یک فصل نوین

ما در حالیکه مأموریت رزمی بین المللی را در اخیر سال ۲۰۱۴ به پایان میرسانیم، یک فصل نوین را در مناسبات میان ناتو و افغانستان می گشائیم.

  • 24 Dec. 2014
  • |
  • Last updated 06-Jan-2015 17:55

امنیت افغانستان کاملاً در دستان ۳۵۰ هزار عسکر و پولیس افغان قرارخواهدگرفت. اما متحدان ناتو یکجا با شمار زیادی از کشورهای همکار بخاطر آموزش، مشوره و کمک آنها باقی خواهند ماند. ما صحنه را ترک نمی گوئیم.

این انتقال آنچه است که ناتو و رهبران افغانی باهم توافق کردند. این امر به وسیلۀ شجاعت و قابلیت نیروهای ملی امنیتی افغانستان و در اثر ایثار نیروهای بین المللی که طی سالیان گذشته در آموزش آنها کمک کردند، میسر شده است.

در هفته های اخیر، ما شاهد حملات دهشتناک در کابل، پکتیکا و سایر نقاط افغانستان بوده ایم که به موجب آن شمار زیادی از افراد ملکی بشمول اطفال کشته شدند. سربازان و پولیس دلیر افغان جان خویش را در راه تأمین امنیت کشور شان ازدست دادند. ما این حملات غیرانسانی را به شدیدترین لحن نکوهش میکنیم. و به مرتکبان این اعمال میگوئیم: تلاشهای شما بیهوده است.

نیروهای امنیتی افغان افتخار و سپر افغانستان اند. آنها نیروی تمام افغانان اند، و تمام افغانها میتوانند به آنها ببالند. و ما در پهلوی آنها قرارداریم.

مسلماً، چالشهای زیادی باقی می ماند، و کارهای زیادی هنوز باید انجام شود. نیروهای امنیتی افغانستان در راستای انکشاف خویش کماکان به کمک ما نیاز خواهند داشت. و ما به کمک به آنها کماکان ادامه خواهیم داد.

در مأموریت جدید ما یعنی "حمایت قاطع" در حدود ۱۲۰۰۰ تن زنان و مردان از نقاط مختلف جهان شامل خواهند بود.  ۲۸ کشور اعضای ناتو به همراهی ۱۴ کشور همکار به اشکال مختلف در آن سهم خواهند گرفت. ایالات متحدۀ امریکا رهبری آموزش، مشوره و کمک را در جنوب و شرق افغانستان به عهده خواهد داشت. آلمان در شمال کشور رهنمون خواهد شد. ایتالیا در غرب و ترکیه در پایتخت.

پایه و اساس مأموریت ما را تقاضای حکومت افغانستان و موافقتنامۀ وضعیت نیروها که میان ناتو و افغانستان به امضأ رسیده است، تشکیل میدهد. افزون برآن، شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافق میان افغانستان و ناتو در زمینۀ تأسیس این مأموریت به اتفاق آرا استقبال نموده روی اهمیت حمایت دوامدار بین المللی از ثبات افغانستان تأکید نمود.

ما همچنان در تمویل نیروهای امنیتی افغانستان سهم خواهیم گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبداله عبداله تعهد نمودند که تمویل بین المللی به گونۀ مؤثر، شفاف و با حسابدهی مورد استفاده قرارخواهدگرفت. این امر برای مالیه دهندگان ما خیلی اهمیت دارد، و ما بالای حکومت وحدت ملی حساب می کنیم که به این وعدۀ خویش وفا خواهدکرد.

علاوه بر قوا و تمویل، ناتو و افغانستان چیزی نیرومند از آنرا بوجود خواهند آورد: یک مشارکت دوامدار که انعکاس دهندۀ منافع مشترک ما بوده، همکاری مشترک مارا شکل می دهد و به امنیت مشترک ما کمک می کند. ما همکاریهای عملی را، بشمول ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، تقویت خواهیم بخشید، و روی یک سلسله موضوعات دارای منافع مشترک گفتمان و مشاورت های منظم خواهیم داشت.

ما این موضوع را با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبداله عبداله در اجلاس وزاری خارجۀ کشورهای عضو ناتو منعقدۀ بروکسل در ماه جاری مورد بحث قراردادیم. ما باهم یکجا توافق کردیم که یک نیروی کاری مشترک را بخاطر عملی ساختن مشارکت ما به نفع کشورهای ما ایجاد نمائیم.

ما هنگامی که به نگارش این فصل نوین در تاریخ مشارکت ما آغاز می کنیم، وقت آنست که اندکی به عقب بنگریم.

برای بیش از یک دهه، ناتو و شرکای ما در پهلوی افغانستان ایستادند. ۵۱ کشور عساکر خویش را جهت خدمت در صفوف ما اعزام نمودند – این بیش از ربع تمام کشورهای جهان را نشان می دهد. ماموریت آیساف در تاریخ نه چندان دور بزرگترین ائتلاف نظامی بوده از یک مساعی بینظیر بین المللی نمایندگی می کند. صلاحیتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این مأموریت داده بود حاوی کمک به مقامات افغانی در زمینۀ تأمین امنیت در سراسر کشور و بوجودآوردن نیروهای جدید افغانی بود.

این صلاحیت به قیمت گزاف ، ولی با موفقیت بزرگ انجام یافت. ما همواره فداکاری نیروهای بین المللی و افغان را که سزاوار احترام و ستایش اند، بخاطر خواهیم داشت.

ما از برکت تلاش چشمگیر نیروهای ما، به آنچه که در برابر خویش قرارداده بودیم نایل آمدیم. ما با محروم ساختن تروریستهای بین المللی از پناهگاههای شان کشورهای خود مانرا مصئونتر ساختیم. ما با ایجاد قوای ۳۵۰ هزار نفری امنیتی، افغانستان را نیرومندتر ساختیم. و ما باهم یکجا شرایط یک آیندۀ بهتر را برای میلیونها تن از مردان، زنان و کودکان افغان بوجودآوردیم.

چندی قبل من از افغانستان دیدن کردم. من افتخار آرام نیروهای آیساف را به دست آوردها، علیرغم چالشها، مشاهده کردم. من اراده و نیت نیرومند نیروهای افغانی را احساس کردم. و من با افغانهای جوان سخن گفتم که برای آیندۀ شان امیدهای وافر دارند.

افغانستان به مقایسۀ وضعیت سیزده سال قبل کاملاً دگرگون شده است. قابل یادآوری است که وضع در کشور یک دهه قبل پس از روزهای تاریک طالبان چگونه بود. در آنزمان حکومتداری و امنیت خیلی کم به مشاهده میرسید. در وزارتخانه های کابل نه تنها تیلیفون و کمپیوتر وجودنداشت، بلکه حتی میزها و چوکیها نیز به نظر نمی رسید.

اکنون اردو و پولیس افغان ۳۵۰ هزار سپاه دارند. افغانستان از نظر شاخصهای صحت و انکشاف بلندترین فیصدی را نسبت به هر کشور دیگر در جهان بدست آورده است. مرگ و میر مادران رو به کاهش است، عمر وسطی رو به افزایش است، و رسانه های گروهی در جنب و جوش اند. امسال میلیونها تن از حق رایدهی استفاده نمودند، و حکومت وحدت ملی تأسیس شد.

پس، باوصف چالشها، افغانها اکنون بیشتر زندگی می کنند، فرصتهای بیشتر کار دارند، و بیش از هروقت دیگر در تاریخ شان شانس بهتر برای یک آیندۀ بهتر دارند. و حکومت تعهد سپرده است که به اصلاحات حیاتی، بشمول اصلاحات در عرصه های حکومتداری خوب، حسابدهی، و حقوق بشر، اعم از حقوق زنان، ادامه می دهد.

با فرارسیدن سال ۲۱۰۵ افغانستان مسئولیت جدید احراز می کند، ناتو به مأموریت جدید آغاز می کند، و یک مقیاس جدید مشارکت میان ما بوجود می آید. ما بیش از یک دهه شانه به شانه در پهلوی شما بخاطر حفظ و تحکیم امنیت برای مردم افغانستان و اتباع خود ما ایستادیم. اکنون زمان آن فرارسیده است که به نگارش فصل نوین در تاریخ مناسبات ما مشترکاً بپردازیم. برای امنیت افغانستان، و امنیت خود ما.