اعلامیه

سازمان پیمان آتلانتیك شمالی و جمهوری اسلامی افغانستان

 • 06 Sep. 2006 -
 • |
 • Last updated 25-Feb-2009 11:21

الف. معرفی: چارچوب همكاری بلند مدت در شراكت

 1. بر پایه موفقیت در انتخابات مجلس ملی در سال ٢٠٠٥، كامل شدن مذاكرات بن و نتایج كنفرانس لندن و خصوصا قرارداد افغانستان، ناتو متعهد می‌گردد تا در كنار دولت افغانستان و دیگر سازمان‌های بین المللی در ساخت افغانستان آرام، با ثبات و دموكراتیك تلاش كند. ناتو اهمیت ثبات و امنیت از افغانستان تا آسیای مرکزی و جنوبی و مجامع بین المللی و طبیعت پرمخاطره تهدیدات امنیتی دولت افغان را درك می‌كند. هدف نهایی دولت افغان بدست گرفتن مسئولیت برقراری امنیت خود است. در راه دستیابی به این هدف، حفظ تعهدات محكم و آشكار برای افزایش ثبات در افغانستان از طریق بكارگیری قوای اردوی بین‌المللی و حمایت از انکشاف موثر امنیت ملی افغان و تاسیسات دفاعی بسیار مهم است. در جهت تثبیت اراده ناتو در این خصوص و در پاسخ به درخواست رییس جمهور كرزی برای حفظ ارتباط بلند مدت با ناتو، وزرای خارجه متحدین در دسامبر سال٢٠٠٥ تصمیم گرفتند برنامه همكاری با افغانستان را ایجاد كنند. برنامه فوق برپایه ارتباط منحصر بفرد ناتو با این كشور است و نشاندهنده حمایت متحدین از حاكمیت ملی افغانستان، استقلال و تمامیت ارضی است. همكاری ناتو با افغانستان تنها به مفاد این برنامه محدود نمی‌شود.
 2. دولت افغانستان و متحدین می دانند كه امنیت تنها از طرق نظامی قابل حصول نیست. امنیت مستلزم حكومت مناسب، عدالت و حكمرانی قانون است كه باید از طریق بازسازی و انکشاف و همكاری‌های بین‌المللی و بخصوص منطقه‌ای تقویت شود. در این راستا اعلامیه ارتباط خوب كشورهای همسایه كه به تاریخ ٢٢ دسامبر سال٢٠٠٢ میان افغانستان و كشورهای همسایه امضا شد، نقش مهمی ایفا می‌كند. افغانستان بر این باور است كه تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر چالش‌های اساسی در راه دستیابی به امنیت است و مصمم است نهایت استفاده را از حمایت‌ها و كمك‌های بین‌المللی ببرد و با همكاری با مجامع بین‌المللی ظرفیت لازم برای حذف این تهدیدات را ایجاد نماید.
 3. افغانستان دریافته است كه در حال حاضر قادر نیست ضرورت های امنیتی خود را به تنهایی برآورده سازد و از تلاش ناتو در جهت برقراری امنیت و ثبات در افغانستان قدردانی می‌كند. افغانستان مصمم است كه هرچه سریع‌تر قابلیت حفظ امنیت ملی و تاسیسات دفاعی در جهت دستیابی به نیازهای ملی خود را انکشاف دهد، در كنار ایساف و قوای نظامی بین‌المللی بصورت موثرتری عمل كند و ظرفیت لازم برای هرگونه اقدام مستقل را بهبود دهد. افغانستان آماده است كه همكاری‌های خود با متحدین در جهت افزایش قابلیت همكاری قوای عضو ناتو، حمایت از اصلاحات دفاعی، ساخت تاسیسات دفاعی و جوانب نظامی اصلاحات بخش امنیت و دیگر حوزه‌های توافق شده را افزایش دهد. در دراز مدت افغانستان علاقمند است كه در عملیات‌های حافظ صلح به رهبری ناتو برای افزایش امنیت و ثبات همكاری نماید.

ب. مفاد اساسی همكاری

 1. برنامه حاضر:
  • ‌هم از نگاه مفاهیم و هم از نگاه منابع موجود، و در شرایطی كه ناتو بتواند در حد توان و قابلیت خود و در صورت نیاز از طریق اولویت بندی طبق سقف بودجه كنونی، به میزان قابل ملاحظه‌ای به این كشور كمك كند، واقع‌گرایانه باشد؛
  • ‌بر اصل رهبری مقامات افغان استوار بوده و منعكس كننده قابلیت‌های آنها باشد. برای حصول این اهداف، چنین برنامه‌ای باید درخور نیازهایی باشد كه طی مشاوره تنگاتنگ با مقامات افغان كه نقاط اتصال مناسب را مشخص می‌كنند، شناسایی و اجرا خواهد شد؛
  • متمم نقش عملیاتی ایساف‌ بوده و نتایج حاصل از حضور ایساف ‌در افغانستان، بخصوص در سطح امنیت مركزی و تاسیسات دفاعی در كابل، را تحكیم بخشد؛
  • ‌به فعالیت‌ها و برنامه‌های همكاری از سوی دیگر فعالان توجه كند و با این كار همكاری‌های ممكن را افزایش داده و از تلاش‌های تكراری بی جهت جلوگیری نماید. افغانستان همچنین باید به نتایج بدست آمده از كنفرانس لندن و علی‌الخصوص قرارداد افغان میان افغانستان و جامعه بین‌المللی كه توسط هیئت مشترک هماهنگی و نظارت كوردینیت می‌شود، توجه نماید.

ج. فعالیت‌های تشریک مساعی

 1. برنامه حاضر:
  • ‌بر اساس وسایل و فعالیت‌های PfP منتخب طرح ریزی شده تا نیازهای مشخص مقامات افغان را برآورده سازد. چنین چیزی می‌تواند شامل همكاری افغانستان در فعالیت‌های سازمان یافته توسط مقامات ناتو یا دیگر ملت‌ها باشد، همانند فعالیتهایی كه در/برای آسیای مركزی برنامه ‌ریزی شده است؛
  • دربرگیرنده تیم‌هایی از ناتو و متحدین است برای ارائه مشاوره تخصصی در زمینه‌های خاص مرتبط با اصلاحات نظامی، تاسیسات نظامی و جوانب نظامی اصلاحات بخش امنیتی، بعلاوه مذاكره با تیم‌های تخصصی افغانی بازدید كننده از دفتر مرکزی ناتو؛
  • ‌شامل فعالیت‌هایی مخصوص و تحت رهبری ناتو است كه برای شركت كنندگان افغان طراحی شده، مانند کورس ها و سمینارهایی كه در Oberammergau ناتو، كالج دفاع ناتو و ملتهای ناتو برگزار می‌شود بعلاوه فعالیت‌های مشابه در افغانستان؛
  • بهره‌گیری از تجارب و قابلیت‌های ملی موجود شامل منتورینگ عملیاتی و تیم‌های لیزون.

د. حمایت از اجرا و ارزیابی

 1. ناتو و افغانستان در تعاملی نزدیك در سطوح گوناگون و با مشاوره و هماهنگی مداوم پیشبرد انکشاف و اجرا و ارزیابی مداوم از اجرای برنامه‌های توافق شده را ممكن می‌سازند.
 2. در این مشاوره‌ها از نماینده ارشد ملکی نیز مطابق با حكم او و هییت اعزامی افغانستان در بروكسل بطور كامل بهره‌گیری می‌شود.
 3. با توجه به قابلیت‌های اقتصادی كنونی افغانستان و با درنظر گرفتن تعهدات عملیاتی ناتو در افغانستان، متحدین امكان در دسترس قرار دادن منابع دوجانبه جهت اجرا نمودن کامل این برنامه و هماهنگ نمودن برنامه های مساعدت و کمک دوجانبه مربوطه آنها، از طرق میکانیزم های مناسب، بشمول بخش های بهتر ساختن وسایل، کمک های مالی و مساعدت های مادی امنیت ملی و تاسیسات دفاعی افغانستان را در نظر خواهند گرفت. در صورت بررسی منظم، سیاست تامین مالی PfP همچنین برای حمایت از اجرای این برنامه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی برنامه شامل بررسی مكانیزم‌های مالی آن است. ملت‌ها همچنین می‌توانند از مكانیزم سپرده امانیPfP استفاده كنند.
 4. اجرای این برنامه ممكن است برای تبادل و حفاظت از معلومات/اسناد نیازمند تركیباتی از افغان-ناتو باشد.

ه. قوا و دارایی‌ها

 1. مقامات افغان، ناتو و متحدین با استفاده از وسایل مشاركتی و با مشاوره با یکدیگرسعی در یافتن موسسات، قوا، دارایی‌ها و وسایل تعلیمی مناسب در افغانستان هستند تا بتوانند از آنها در این همكاری بهره بگیرند. این امر شامل شناسایی كسانی می‌شود كه باید در پروسه برنامه‌ریزی سیستماتیك و ارزیابی شركت كنند كه هدف از آن ارتقائ سطح قابلیت همكاری و انکشاف قابلیت‌های اردوی ملی افغانستان است. هدف نهایی ایجاد قوای نظامی معتبر و حرفه‌ای است كه قادر باشد مقامات افغان را در حفظ امنیت و ثبات در كشور بر اساس نرم‌های بین‌المللی و بی نیاز از حمایت خارجی یاری سازد.

و. بخش های اصلی همكاری

 1. بر اساس مفاد تعیین شده در بند ٤، این برنامه بر اصلاحات دفاعی، تاسیسات دفاعی و ابعاد نظامی اصلاحات بخش امنیتی و همچنین سایر زمینه‌هایی كه ناتو و افغانستان تعیین كرده‌اند شامل ترویج قابلیت همكاری بین قوای اردوی ملی افغانستان و اعضای ناتو تمركز دارد. با توجه به تجربیات گسترده ناتو در طرحها و اصلاحات دفاعی، این طرح می‌تواند شامل حمایت از تلاش‌های دولت افغان در زمینه‌های زیر باشد:
  • انکشاف نهادهای امنیتی و دفاعی ملی شفاف، مؤثر و دموكراتیك افغانستان مطابق با بهترین قوانین و عملكردهای بین‌المللی و تكمیل كردن تلاش‌های دو جانبه كشورهای حامی در این زمینه؛
  • ایجاد ساختار ذهنی از امنیت و دفاع شامل استراتژی امنیت ملی و استراتژی نظامی ملی و پروسه ها و سیستم‌های برنامه‌ریزی استرتژیك مرتبط؛
  • ایجاد و انکشاف طرح‌های موثر امنیت ملی و تامین بودجه عملیات‌های دموكراتیك شامل مدیریت موثر و شفاف پرسنل، سیستم تعلیمی و همچنین ایجاد طرح‌هایی برای یدست آوردن تجهیزات و مدرنیزاسیون؛
  • انکشاف قابلیت همكاری بین ناتو و اردوی ملی افغانستان به منظور افزایش مسئولیت‌های امنیت ملی افغانستان؛ این شامل تعیین قوا، دارایی‌ها و تجهیزات تعلیمی كه در عملیات‌های ارزیابی و طرح‌های سیستماتیك دخیل هستند، می‌باشد؛ این شامل تعیین تجهیزات، لوژستیک، ضرورت های تعلیمی شامل شركت در تمرینات انتخابی ناتو/PfP به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر می‌باشد؛
  • كمك به افزایش ظرفیت دفاعی ملی افغانستان به منظور بكارگیری آنها در زمان مناسب در سرتاسر کشور با استفاده از طرح‌های دوجانبه. چنین كمك‌هایی می‌تواند شامل تامین خدمه هوایی، آموزش تخنیکی و همچنین هماهنگی با اعضای ناتو در ارتباط با تجهیزیات نظامی، زیربنا، پشتیبانی تخنیکی و خواسته های پایداری باشد؛
  • ایجاد مدیریت مناسب ذخایر SALW، مهمات، APL ها و MANPADS شامل ارزیابی خواسته های مربوط به از بین بردن مصون ذخایر اضافی و بررسی احتمال ایجاد صندوق های امانتی برای كاهش تهدیدات چنین ذخایری؛
  • تسهیل تماسها، همكاری و تبادل تجربیات با نهادهای ملی متحدین بمنظور پشتیبانی از هدایت و اجرای توافقات كنترل تسلیحاتی و پایبندی به راهنمایی‌های رژیم در كنترول چند جانبه صادرات تسلیحات، لوازم دو كاره و تكنالوژی؛
  • پشتیبانی از تلاش‌های دولت افغان در مبارزه با مواد مخدر در مطابقت با OPLAN؛
  • ناتو با پیروی از سیاست ناتو در مورد عملكرد اردو در امر مبارزه با قاچاق انسان، از انکشاف همكاری‌های عملی پشتیبانی و حمایت می‌كنند و پشتیبان تلاش‌های مقامات مسئول در امر مبارزه با قاچاق انسان می‌باشند؛
  • تكمیل و تسهیل تلاش‌های ملت‌های حامی در زمینه امنیت سرحدات، انکشاف كنترول ملکی و مكانیزم‌های مربوطه مانند قانونگذاری موثر و شفاف و اشتباه قضایی ارگان های نافذ کننده قانون مسول امنیت و کنترول سرحدات، نشاندهی ضرروت های تعلیمی؛
  • انکشاف همكاری‌ها در بخش پلان گذاری اضطراری ملکی، بر طبق روش‌های ناتو و به شكل موسسات ملی متحدین؛
  • آموزش زبان به پرسنل وزارت دفاع و امنیت برای حمایت از اهداف قابلیت همكاری؛
  • انکشاف هماهنگی نظامی/ملکی موثر برای مدیریت ترافیك هوایی؛
  • افزایش آگاهی مردم از طریق روشن كردن مسائل مهم در اذهان مردم در مورد اهمیت مسائل دفاعی و امنیتی، شامل اصلاح دفاع، تاسیسات دفاعی و جوانب نظامی اصلاح بخش امنیتی، نقش مناسب قوای امنیتی ملی افغان و قوای ناتو، با در نظر داشت بعد منظقوی افغانستان؛ و
  • استفاده از پروژه جاده ابریشم مجازی در افغانستان، برای حمایت از دسترسی به معلومات و كمك به اجرای موفق این برنامه.
یاپ دی هوپ شیفر
حامد كرزی
منشی عمومی سازمان پیمان آتلانتیك شمالی
رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان