ურთიერთობები საქართველოსთან

 • Last updated 02-Oct-2023 17:43

საქართველო ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორია. ის ისწრაფვის ალიანსში გაწევრიანებისკენ. დროთა განმავლობაში ნატოსა და საქართველოს შორის პრაქტიკული თანამშრომლობის ფართო სპექტრი განვითარდა, რომელიც მიმართულია საქართველოს მიერ რეფორმების დარგში გაწეული ძალისხმევის მხარდაჭერისკენ და მის მიერ დასახული მიზნის, ინტეგრაცია მოახდინოს ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში, ხელშეწყობისკენ. ქვეყანას საკუთარი წვლილი შეაქვს ნატოს ეგიდით გამართულ ოპერაციაში “ზღვის მცველი” (Sea Guardian) და გარდა ამისა იგი თანამშრომლობს ალიანსის მოკავშირეებთან და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან ბევრ სხვა სფეროში.

 

 • საქართველომ დამოუკიდებლობა 1991 წელს აღიდგინა. მომდევნო წელს ნატომ ურთიერთობა დაამყარა ქვეყანასთან, მას შემდეგ, რაც ეს უკანასკნელი შეუერთდა ჩრდილოატლანტიკური თანამშრომლობის საბჭოს. დიალოგის აღნიშნული ფორუმი 1997 წელს ჩაანაცვლა ევრო-ატლანტიკური პარტნიორობის საბჭომ, რომელიც ევრო-ატლანტიკურ სივრცეში არსებულ ყველა მოკავშირესა და პარტნიორ ქვეყანას კრებს.
 • პრაქტიკული ხასიათის ორმხრივი თანამშრომლობა დაიწყო საქართველოს „პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ პროგრამასთან შეერთებისთანავე (1994 წ.) ხოლო 2003 წლის „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ იგი უფრო გაღრმავდა, როდესაც ახალმა მთავრობამ უფრო ამბიციური რეფორმების გატარება დაიწყო.
 • 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მოკავშირეები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი იმ პირობით, თუკი ის დააკმაყოფილებს ყველა აუცილებელ მოთხოვნას - ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ ხელახლა დადასტურდა ნატოს მომდევნო სამიტებზეც.
 • 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს კრიზისის შემდგომ, მოკავშირეები კვლავ აგრძელებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას ქვეყნის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში და მოუწოდებენ რუსეთს გააუქმოს საქართველოს რეგიონების, - აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება.
 • 2008 წლიდან მოყოლებული ნატო-საქართველოს კომისია (NGC) უზრუნველყოფს მჭიდრო პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის ჩარჩოს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების ძალისხმევისა და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების მხარდასაჭერად. ალიანსში საბოლოო გაწევრიანებისთვის მზადება წარმოებს რეგულარული წლიური ეროვნული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების გზით. 2018 წლის ივლისში სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები შეიკრიბნენ შეხვედრაზე საქართველოსთან, სადაც მიიღეს დეკლარაცია NGC-ის ათი წლისთავის იუბილეს აღსანიშნავად.
 • 2014 წლის ნატოს უელსის სამიტზე საქართველომ მიიღო არსებითი პაკეტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებასა და ალიანსში გაწევრიანებისთვის მომზადებას. თავდაცვისუნარიანობის გასაძლიერებლად მიმართული შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგა ნატოს სამიტებზე ვარშავაში, 2016 წელს და ბრიუსელში, 2018 წელს. 2020 წლის დეკემბერში მიღებულ იქნა ნატო-საქართველოს განახლებული არსებითი პაკეტი (SNGP), რომელმაც ახალი ვადები დააწესა და შემოიტანა განახლებული ამბიციები.
 • 2022 წლის მადრიდის სამიტზე მოკავშირეებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოზე მორგებულ მხარდაჭერის ღონისძიებების ერთობლიობას, ვინაიდან საქართველო როგორც, ნატოს ერთ-ერთი პარტნიორი გარე საფრთხეების და უსაფრთხოების არსებულ გარემოში ჩარევის უშუალო გავლენას განიცდის, რაც გამოწვეულია რუსეთის აგრესიული ომით უკრაინის წინააღმდეგ.
 • ნატოს სამეკავშირეო ოფისი 2010 წელს შეიქმნა საქართველოში, ქვეყნის რეფორმებისკენ მიმართული ძალისხმევის და ნატოსთან თანამშრომლობის პროგრამის მხარდაჭერის მიზნით.
 • ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში პასუხისმგებელია ნატოს პარტნიორობის პოლიტიკის საერთო კოორდინაციაზე ამ ორ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში. სპეციალური წარმომადგენელი მჭიდრო ურთიერთობას ავითარებს რეგიონის ლიდერებთან, ალიანსთან მათი თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, იგი აგრეთვე უზრუნველყოფს საქართველოში არსებული ნატოს სამეკავშირეო ოფისის (რომლის მანდატიც ვრცელდება სამხრეთ კავკასიაში) საქმიანობის მაღალი დონის მხარდაჭერას.
 • საქართველო ღირებულ მხარდაჭერას უწევს ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციას “ზღვის მცველი”.

 

 

თანამშრომლობის საკვანძო სფეროები 

საქართველოს თანამშრომლობა ნატოსთან ურთიერთსასარგებლოა და მოიცავს:

შესაძლებლობებისა და ურთიერთთავსებადობის ამაღლება

ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი (SNGP)

ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი (SNGP) საქართველოსა და ნატოს შორის არსებული პრაქტიკული თანამშრომლობის მთავარი ბერკეტია. პაკეტი პირველად ამოქმედდა 2014 წელს და მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის გაზრდას ნატოს სტანდარტების შესაბამისად და საქართველოს დახმარებას ნატოში საბოლოო გაწევრიანებისთვის მზადების პროცესში.

ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი გამიზნულია შემდეგი ამოცანების მხარდასაჭერად:

 • შეასრულოს საქართველოს თავდაცვითი რეფორმების კატალიზატორის როლი;
 • გაზარდოს საქართველოს ურთიერთთავსებადობა ნატოსთან;
 • მხარი დაუჭიროს საქართველოს ძალისხმევას ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების პროცესში მონაწილეობისას;
 • გაზარდოს ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა;
 • გაზარდოს საქართველოს მედეგობა;
 • გააძლიეროს საქართველოს უწყებათაშორისი კოორდინაცია და ურთიერთქმედება; და
 • დააახლოვოს საქართველო ალიანსთან.

2020 წელს ნატომ საქართველოს საგარეო საქმეთა, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებთან და ასევე საქართველოს თავდაცვის ძალებთან და სანაპირო დაცვასთან ერთად საფუძვლიანი შეფასება ჩაატარა. ამ შეფასებამ განაპირობა ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განახლება, რომელიც დამტკიცებულ იქნა საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ 2020 წლის დეკემბერში. განახლებული პაკეტი კვლავაც მოიცავს მრავალ სფეროს (ჰაერი, ხმელეთი, ზღვა, კიბერსივრცე) და მოიაზრებს მხარდაჭერის ღონისძიებებს ტაქტიკურ, ოპერატიულ და სტრატეგიულ დონეებზე. მათ შორის ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნების რეგულარულ ჩატარებას. განახლებული პაკეტი შედგება 16 ინიციატივისგან, რომელთაგან სამი სრულიად ახალია. ეს სამი ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოს მხარდაჭერას სწრაფად მობილიზებადი სამხედრო-სამედიცინო შესაძლებლობების განვითარებაში; გაზარდოს საქართველოში ინგლისური ენის შესწავლის დონე; და გააუმჯობესოს კოდიფიცირებისა და სტანდარტიზაციის სისტემა, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს ახალი თავდაცვის პროექტებისა და პროგრამების ნატოს მოთხოვნებთან თავსებადობის კიდევ უფრო მაღალ დონეს.

გაიზარდა მიმდინარე ინიციატივების, მათ შორის წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის მეშვეობით განხორციელების მისწრაფებაც. აღნიშნული ინიციატივები მიზნად ისახავს საქართველოსა და ნატოს შორის არსებული კომუნიკაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, საქართველოს კიბერ თავდაცვის გაძლიერებას და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებას (ხმელეთზე, ჰაერსა და ზღვაზე). განახლებული საავიაციო და საზღვაო ინიციატივები ასევე ემსახურება საქართველოს მიერ სიტუაციური ინფორმირებულობის გაუმჯობესებას. საქართველო და ნატო შეთანხმდნენ ყველა აღნიშნული, ახალი თუ განახლებული, ინიციატივების საბოლოო მიზნებზე და მათი განხორციელების კონკრეტულ, დეტალურ გეგმებზე მომავალი წლების განმავლობაში.

საქართველოში არსებული ნატო-საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი მასპინძლობს ცოცხალ და სიმულირებულ საწვრთნელ ღონისძიებებს და ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნებისგან სამხედრო ერთეულების სერტიფიცირების პროცესს. ნატო-საქართველოს წვრთნები ბოლოს ჩატარდა 2022 წლის მარტში ხოლო შემდეგი წვრთნების ჩატარების დრო განისაზღვრა 2025 წლის მარტის პერიოდით. ალიანსის მოკავშირეებმა გამოყვეს დაფინანსება ცენტრისთვის გარკვეული რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალების შესაძენად.

საქართველოზე მორგებული მხარდაჭერის ღონისძიებები უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის შემდგომ

2022 წლის მადრიდის სამიტზე მოკავშირეებმა მხარი დაუჭირეს საქართველოზე მორგებული მხარდაჭერის ღონისძიებების ერთობლიობას, ვინაიდან ნატოს ეს ერთ-ერთი პარტნიორი გარე საფრთხეების და უსაფრთხოების არსებულ გარემოში ჩარევის უშუალო გავლენას განიცდის, რაც გამოწვეულია რუსეთის აგრესიული ომით უკრაინის წინააღმდეგ.

ეს ღონისძიებები ზრდის საქართველოს როგორც პოლიტიკურ, ასევე პრაქტიკულ მხარდაჭერას. პოლიტიკური ზომები საქართველო-ნატოს შორის დიალოგის გააქტიურებას ისახავს მიზნად. პრაქტიკული ღონისძიებები კი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოს საბჭოთა ეპოქის ტექნიკიდან ნატოს დღევანდელ სტანდარტებთან შესაბამის აღჭურვილობაზე გადასვლის დაჩქარებას და გააძლიეროს საქართველოს მხრიდან სიტუაციური ინფორმირებულობა.

ნატოს მხარდაჭერის ღონისძიებების გარკვეული ნაწილი იმოქმედებს ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში არსებულ ინიციატივებზე დაყრდნობით, თუმცა შესაძლოა ახალი ინიციატივებიც გაჩნდეს, მაგალითად, საქართველოს შესაძლებლობების გაძლიერება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული (ქბრბ) დაცვის სფეროში.

სხვა ინიციატივები

პროფესიული განვითარების პროგრამა სამოქალაქო პერსონალისათვის, რომელიც პირველად ამოქმედდა 2009 წელს, მიმართულია დემოკრატიული მართვისა და ზედამხედველობის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე თავდაცვის სამინისტროსა და უსაფრთხოების სექტორის სხვა ინსტიტუტებში.

საქართველო მონაწილეობს კეთილსინდისიერების ამაღლების ინიციატივაში, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკულ დახმარებას და კონსულტაციებს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში კეთილსინდისიერების, ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გასაძლიერებლად.

საქართველო ერთ-ერთია იმ ხუთ ქვეყანას შორის, რომლებიც სარგებლობენ მოკავშირეებთან დიალოგისა და თანამშრომლობის გაზრდილი შესაძლებლობებით (ე. წ. 'გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორები'), რაც განპირობებულია ნატოს ოპერაციებში და ალიანსის სხვა მიზნებში მათ მიერ შეტანილი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი წვლილით. გაძლიერებული შესაძლებლობების დანარჩენი პარტნიორები არიან ავსტრალია, იორდანია, შვედეთი და უკრაინა.

გარდა ამისა საქართველო ავითარებს საკუთარ შესაძლებლობებს და ურთიერთთავსებადობას ნატოს რეაგირების ძალებში მონაწილეობის მეშვეობით.

ნატოს ხელმძღვანელობით წარმოებული ოპერაციების მხარდაჭერა

 • საქართველოს კონტიგენტი მონაწილეობდა კოსოვოს სამშვიდობო ძალებში (KFOR) 1999 წლიდან 2008 წლამდე, ასეულის ზომის შენაერთის სახით გერმანული ბრიგადის შემადგენლობაში და ქვეითთა ოცეულის სახით თურქულ საბატალიონო ოპერატიულ-ტაქტიკურ ჯგუფში.
 • საქართველო ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ქვეყანა ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების დამხმარე ძალებში, რომლის მისიაც დასრულდა 2014 წელს. იგი ასევე ერთ-ერთი უდიდესი კონტრიბუტორი იყო შემდგომ დაწყებულ „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიაში (2015-2021 წწ.), რომელიც მიზნად ისახავდა ავღანეთის ძალების გაწვრთნას, კონსულტირებასა და დახმარებას.
 • საქართველომ მონაწილეობა მიიღო ოპერაციაში „აქტიური ძალისხმევა“, ხმელთაშუა ზღვაში გამართულ კონტრტერორისტულ საზღვაო სათვალთვალო ოპერაციაში, მეტწილად სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის კუთხით. 2016 წლიდან ქვეყანა მხარს უჭერს საზღვაო სიტუაციური ინფორმირებულობის პროცესს საზღვაო ოპერაციის, „ზღვის მცველის“ კონტექსტში.

უფრო ფართო თანამშრომლობა

 • სატრასტო ფონდის რამდენიმე პროექტი, რომელსაც მხარს ინდივიდუალური მოკავშირეები და პარტნიორი ქვეყნები უჭერენ, საქართველოს დაეხმარა ზედმეტი და მოძველებული იარაღისა და საბრძოლო მასალების მარაგის უსაფრთხო განკარგვაში, ნაღმებისა და აუფეთქებელი საბრძოლო მასალების განაღმვაში მათ შორის სკრაში (გორის მახლობლად) განლაგებულ საბრძოლო მასალის საცავში.
 • ნატოს მხარდაჭერით საქართველო ზრდის ეროვნულ სამოქალაქო მზადყოფნას და მედეგობას. კატასტროფებზე რეაგირების ევრო-ატლანტიკურ საკოორდინაციო ცენტრთან (EADRCC) პრაქტიკული თანამშრომლობა ასევე აძლიერებს კრიზისების მართვის შესაძლებლობებს და ურთიერთთავსებადობას, რაც საშუალებას აძლევს საქართველოს თავისი წვლილი შეიტანოს კატასტროფების დროს დახმარებისაკენ მიმართულ არაერთ საერთაშორისო ძალისხმევაში. EADRCC-მ კოორდინირება გაუწია საქართველოსთვის მიწისძვრისა და ტყის ხანძრების შემდგომ გაწეულ საჭირო დახმარებას.
 • 1994 წლიდან საქართველო აქტიურად არის ჩართული მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის პროგრამაში. საქართველოს წინამძღოლობით განხორციელებული აქტივობები შეეხო გამოწვევების ფართო სპექტრს, სახელდობრ გარემოსდაცვით და ენერგოუსაფრთხოების, კონტრტერორიზმის, კიბერთავდაცვის სფეროებში, ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული (ქბრბ) აგენტებისგან თავდაცვის დარგში და ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების სფეროში. კერძოდ, ექსპერტები საქართველოდან მონაწილეობენ ზემოდან მომავალი ინიციატივის პროექტში, რომელიც მიზნად ისახავს ინოვაციური პლატფორმის შემუშავებას, ქიმიური და ბიოლოგიური  ტერორისტული თავდასხმის შემთხვევაში კრიზისების სწრაფი და ეფექტური მართვისთვის.

 

რუსეთ-საქართველოს კრიზისზე რეაგირება

2008 წლის 19 აგვისტოს გამართულ საგანგებო სხდომაზე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოუწოდეს კონფლიქტის მშვიდობიანი და გრძელვადიანი გადაწყვეტისკენ, საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვით. მათ დაგმეს ძალის გამოყენება, რომელიც არ შეესაბამება კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების ვალდებულებებს, რომლებიც საქართველომაც და რუსეთმაც აიღეს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო შეთანხმებებიდან გამომდინარე. მოკავშირეებმა განსაკუთრებული შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთის არაპროპორციული სამხედრო მოქმედებების გამო სეპარატისტულ რეგიონებში სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში და მოითხოვეს მისი ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანა ამ ტერიტორიებიდან, როგორც ეს ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმებული ექვსპუნქტიანი შეთანხმების პირობებით არის გათვალისწინებული.

საქართველოს მოთხოვნით, მოკავშირეები შეთანხმდნენ, რომ უზრუნველყონ მხარდაჭერა რიგ სფეროებში: როგორიცაა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურისა და თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებული ძალებისთვის მიყენებული ზიანის შეფასება; საჰაერო მიმოსვლის სისტემის აღდგენის მხარდაჭერა; და კიბერთავდაცვის საკითხებზე კონსულტაციები.

2008 წლის 27 აგვისტოს მოკავშირეებმა დაგმეს რუსეთის გადაწყვეტილება საქართველოს რეგიონების, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შესახებ და მოითხოვეს მისი გაუქმება. ისინი კვლავ აგრძელებენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ისინი არ ცნობენ არჩევნებს, რომელიც მას შემდეგ ჩატარდა სეპარატისტულ რეგიონებში და არც ე.წ. ხელშეკრულებების ხელმოწერას რუსეთსა და ამ რეგიონებს შორის.

მოკავშირეები მიესალმებიან საქართველოს ძალისხმევას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებთან კონფლიქტის დიპლომატიური საშუალებებით (ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ჩათვლით) გადაწყვეტის მიმართულებით და ასევე შერიგების გზით (როგორიცაა სამშვიდობო ინიციატივა „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“).