План дій країн-членів НАТО та партнерів щодо боротьби з тероризмом (ПДБТ)

  • Last updated 31-Oct-2011 16:03

План дій країн-членів НАТО та партнерів щодо боротьби з тероризмом (ПДБТ) – це механізм, який дозволяє країнам-членам НАТО і партнерам активізувати співробітництво у галузі боротьби з тероризмом шляхом проведення політичних консультацій і широкого кола практичних заходів.

b050609ac 9th June 2005 Meetings of the Defence Ministers North Atlantic Council Meeting - General View

ПДБТ підкреслює важливість захисту основних свобод і прав людини, а також забезпечення верховенства права у боротьбі з тероризмом.

План дій є основною платформою для спільних зусиль членів НАТО та країн-партнерів у боротьбі з тероризмом. Він також свідчить про рішучість членів НАТО та їхніх партнерів зробити все можливе, щоб євроатлантичне партнерство залишалося активним і відповідало безпековій ситуації, що змінюється.

Як відбувається співпраця?

ПДБТ – основна складова програми «Партнерство заради миру» (ПЗМ). Участь у ньому на індивідуальній основі була також запропонована країнам, залученим до програми НАТО «Середземноморський діалог» та іншим зацікавленим країнам. Кожна з країн узгоджує рівень своєї участі з НАТО індивідуально.

План дій сприяє розширенню обміну розвідувальною інформацією та співпраці у таких галузях, як безпека кордонів, підготовка та проведення навчань, що мають відношення до боротьби з тероризмом, розвиток можливостей захисту від терористичних нападів і ліквідація їхніх наслідків.

Консультації та обмін інформацією

Союзники по НАТО та партнери на рівні Ради євроатлантичного партнерства (РЄАП) проводять регулярні консультації зі спільних проблемних питань у галузі безпеки, пов'язаних із тероризмом. Вони також обмінюються поглядами та досвідом під час семінарів і практикумів, що організуються у рамках Ради та програми ПЗМ. Країни-партнери можуть звернутися до НАТО із запитом про проведення прямих політичних консультацій з НАТО в індивідуальному порядку або в складі невеликих груп щодо проблем, пов'язаних із тероризмом. Крім цього, для підвищення ефективності обміну розвідувальними даними НАТО спільно з країнами-партнерами заснували підрозділ зв'язку взаємодії з РЄАП та ПЗМ у галузі розвідувальних даних у складі Стратегічного командування операцій ОЗС НАТО (м. Монс, Бельгія).

Дедалі більше країн, які не є членами НАТО, обмінюються інформацією щодо розробок і закупівель обладнання з метою удосконалення власних національних можливостей боротьби з тероризмом. За допомогою Програми роботи у галузі захисту від тероризму Конференції національних директорів з озброєння союзники по НАТО та партнери розвивають технічні можливості та відпрацьовують рішення у галузі захисту від тероризму.

Операції та навчання

Країни-партнери та інші країни, що не входять до НАТО, беруть участь в операціях і навчаннях під проводом НАТО, що допомагають боротися з тероризмом. Росія та Україна виділили фрегати до участі у військово-морській антитерористичній операцїі НАТО у Середземному морі «Активні зусилля», а країни Середземноморського басейну також надають розвідувальні дані для цієї операції. Більше того, низка країн, що не є членами НАТО, беруть участь у боротьбі з тероризмом шляхом підтримання операцій під проводом НАТО в Афганістані та на Балканах.

У рамках програми ПЗМ регулярно провадяться навчання, під час яких відпрацьовуються заходи з боротьби з тероризмом. З метою розвитку можливостей боротьби з тероризмом окремі члени та партнери також організовують навчання «у дусі ПЗМ».

Надання допомоги партнерам в їхній діяльності щодо боротьби з тероризмом

Країни-партнери та союзники по НАТО проводять зустрічі, присвячені конкретним питанням боротьби з тероризмом, під егідою Політико-військового керівного комітету НАТО. Розробляються наставницькі програми з питань тероризму з метою обміну конкретним досвідом боротьби з ним.

Проекти цільових фондів НАТО і ПЗМ також допомагають країнам-партнерам знищувати надлишкові та застарілі боєприпаси або небезпечні матеріали, які можуть становити загрозу, якщо опиняться в руках терористів.  

НАТО також сприяє країнам-партнерам у проведенні досліджень щодо захисту інфраструктури та інших аспектів захисту від тероризму.

Члени НАТО працюють з партнерами у галузі реформування оборонного та безпекового сектору, в основному, завдяки Індивідуальному плану дій партнерства та Процесу планування та оцінки сил у рамках програми ПЗМ, з метою підтримки розвитку збройних сил, здатних зробити внесок у боротьбу з тероризмом – боєспроможних, добре оснащених, із відповідною структурою та тих, що перебувають під контролем цивільних органів. Завдяки цим механізмам країни-партнери можуть обирати контртерористичну діяльність в якості пріоритетного напрямку та разом з НАТО ставити собі відповідні цілі.

Кордони є передовими рубежами захисту від тероризму. У рамках ПДБТ НАТО та країни-партнери спільно працюють над зміцненням різноманітних аспектів прикордонного контролю та гарантування безпеки, включаючи розв'язання проблеми контрабадної торгівлі. Країни-партнери, що беруть участь в Індивідуальному плані дій партнерства та (або) ППОС, можуть поставити собі цілі у галузі гарантування безпеки кордонів. Вони можуть брати участь у курсах з питань безпеки кордонів і прикордонного контролю, що організовуються у Школі НАТО (м. Обераммергау, Німеччина) та навчальних цетрах програми ПЗМ у Туреччині та Греції.

Завдяки ПДБТ НАТО та країни-партнери також співпрацюють у галузі ППО, управління повітряним рухом та удосконалення взаємосумісності збройних сил для проведення спільних контртерористичних операцій. Також продовжується співробітництво у галузі матеріально-технічного забезпечення та контролю над озброєннями.

Боротьба з фінансуванням терористичної діяльності

Обмін інформацією та поглядами щодо економічних аспектів міжнародної боротьби з тероризмом здійснюється на рівні Економічного комітету в форматі РЄАП. На ньму розглядаються, зокрема, такі питання, як директивні вказівки, що забороняють фінансування терористичної діяльності, а також аналіз методів і джерел фінансування терористичних груп. Оборонний коледж НАТО також присвятив декілька заходів вивченню фінансових та економічних аспектів боротьби з тероризмом.

Планування цивільної оборони

НАТО та країни-партнери обмінюються необхідною інформацією та беруть активну участь у заходах планування цивільної оборони з метою оцінки ризиків і зниження уразливості цивільного населення по відношенню до тероризму та нападів із застосуванням хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних засобів. Це включає розробку процедур врегулювання криз та активну участь у польових навчаннях.

Союзники по НАТО та партнери виконують план дій з планування цивільної оборони, затверджений Головним комітетом з планування цивільної оборони. Зокрема, партнери приєднуються до заходів, що виконуються на рівні Головного комітету, його комісій та комітетів з питань планування, щоб продумати усілякі варіанти підтримки (за запитом) державній владі у разі терористичного нападу.

Співпраця з іншими міжнародними організаціями

У рамках ПДБТ НАТО співпрацює з низкою міжнародних організацій, а саме з ООН, Європейським Союзом, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та Організацією із заборони хімічної зброї.

НАТО тісно співпрацює з ООН, яка відіграє головну роль у реагуванні міжнародної спільноти на тероризм, а також з Антитерористичним комітетом ООН. ПДБТ було передано до Ради Безпеки ООН як перший внесок у реалізацію резолюції № 1373 РБ ООН.

Представники інших міжнародних організацій регулярно запрошуються на семінари та інші заходи, що організовуються по лінії ПДБТ.

Наука та довкілля

Програма «Наука заради миру та безпеки» сприяє науковому співробітництву між членами НАТО, країнами-партнерами та учасницями програми «Середземноморський діалог». У рамках програми науковці цих країн можуть отримати стипендії для проведення досліджень у пріоритетних галузях.

Захист від тероризму – перший з трьох основних пріоритетів програми роботи «Наука заради миру та безпеки». З того часу, як 2004 року програму співробітництва було переорієнтовано на безпеку, було ініційовано понад 230 заходів з низки пріоритетних напрямків, пов'язаних з захистом від тероризму. Особлива увага приділяється соціальним і психологічним аспектам міжнародного тероризму та його причинам. Крім цього, робота ведеться за іншими напрямками: експрес-виявлення хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних засобів та зброї, експрес-діагностика їхнього впливу на людей, індивідуальний захист від РХБЯ засобів, знезаражування та знищення РХБЯ засобів та зброї, продовольча безпека, виявлення вибухових речовин, протидія екотероризму та захист від кібертероризму.

Як мінялася ця політика у часі?

Зібравшися на засідання на наступний день після того, як у вересні 2001 року на США були здійснені терористичні напади, посли країн НАТО та країн-партнерів безумовно засудили напади та зобов'язалися вжити усіх заходів для боротьби з лихом тероризму. ПДБТ являє собою конкретний прояв цього рішення. Програму було запропоновано Північноатлантичною радою після консультацій з партнерами на зустрічі на вищому рівні у Празі 2002 року. Вона продовжує розвиватися та розширюватися у відповідності до спільних орієнтирів і зусиль союзників по НАТО та партнерів.