Діяти проти сексуального і гендерного насильства, пов’язаного з конфліктами

  • 19 Oct. 2016 -
  • |
  • Last updated 28-Oct-2016 14:38

«Військові інструкції НАТО щодо запобігання і реагування на сексуальне і гендерне насильство, пов’язане з конфліктами,» обговорювалися у Королівській військовій академії в Брюсселі 19 жовтня 2016 року. Національні представники і фахівці з цих питань з НАТО, Європейського союзу, ООН і громадських організацій зібралися на семінарі, покликаному поліпшити обізнаність про «Інструкції» та обговорити досягнення і визначити шлях подальших дій.

Welcome address by Ambassador Marriet Schuurman at the Workshop on military guidelines on prevention of, and response to, conflict related sexual and gender based violence - progress and way ahead - at Belgium Military Academy 19 October 2016.