Relațiile cu Republica Moldova

 • Last updated 26 Sep. 2023 12:25

Republica Moldova cooperează cu NATO în diverse domenii. Obiectivul principal al cooperării dintre NATO și Republica Moldova este de a sprijini eforturile țării de a-și reforma și moderniza instituțiile și structurile de apărare și securitate. De asemenea, Republica Moldova este și un contribuitor valoros la forța de menținere a păcii condusă de NATO în Kosovo.

NATO Relations with the Republic of Moldova

 

 • Republica Moldova (denumită în continuare Moldova) este neutră din punct de vedere constituțional, dar caută să se apropie de standardele și instituțiile euro-atlantice. NATO respectă pe deplin neutralitatea constituțională a Moldovei.
 • Relațiile cu NATO au fost stabilite în 1992, când Moldova a aderat la Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic. Acest forum de dialog a fost succedat în 1997 de Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic, care reunește toate țările Aliate și partenere din zona euro-atlantică.
 • Cooperarea bilaterală a început când Moldova a aderat la programul Parteneriatului pentru Pace (PfP) în 1994. Accentul pus pe sprijinirea reformei a crescut  progresiv din 2006, când țara a adoptat primul Plan Individual de Acțiuni al Parteneriatului pentru o durată de doi ani.
 • La Summit-ul NATO din Țara Galilor în septembrie 2014, liderii țărilor Aliate s-au oferit să consolideze ajutorul, consilierea și asistența acordată Moldovei prin noua Inițiativă de Consolidare a Capacității de Apărare și din Domeniile de Securitate Conexe (DCB). În iunie 2015 s-a convenit un pachet de măsuri specifice.
 • La cererea guvernului Republicii Moldova, în decembrie 2017, la Chișinău, a fost inaugurat Oficiul de legătură NATO pentru promovarea cooperării practice și facilitarea sprijinului în realizarea reformelor țării.
 • Din martie 2014, Moldova contribuie cu trupe la operațiunea de menținere a păcii din Kosovo (KFOR).
 • NATO nu are un rol direct în procesul de soluționare a conflictului din regiunea transnistreană. Cu toate acestea, Aliații urmăresc îndeaproape evoluțiile din regiune. Federația Rusă trebuie să se conformeze obligațiilor sale internaționale, inclusiv să respecte integritatea teritorială a țărilor vecine și dreptul acestora de a-și alege propriile acorduri de securitate.
 • Având în vedere invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina din 2022, NATO își sporește sprijinul oferit partenerilor, inclusiv pentru Moldova, pentru a-i ajuta să își consolideze capacitățile și să își întărească reziliența.
 • La Summit-ul NATO de la Madrid din 2022, Aliații au convenit un ansamblu de măsuri de sprijin specifice pentru a ajuta Moldova să își întărească reziliența națională și pregătirea civilă. Pachetul DCB Consolidat a fost ulterior aprobat de miniștrii Apărării NATO la reuniunea din februarie 2023.

 

Domenii principale de cooperare

Cooperarea Moldovei cu NATO este reciproc avantajoasă și include:

Consolidarea capacităților și interoperabilității

 • NATO oferă sprijin specific pentru eforturile de reformă și modernizare a apărării Republicii Moldova prin Procesul de Planificare și Analiză PfP (PARP)/ PfP Planning and Review Process (PARP) din 2015, și asistență prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare și din Domeniile de Securitate Conexe (DCB)/ Defence and Related Security Capacity Building (DCB) Initiative.
 • Pachetul DCB Consolidat, aprobat în februarie 2023, va ajuta Moldova în implementarea propriilor planuri de dezvoltare și modernizare pe termen lung în domeniul apărării și securității. Acesta va sprijini Moldova în consolidarea capacității sale de formare și logistică, gestionarea resurselor umane, apărarea cibernetică și comunicații strategice.
 • Prin Programul de Îmbunătățire a Educației în domeniul Apărării (DEEP)/ Defence Education Enhancement Programme (DEEP), NATO oferă consultanță cu privire la modul de consolidare, dezvoltare și reformă a instituțiilor educaționale pentru a ajuta Moldova în implementarea unui sistem de educație militară profesională, cu diplome universitare și cursuri specializate oferite de Academia Militară a Moldovei, Centrul de Formare Continuă și Școala de Subofițeri.
 • Prin programul de Consolidare a Integrității (CI)/ Building Integrity (BI), NATO oferă Moldovei consultanță la nivel strategic privind consolidarea bunei guvernanțe și reducerea riscului de corupție în domeniul de apărare și sectorul de securitate. Moldova beneficiază de un pachet personalizat de activități de consolidare a capacităților CI și de formare și educație pentru personalul civil și militar, inclusiv în cadrul pregătirii în vederea participării Moldovei la operațiunile și misiunile conduse de Organizația Națiunilor Unite (UN), Uniunea Europeană (EU) și NATO.
 • Întărirea interoperabilității Forțelor Armate din Moldova cu Forțele Aliate NATO și cu alți parteneri reprezintă, de asemenea, o prioritate. Printr-un program riguros de evaluare și feedback, Conceptul Capacităților Operaționale (OCC) ajută unitățile desemnate din Moldova să ajungă la o interoperabilitate deplină și să îndeplinească standardele NATO, astfel încât acestea să fie disponibile pentru operațiunile de gestionare a crizelor și de menținere a păcii.
 • Din 2014, în cadrul Inițiativei de Interoperabilitate a Parteneriatului/ Partnership Interoperability Initiative, Moldova a participat la Platforma de Interoperabilitate, care reunește Aliații cu anumiți parteneri care contribuie activ la operațiunile NATO.

Sprijin pentru operațiunile și misiunile conduse de NATO

 • Peste 40 de soldați moldoveni, inclusiv un pluton de manevră de infanterie și o echipă de neutralizare a munițiilor explozive sunt desfășurați în sprijinul Forțelor din Kosovo/ Kosovo Force (KFOR) unde dobândesc pe teren experiență de lucru cu Aliații și alți parteneri.

Cooperare lărgită

 • Între 2007 și 2018, un proiect al fondului fiduciar NATO/ NATO Trust Fund project a ajutat Moldova să elimine în siguranță 1,269 tone de pesticide interzise și substanțe chimice periculoase.
 • Cooperarea practică din cadrul Programului Știință pentru Pace și Securitate (Science for Peace and Security (SPS) Programme) s-a concentrat pe activități legate de lupta contra terorismului; apărarea cibernetică; apărarea împotriva agenților chimici, biologici, radiologici și nucleari (CBRN); tehnologii avansate; și aspecte umane și sociale ale securității. Cu sprijinul programului SPS NATO, a fost pus la dispoziția Ministerului Sănătății din Republica Moldova un laborator biologic mobil, pentru Ministerul Apărării din Moldova s-a instalat o Capacitate de Reacție la Incidentele Cibernetice (CIRC), s-a creat un laborator de apărare cibernetică de ultimă generație la Universitatea Tehnică din Moldova și s-a elaborat și adoptat primul Plan interinstituțional de Acțiune Națională (NAP) din Republica Moldova pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Femeile, Pacea și Securitatea/ Women, Peace and Security în martie 2018.
 • Republica Moldova își dezvoltă capacitățile naționale de gestionare a situațiilor de urgență civile și a dezastrelor prin participarea la activitățile organizate de către Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a Reacțiilor față de Dezastre /NATO’s Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre. Aliații au sprijinit Moldova în aplicarea unui sistem civil de informare în caz de criză pentru a coordona răspunsul autorităților naționale la situațiile de urgență. În plus, prin Fondul pentru Reacții față de Pandemii, NATO a furnizat Moldovei un ansamblu de echipamente și materiale medicale pentru a combate pandemia de COVID-19.
 • NATO ajută Moldova prin acordarea de sprijin pentru formarea specialiștilor în domeniul informațiilor publice din cadrul forțelor armate ale țării.
 • De asemenea, NATO ajută Moldova în actualizarea și menținerea Structurii Forțelor Curente Notificate (NCFS) atât pentru Documentul de la Viena cât și pentru Tratatul privind Forțele Armate Convenționale din Europa (CFE). Aceste informații sunt păstrate în sistemul VERITY care centralizează datele privind schimbul de date din Tratat și Măsurile de Consolidare a Securității și Încrederii (CSBM), ceea ce permite Moldovei  și Aliaților NATO să le acceseze ușor.

Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova

Deschis în 2017 ca răspuns la o solicitare din partea autorităților din Republica Moldova, Oficiul de legătură NATO servește ca misiune diplomatică și reprezentare oficială a NATO în Republica Moldova. Oficiul cu sediul la Chișinău, joacă un rol important în relațiile dintre NATO și Moldova, mai ales prin: 

 • Promovarea dialogului politic și a cooperării practice dintre NATO și Moldova;
 • Furnizarea și coordonarea consultanței și asistenței pentru autoritățile din Moldova în implementarea activităților și programelor NATO;
 • Creșterea gradului de conștientizare și de înțelegere a NATO și cooperarea dintre NATO și Moldova prin activități de diplomație publică.

Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova (NATO Liaison Office in the Republic of Moldova)
63 Vlaicu Pircalab Street, Skytower Business Centre
MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova
Email: office@nlo-moldova.hq.nato.int
Facebook: Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova