Toprak kayması ile ilgili risk değerlendirmesi

  • 05 Dec. 2011 -
  • |
  • Last updated 09-Dec-2011 17:20

Türkiye ve Moldova’da toprak kaymaları önemli bir doğal tehlike arz ederler ve genellikle altyapının, binaların çökmesine ve bazen de can kaybına yol açarlar. Bu iki ülkenin jeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik açıdan birbirlerine çok benzemekte olmaları nedeniyle araştırma ekipleri bu konudaki uzmanlık ve bilgilerini paylaşabilmekte, Moldova’da kentsel kalkınma ve bölgesel planlamanın daha sağlıklı biçimde yapılabilmesini sağlamaktadırlar.

Beytepe, Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi ile Kişinev Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü araştırmacıları şu hedefler üzerinde odaklanmaktadırlar:  1.  uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS/CBS) uygulayarak toprak kayması risklerini değerlendirme konusunda güvenilir bir metodoloji geliştirmek;  2. toprak kaymalarının özelliklerini gösteren bir toprak kayması envanteri ve veri tabanı oluşturmak; 3.  planlamacılar ve karar alma mekanizmaları için toprak kaymalarına maruz bölgelerin harita ve modellerini üretmek.

Üç yıl (Mart 2009-Mart 2012) sürecek olan çalışmanın sonunda elde edilecek sonuçlar Moldova İç İşleri Bakanlığı’nın Sivil Koruma Hizmetleri bölümüne devredilecek, oradan da önerilerle birlikte ilgili hükümet ajanslarına ve yerel yönetimlere iletilecektir.