Регіональна співпраця спрямована на вдосконалення реагування на ХБРЯ

  • 20 Apr. 2015 - 24 Apr. 2015
  • |
  • Last updated 11 May. 2015 11:07

Загроза можливого застосування хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних (ХБРЯ) агентів терористами або інцидентів, викликаних катастрофами природного або техногенного характеру, продовжує залишатися серйозною загрозою для цивільного населення будь-якої країни. Спроможність дієво протистояти цьому ризику особливо важлива для тих, хто має першим відреагувати на такі випадки на Балканах і на Кавказі.

Повний текст є тільки англійською мовою
http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_119188.htm