Оборонні видатки країн НАТО (2008 – 2015 роки)

  • 28 Jan. 2016 -
  • |
  • Press Release (2016) 011
  • Issued on 28 Jan. 2016
  • |
  • Last updated 08-Feb-2016 15:16

НАТО регулярно збирає дані про оборонні видатки від членів Альянсу і презентує зведені дані і розбивку цієї інформації. Міністерство оборони кожної країни – члена Альянсу звітує про поточні і прогнозовані майбутні видатки на оборону відповідно до узгодженого визначення оборонних видатків і представляє фактично зроблені платежі або ті, що планується зробити протягом фінансового року. НАТО також використовує найновішу економічну і демографічну інформацію, яку можна отримати від Головного управління економічних і фінансових справ Європейської комісії і Організації з економічного співробітництва і розвитку. Зважаючи на розбіжності між цими і національними дефініціями, цифри можуть дуже суттєво відрізнятися від тих, що надані національними урядами або наведені в національних бюджетах. Видатки на науково-дослідні роботи, пов’язані з основним обладнанням, включені у видатки на обладнання, а пенсії відставників включені у видатки на особовий склад.