Політичні директиви НАТО з боротьби проти тероризму

Свідомі, спроможні і активні заради безпечнішого майбутнього

 • 21 May. 2012 -
 • |
 • Last updated 08-Jun-2012 11:00

I. Вступ

 1. Тероризм безпосередньо загрожує безпеці громадян країн НАТО та ширшій міжнародній стабільності і процвітанню, і ця загроза не зникне в передбачуваному майбутньому. Терористи продемонстрували свою здатність проникати крізь міжнародні кордони, створювати свої осередки, ретельно вивчати цілі і здійснювати напади. Ця загроза посилюється терористичними групами і окремими особами, які продовжують проникати і поширюватися у стратегічно важливих для Альянсу районах, зокрема і на його власних територіях. Сучасні технології підсилюють потенційні наслідки терактів із застосуванням звичайних і нестандартних засобів, особливо у зв’язку з прагненням терористів заволодіти хімічними, біологічними, радіологічними або ядерними (РХБЯ) засобами і кіберможливостями. Нестабільність або конфлікт можуть створити сприятливу для поширення тероризму середовище, в тому числі для пропаганди екстремістських ідеологій, нетолерантності і фундаменталізму.
 2. Відповідь НАТО на терор значною мірою була зумовлена терактами 11 вересня 2001 року, які підштовхнули членів Альянсу до операції «Активні зусилля»», ухвалення Військової концепції оборони проти тероризму (MC472) і роботи над втіленням численних змін практичного і інституційного характеру. За минуле десятиріччя НАТО досягла значного прогресу в таких важливих для Альянсу сферах, як операції, посилений обмін розвідданими і розвиток нових технологій в рамках Робочої програми оборони проти тероризму і програми «Наука заради миру і безпеки».
 3. За допомогою Стратегічної концепції Альянсу його члени ще раз підтвердили, що Альянс повинен «стримувати нові виклики безпеці і захищати від них фундаментальну безпеку окремих членів Альянсу і Альянс загалом». Таким чином, члени Альянсу вирішили переглянути підхід НАТО до боротьби проти тероризму і посилити як політичний, так і військовий аспекти участі НАТО в національній і міжнародній діяльності.
 4. Члени Альянсу добиватимуться цього, використовуючи усі сильні сторони НАТО і вирішуючи, який внесок Альянсу буде корисний для широких міжнародних зусиль, які очолює ООН, з боротьби проти тероризму. Визначаючи загальний підхід НАТО до тероризму, члени Альянсу визнають, що більшість інструментів протидії тероризму перебуває в руках національних цивільних і судових органів влади. Члени Альянсу визнають, що інші міжнародні організації мають мандати і можливості, які можуть підсилити зусилля членів Альянсу з боротьби проти тероризму. НАТО буде приділяти особливу увагу запобіганню терактам і розвитку стійкості, беручи участь у національній і міжнародній діяльності, уникаючи при цьому зайвого дублювання і дотримуючись принципів компліментарності. Чітке керівництво, посилена координація і неухильна послідовність зусиль і дій нададуть НАТО можливість більш ефективно використовувати свої ресурси.

II. Мета

 1. Метою цих Політичних директив є:
  • Забезпечення стратегічного і свідомого ризику керівництва антитерористичною діяльністю, яка здійснюється в Альянсі в межах основних завдань НАТО з колективної оборони, врегулювання криз і безпеки через співробітництво.
  • Виявлення принципів, яких дотримується Альянс.
  • Виявлення основних сфер, в яких Альянс буде докладати зусиль до більш активного запобігання терактам і посилення стійкості до них, надаючи особливу увагу поліпшенню інформованості про загрозу, адекватним силам і засобам протидії цій загрозі, і взаємодії з країнами-партнерами та іншими міжнародними дійовими особами¹.
  За цими Політичними директивами буде розроблено План дій з їх впровадження.

III. Принципи

 1. Виконання вимог міжнародного права: НАТО і надалі буде діяти відповідно до міжнародного права, принципів Статуту ООН і Загальної декларації прав людини. Глобальна стратегія ООН боротьби проти тероризму, міжнародні конвенції і протоколи проти тероризму, і відповідні резолюції ООН створюють рамки для усіх національних і міжнародних зусиль з боротьби проти тероризму, зокрема і зусиль, яких докладає Альянс.
 2. Підтримка, яку НАТО надає своїм членам: Країни – члени НАТО несуть індивідуальну відповідальність за захист свого населення і своєї території від тероризму. Співпраця у межах НАТО може підсилити діяльність членів Альянсу із запобігання, пом'якшення, реагування на наслідки терактів і їх ліквідації. НАТО, на запит, може надавати підтримку таких зусиль.
 3. Уникання дублювання і взаємне доповнення: НАТО сприятиме взаємному доповненню і уникненню зайвого дублювання зусиль окремих країн або інших міжнародних організацій. НАТО намагатиметься координувати і застосовувати свій досвід, знання і ресурси, і зосереджуватиметься на цільових програмах, за допомогою яких вона може допомогти і/або підтримати окремі країни та інших міжнародних дійових осіб в разі необхідності.

IV. Основні сфери  

 1. НАТО, як міжнародна організація, має унікальні активи і можливості, які можуть підтримати зусилля членів Альянсу в боротьбі проти тероризму. Як було зазначено в цілях цих Політичних директив, НАТО робитиме більш дієвий внесок у запобігання тероризму і посилення стійкості до терактів. Щодо цього Альянс буде координувати і консолідувати свої антитерористичні зусилля і зосередиться на трьох головних сферах – інформованості, силах і засобах, і діях.
 2. Інформованість: НАТО гарантує інформованість усіх членів Альянсу про терористичну загрозу і їх вразливі місця через консультації, посилений обмін розвідданими, безперервний стратегічний аналіз і оцінки на допомогу національній владі. НАТО також сприятиме загальному розумінню її антитерористичної ролі в рамках ширших міжнародних зусиль, беручи в них участь і здійснюючи стратегічну комунікацію.
 3. Сили і засоби: У НАТО є надзвичайно цінні знання і досвід боротьби проти асиметричних загроз і реагування на тероризм. НАТО активно працює над гарантуванням безпеки повітряного простору, протиповітряною обороною, безпекою судноплавства, реагуванням на РХБЯ, нерозповсюдженням зброї масового знищення і захистом життєво важливої інфраструктури. Альянс буде прагнути забезпечити собі адекватні можливості запобігання терористичним загрозам і реагування на них на рівні, який визначено у Політичних директивах2. Він добиватиметься цього за допомогою розвитку сил і засобів, інноваційних технологій і методів більш комплексного і інформованого реагування на асиметричні загрози, в тому числі через Робочу програму оборони від тероризму. НАТО намагатиметься підтримувати свою оперативну спроможність і засвоювати уроки операцій, зокрема досвід Сил спеціального призначення. За допомогою тренування, освіти і навчань на основі різноманітних сценаріїв загроз буде удосконалюватися оперативна сумісність з використанням набутого досвіду і кращих зразків. Ці можливості також можуть бути запропоновані членам Альянсу на підтримку планування на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру і захисту життєво важливої інфраструктури, особливо в світлі боротьби проти тероризму, на їх прохання.
 4. Дії: Боротьба проти тероризму вимагає від міжнародного співтовариства цілісного підходу з використанням великого набору інструментів. З метою зміцнення безпеки своїх членів НАТО і надалі взаємодіятиме з державами-партнерами та іншими міжнародними дійовими особами в боротьбі проти тероризму. Альянс зміцнюватиме свої зв'язки і співпрацю з країнами-партнерами, а також з міжнародними і регіональними організаціями, зокрема з ООН, ЄС і ОБСЄ, відповідно до Плану дій з комплексного підходу заради досягнення загального розуміння терористичної загрози і використання цілковитого потенціалу кожного учасника глобальної антитерористичної діяльності. НАТО поглибить консультації і забезпечить системний підхід до практичного співробітництва з країнами-партнерами3 з використанням існуючих механізмів, в тому числі наукового співробітництва в галузі нових технологій, заради посилення безпеки4. Особлива увага буде приділятися інформованості, розвитку потенціалу, плануванню на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру і врегулюванню криз для того, щоб задовольняти конкретні потреби країн-партнерів і інтереси Альянсу. Це допоможе партнерам краще підготуватися і захиститись, а також виявити свої слабкі місця і недоліки і самим більш ефективно боротися проти тероризму. Антитерористична підготовка, навчання і підтримка розвитку потенціалу відповідатимуть цілям і пріоритетам політки НАТО в сфері партнерства.

V. Відповідь НАТО

 1. Північноатлантична рада спрямовуватиме антитерористичні зусилля НАТО і виконання цих Директив. Спеціальна група з тероризму буде робити щорічну доповідь про хід виконання цих Політичних директив.
 2. НАТО буде гнучко підходити до боротьби проти тероризму, відіграючи головну або допоміжну роль залежно від потреби. Сили і засоби членів Альянсу є важливим компонентом потенційної відповіді на тероризм. Колективна оборона є сферою відповідальності Північноатлантичної ради (NAC).

 

1. НАТО буде здійснювати усі свої дії щодо партнерів та інших міжнародних організацій згідно з «Планом дій комплексного підходу» і відповідних рішень, в тому числі ухвалених на Лісабонському саміті.
2. Будь-який можливий новий запит на спільне фінансування НАТО розглядатиметься відповідно до стандартних процедур.
3. Гарним прикладом є Ініціатива співробітництва в повітряному просторі в рамках РНР.
4. Одним із прикладів такої співпраці є багаторічний проект РНР в рамках «Науки заради миру і безпеки» (SPS), що отримав назву «Програма дистанційного виявлення вибухових речовин» (STANDEX).