Міжнародний військовий штаб

 • Last updated 24-Oct-2011 16:58

Міжнародний військовий штаб (МВШ) – це виконавчий орган Військового комітету, який є вищим органом військового керівництва НАТО.

МВШ відповідає за проведення аналізу, досліджень і розробку інших документів щодо військових питань НАТО. Він вживає заходів, щоб рішення та політика щодо військових питань реалізовувались відповідними військовими структурами НАТО. 

У МВШ працює приблизно 320 військовослужбовців, роботу яких забезпечують майже 90 цивільних співробітників. Штаб очолює директор. МВШ розділений на п’ять функціональних відділів і кілька відділень та служб забезпечення. Штаб здатний оперативно та безперебійно переходити на цілодобову роботу у кризовому режимі без вихідних днів і без залучення додаткових співробітників. 

 • Функції та обов’язки

  МВШ є важливою ланкою зв’язку між політичними керівними органами Альянсу, які уповноважені приймати рішення, командувачами НАТО стратегічного рівня (Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації) та їхніми штабами. Він також забезпечує тісний зв’язок із цивільним Міжнародним секретаріатом, що знаходиться у тій же будівлі (м. Брюссель, Бельгія).

 • Робочий механізм

  МВШ очолює директор у званні тризіркового генерала або адмірала, якому допомагають 12 вищих військово-морських офіцерів, котрі керують роботою відділів і служб адміністративного забезпечення штабу.

  У структурі апарату директора МВШ є кілька ключових посад:

  • виконавчий координатор - здійснює керівництво діяльністю штабу й управляє інформаційним забезпеченням і зв’язками між МВШ та іншими структурними підрозділами штаб-квартири НАТО;
  • радник з питань інформування громадськості - надає поради Голові Військового комітету та його заступнику, а також директору МВШ щодо спілкування на стратегічному рівні та з питань інформування громадськості; він є речником Голови Військового комітету НАТО;
  • фінансовий директор - надає поради ключовим посадовцям щодо всіх фінансових і бюджетних питань МВШ;
  • юридичний радник - надає поради щодо міжнародних і національних наслідків усіх аспектів військових операцій НАТО та рекомендацій, які Військовий комітет надає Північноатлантичній раді.

  П’ять відділів

  Одна із ключових функцій МВШ полягає в забезпеченні роботи Військового комітету. З цією метою в його організаційній структурі існують п’ять відділів, які працюють у наступних напрямках:

  • Планування та політика
   МВШ готує й узгоджує участь Військового комітету в роботі над питаннями політики та планування НАТО, оборонної політики, стратегічного планування, планування розробки спеціальної зброї, боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення, оборонного планування та планування розвитку збройних сил, Сил реагування НАТО та обороноздатності у загальному.
  • Операції
   МВШ штаб надає підтримку Військовому комітету в розробці оперативних планів, аналізі стану збройних сил НАТО та розгляді інших питань військового управління, пов’язаних із участю НАТО в урегулюванні міжнародних криз. Цей відділ сприяє підготовці та проведенню міжнародних військових навчань і підготовки за участю країн-членів НАТО та програми «Партнерство заради миру».
  • Розвідка
   МВШ забезпечує поточну стратегічну розвідувальну інформацію та підтримку Генеральному секретарю НАТО, Північноатлантичній раді, Військовому комітету та іншим структурам НАТО. Він здійснює обробку й аналіз розвідувальної інформації, наданої країнами-членами НАТО та командуваннями, а також узгоджує її розповсюдження серед командувань НАТО, агенцій, організацій та країн.
  • Співробітництво та регіональна безпека
   МВШ працює над військовими зв’язками та співпрацею у рамках Ради євроатлантичного партнерства та програми «Партнерство заради миру», Ради Росія – НАТО, Комісії Україна – НАТО та Середземноморського діалогу. Він розробляє рекомендації військового характеру щодо залучення НАТО до різних аспектів роззброєння, контролю над озброєннями та питань колективної безпеки.
  • Матеріально-технічне забезпечення, озброєння та ресурси
   МВШ керує ресурсами Альянсу в інтересах військових структур НАТО, розробляє військову політику та процедури для управління ресурсами, приводить їх у відповідність згідно вимог сучасності. Сюди входить кадрова підтримка та відповідне представництво Військового комітету в багатьох галузях.

  Додаткові функції та структури

  • Консультації, командування й управління
   До складу органу консультацій, командування й управління при штаб-квартирі НАТО входять цивільні представники Міжнародного секретаріату НАТО, а також офіцери та цивільні співробітники МВШ. Цей орган забезпечує потреби Північноатлантичної ради, Військового комітету та Ради НАТО з питань консультацій, командування й управління. Адміністративно він входить до складу МВШ і надає поради Військовому комітету щодо політики консультацій, командування й управління, стандартів систем зв’язку й інформації, продуктів, аналізу та комплексів сил і засобів.
  • Ситуаційний центр НАТО
   Ситуаційний центр НАТО розташований між Міжнародним секретаріатом і МВШ. До його складу входять цивільні співробітники та військовослужбовці. Як центральний орган штаб-квартири НАТО з питань комплексного володіння обстановкою та інформацією, він відповідає за цілодобовий та щоденний прийом, обмін і розповсюдження інформації політичного, економічного та військового характеру та інформації взагалі серед структурних підрозділів штаб-квартири.
  • Бюро з питань гендерної концепції НАТО
   Це бюро є постійним координаційним органом для збору, надання та розповсюдження інформації щодо національних гендерних програм, політики та порядку дій, включаючи втілення в життя положень резолюцій Ради Безпеки ООН №1325 і №1820 щодо жінок, миру та безпеки.