Оборона комп’ютерних мереж

  • 10 Feb. 2014 -
  • |
  • Last updated 06-May-2014 09:56

НАТО посилює свої зусилля з протидії широкому колу кіберзагроз, що постають перед Альянсом щодня. Це передбачає залучення до цієї діяльності представників промисловості, науковців і державних установ.

Повний текст є тільки англійською мовою
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_109346.htm