Країни – члени НАТО узгодили «Політику в сфері доказів з поля бою» на театрах проведення операцій, спрямовану на посилення боротьби проти тероризму

  • 22 Oct. 2020 - 23 Oct. 2020
  • |
  • Last updated 03-Nov-2020 09:04

На своєму нещодавньому засіданні в режимі відеоконференції, 22 та 23 жовтня 2020 року, міністри оборони країн – членів НАТО вітали ухвалення «Політики НАТО в сфері доказів з поля бою» і «Практичної основи НАТО у сфері технічної експлуатації». Це стало важливим кроком у посиленні колективних антитерористичних зусиль, тому що надає членам Альянсу можливість отримувати більше інформації в їхній боротьбі проти тероризму.

View of the room

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179194.htm