Consensus decision-making at NATO

  • Last updated 12-Apr-2023 16:36

Інформація на цю тему доступна англійською і французькою мовами.

General View of the meeting