем.

Серед проблем – доступ до природних ресурсів, транскордонний рух небезпечних матеріалів, транскордонне забруднення, вимушена міграція внаслідок дефіциту води, недостатній доступ до земельних ресурсів і неконтрольовані запаси застарілих пестицидів чи інші форми небезпечних відходів. ENVSEC ґрунтується на тому, що ці спільні проблеми також можуть об'єднати різні групи і народи для пошуку їх розв'язання і розбудови довіри серед них і між ними. Екологічна співпраця може допомогти запобігти конфліктам і сприятиме миру між громадами.

Оновлення місії ENVSEC’s ґрунтується на переглянутій структурі секретаріату, що дає додаткові можливості виконувати директиви керівної ради ENVSEC і управляти відносинами з донорами. Він також працюватиме над координацією регіональних робочих програм, наглядати за діяльністю і надавати вказівки командам в субрегіонах і країнах, а також діяти під керівництвом голови керівної ради.

З моменту погодження цієї ініціативи НАТО впровадила ряд проектів ENVSEC через програму «Наука заради миру і безпеки», наприклад:

  • Утилізація відходів урану в Центральній Азії;
  • Оцінка і зменшення сейсмічних ризиків в Узбекистані і Киргизстані, та  
  • Інтегроване управління водними ресурсами з метою відновлення водно-болотяних земель у басейні Аральського моря.

У роботі беруть участь такі організації, як НАТО, ОБСЄ, Екологічна програма ООН, Програма розвитку ООН, Економічна комісія ООН для Європи і Регіональний центр довкілля.