Оборонні видатки країн – членів НАТО (2009 – 2016 роки)

  • 13 Mar. 2017 -
  • |
  • Press Release (2017) 045
  • Issued on 13 Mar. 2017
  • |
  • Last updated 20-Mar-2017 10:09

НАТО регулярно збирає дані про оборонні видатки країн – членів Альянсу і оприлюднює цю інформацію в сукупному вигляді і за розбивкою. Міністерство оборони кожної країни – члена Альянсу повідомляє про поточні і прогнозовані видатки на оборону відповідно до сукупної дефініції оборонних видатків. Ці суми охоплюють кошти вже сплачені урядом, або ті, які будуть сплачені протягом фіскального року для задоволення потреб своїх збройних сил або сил інших членів Альянсу. НАТО також користується оновленою економічною і демографічною інформацією, яку отримує від Головного управління економічних і фінансових справ Європейської Комісії і Організації з економічного співробітництва і розвитку.

Зважаючи на розбіжності між дефініціями оборонних видатків, прийнятими в НАТО і тими, якими користуються країни-члени на національному рівні, цифри в цьому Звіті можуть значно відрізнятися від тих, які публікуються в ЗМІ національними урядами, або наведені в національних бюджетах. Видатки на обладнання містять як видатки на основне обладнання, так і видатки на науково-дослідну діяльність, присвячену основному обладнанню. Видатки на особовий склад передбачають пенсії, які сплачуються звільненим у запас.

Кінцевий термін подання інформації для цього Звіту – 15 лютого 2017  року. Цифри за 2016 рік є розрахунковими.

Представлені цифри – такі ж самі, як ті, що опубліковані в Щорічному Звіті Генерального секретаря за 2016 рік.