Оборонні видатки країн – членів НАТО (2013 – 2019 роки)

  • 29 Nov. 2019 -
  • |
  • Press Release (2019) 123
  • Issued on 29 Nov. 2019
  • |
  • Last updated 05-Dec-2019 17:23

НАТО регулярно збирає у членів Альянсу дані про оборонні видатки і оприлюднює сукупну і постатейну інформацію про них. Міністерство оборони кожної країни – члена Альянсу звітує про поточні і розрахункові майбутні оборонні видатки відповідно до узгодженого визначення оборонних видатків.

Ці суми представляють платежі, які національні уряди вже зробили або будуть робити протягом фінансового року для задоволення потреб своїх збройних сил, збройних сил союзників по Альянсу, або Альянсу загалом. У наступних рисунках і таблицях НАТО також застосовує економічну і демографічну інформацію, яку отримує з Генерального директорату економічних і фінансових справ Європейської комісії (DG-ECFIN) та від Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Зважаючи на різницю між цими обома джерелами і національними прогнозами ВВП, а також між визначенням оборонних видатків, яким користується НАТО, і тими, якими користуються країни, цифри у цьому звіті можуть значно відрізнятись від тих, які наводять ЗМІ, оприлюднюють власті країн, або які наводяться у національних бюджетах. Видатки на обладнання передбачають видатки на основне обладнання, а також на науково-дослідну роботу, що стосується  основного обладнання. Видатки на особовий склад передбачають і пенсії військовим пенсіонерам.

Кінцева дата для інформації, яка використана в цьому звіті, була 21 листопада 2019 року. Цифри за 2019 рік є розрахунковими.

Завантажте увесь документ в PDF