Досягнення у сферах біофізичних, біохімічних і поведінкових технологій починають перетворювати наукову фантастику на реальність. Ці досягнення пропонують чудові можливості, але водночас порушують питання щодо етики і відповідального використання.

Перед Альянсом постає ряд значних можливостей в галузі нових і проривних технологій. Сфера когнітивної біотехнології (CBT) – це нова сфера з широкомасштабними наслідками для економічної і військової конкурентоспроможності членів Альянсу. І, як обговорювалось у випадку з Штучним розумом, досягнення в цій царині вимагатимуть як динамічного засвоєння нових технологій, так і уваги до відповідального управління ними.

CBT означає спроможність техніки посилювати і удосконалювати мислення, відчуття, координацію і дії людини стосовно фізичного і суспільного середовища. За допомогою CBT наша результативність, яка зазвичай обмежується можливостями людської фізіології, може бути поширена і посилена за допомогою біофізичних, біохімічних або біоінженерних засобів.

Ця сфера тільки починає розвиватись, але її наслідки широкі. Наприклад, минулого десятиріччя науковці точно поєднали сигнали мозку з машинними інтерфейсами і створили протези, які контролюються свідомістю. Зовсім недавно вони зробили цей потік інформації двостороннім і створили протез, який тепер може відчувати і надсилає ці почуття до мозку.

Якщо люди зможуть активувати (тобто, приводити до руху або в дію) машини, а ці машини, своєю чергою, можуть активувати людей, то ми вийдемо за межі нашої власної фізіології. Більше того, якщо ці машини будуть мобільними і зможуть взаємодіяти з нашою свідомістю на відстані, ми розширимо свої можливості поза межі нашої фізичної здатності.

І навпаки, наша власна свідомість також вже не є недоторканою: в той час, як нові інтерфейси між мозком і комп’ютером дозволяють нам навчати комп’ютери і давати їм вказівки, комп’ютери отримують дедалі більше можливостей зазирати в нашу свідомість і навчати і вдосконалювати нас. Отже, доки ми працюємо над удосконаленням і покращанням наших машин, ми вже розуміємо, що наші машини можуть удосконалювати, покращувати – і можливо контролювати – нас.

Когнітивна біотехнологія має на меті поліпшення і підсилення людського мислення, відчуття, координації і дій щодо фізичного і суспільного середовища.
Фото люб’язно надане PRISM, NDU

Розглядаючи широке коло застосувань CBT, корисно розрізнювати три широкі сфери застосування, які англійською мовою можна назвати « 3 R» – відновлення, посилення і заміна (Recover, Raise, and Replace).

    1. Відновлення передбачає усунення або реабілітацію когнітивних і біологічних недоліків, які заважають розуму і тілу діяти ефективно. Мета полягає у повернені здатності діяти на базовому рівні функціональності. Застосовується для допомоги пораненим солдатам відновити їхню фізичну спроможність; для лікування травматичних пошкоджень мозку; лікування посттравматичного стресового розладу (PTSD); відновлення або (у разі травматичного стресу) придушення пам’яті; відновлення функцій прийняття рішень і відповідального керування.
    1. Посилення передбачає посилення і удосконалення когнітивної і фізіологічної функції за межі природного базового рівня індивідууму, забезпечуючи таким чином серйозні зміни в оперативній ефективності, готовності і тренуванні. Застосовується для посилення сенсорної чутливості (як, наприклад, мати гостріший зір або гостріший слух); прискорення опрацювання інформації; більш швидкого і ефективного прийняття рішень; більш ефективного навчання і засвоєння мов; і збільшення фізичної сили і витривалості. Те що підходить для індивідуальної спроможності, підходить і для груп. CBT може застосовуватись задля посилення спроможності підрозділу через розподілений розум – тобто, усі члени підрозділу бачать і знають, що кожен окремий член підрозділу бачить і знає, таким чином розсіюючи «туман війни» і прискорюючи прийняття рішень, а також забезпечуючи швидше засвоєння і асиміляцію нових методів і технологій ведення бойових дій.
    1. Заміна передбачає посилення (а за можливості, заміну) ментальних і фізичних функцій за межі людського потенціалу. Сенсорні зв’язки можуть бути замінені комп’ютерними інтерфейсами, що зробить людську спроможність незалежною від її п’яти природних почуттів. Вербальну комунікацію може замінити підтримувана комп’ютером телепатія або завантаження даних. Фізичні дії можуть замінити роботи з дистанційним керуванням або дрони на зразок «лояльний ведений», керовані свідомістю оператора. Це вірогідно найбільш футуристична форма посилення, де більшість досліджень і розробок мають природний характер. Важливо знати, що ця форма посилення повністю не усуває взаємодію з людиною, бо в іншому випадку це просто була б ще одна форма автоматизації. Тут насправді йдеться про злиття людської біології і механічного приведення в дію.

Розуміння цього може допомогти при визначенні пріоритетів для подальших досліджень, інвестицій в технічний розвиток і прийняття для оперативного застосування. Це також може допомогти при визначенні принципів відповідального використання з огляду на різні рівні технічного ризику і етичної невизначеності цих трьох категорій.

Поточний стан і майбутній потенціал CBT

Когнітивні біотехнології нині зосереджені на трьох основних сферах досліджень: біофізичній, біохімічній і поведінковій. Майбутній напрям розвитку цих технологій важко передбачити, особливо через те, що багато з них лише тільки з’являються. Проте вони можуть потенційно зруйнувати нинішні припущення про еволюцію громадянського суспільства, економіки і військової справи. Тому Альянс зацікавлений у ретельному спостереженні за зростанням цих нових технологій і застосувань, які найбільш вірогідно вплинуть або зруйнують існуючі оборонні конструкції і доктрину. Більше того, буде необхідно спрямувати інвестиції на початковому етапі на ті сфери, які особливо привабливі для Альянсу, або ті, які найбільш вірогідно впливатимуть на його конкурентоздатність.

Біофізичні технології

Досягнення в біофізичній сфері зосереджені на інтерфейсах між мозком і комп’ютером (BCI), які можуть бути безпосередньо введені в людське тіло, або через транскраніальну безпосередню стимуляцію електричним струмом (tDCS). tDCS – це форма нейромодуляції, яка використовує безпосередній вплив постійного електричного струму через електроди на голові, які можна встановлювати та знімати за бажанням. Хоча BCI спочатку розроблялась для забезпечення технологій допомоги (таких як протези рук, інвалідні візки з ментальним керуванням), останні досягнення щодо двобічної спрямованості дозволяють покращити органи почуттів, наприклад, біонічні очі або інші удосконалення в сфері обізнаності з обстановкою. Подальше застосування цих технологій може привести до ментального контролю над літальними апаратами чи наземними транспортними системами; дронів або ракет, керованих свідомістю, або механізації солдатів за допомогою екзокістяків і просунутих сенсорів.

Екзокістяки можуть покращити фізичну спроможність солдат, надаючи їм змогу бігати швидше, піднімати більш важкі предмети, і знімаючи навантаження з тіла.
Фото 1 надане: © Lockheed Martin
Фото 2 надане: © Army Technology

Водночас застосування tDCS продемонструвало регулювання самого людського мозку, впливаючи на виконавчі функції мозку, механізми навчання, пам'ять, обробку мов, сенсорне сприйняття і моторні функції. Поточна робота з tDCS зосереджена на відновленні від PTSD і лікування ментальних розладів, таких як обсесивно-компульсивний розлад. Проте технологія також надає можливість підвищити когнітивні і фізичні здібності солдат: швидше і точніше аналізувати сценарії; зберігати і відновлювати пам'ять з більшою точністю; регулювати сприйняття болю; покращити психологічний самозахист і швидше закріпляти мускульну пам'ять і моторні навички. Ще одним суперечливим аспектом tDCS є потенційна можливість зазирнути в свідомість користувача, демонструвати і відтворювати минулі спогади на зовнішньому моніторі або навіть запроваджувати синтезовані спогади і образи в свідомість.

Біохімічні технології

Біохімічні дослідження зосереджені на удосконаленні людської фізіології і когнітивної функції за допомогою ліків, генетичної модифікації і біологічних деривативів. Комбінації ноотропічних сполук, як природних, так і синтетичних, продемонстрували здатність перебалансувати і оптимізувати нейрохімію задля покращання функціонування і ефективності мозку і нервової системи. Вони мають потенціал підвищення пильності і уваги; прискорення часу реагування; посилення витривалості і ментальної стійкості; зниження занепокоєння і страху; і поліпшення групової динаміки і координації. Аспекти відновлення передбачають лікування від депресії, PTSD, втрати пам’яті і деменції.

Поведінкові технології

Поведінкові дослідження зосереджені на модифікації і покращенні когнітивної і моторної функції за допомогою алгоритмів навчання, віртуальної реальності і методів біологічного зворотного зв’язку. Середовище віртуальної реальності вже довело свою користь при підготовці пілотів, екіпажів танків і піхоти. Ментальна гострота може бути посилена тренуванням і алгоритмами гейміфікації. Поведінкові і особисті навички можна змінити посиливши методи навчання. Застосування зосереджується як на покращенні, так і на відновленні, в світлі нещодавніх досягнень у лікуванні PTSD і поведінкових розладів.

Демонстрація бойового тренажера, одна з форм лікування PTSD, здійснюється в Національному військово-медичному центрі ім. Волтера Ріда в Бетесді, Меріленд, США.
© U.S. Army

Інтеграція когнітивних і фізіологічних даних користувача в реальному часі (наприклад, вимірювання уваги, частота серцевих скорочень тощо) відкриває нові перспективи покращання фізичних і когнітивних функцій. Мотиваційні стимули можуть бути знову застосовані до користувача на основі його поточного фізіологічного і ментального стану через алгоритми, вироблені для машинного навчання. Майбутнє персонального тренера у вашому смарт браслеті, який стимулює і спрямовує вас до пікових результатів, може бути не таке вже й віддалене. Накопичення анонімних даних з результатів індивідуальної діяльності у великих базах даних може ще більше удосконалити ці алгоритми. В результаті можуть з’явитись смарт браслети, які знають вас краще за вас самих.

Етичні питання і відповідальне використання

Існує цілий ряд етичних міркувань для CBT, які своєю складністю перевищують навіть ШР. Перше – це питання персонального агентства. Якщо CBT здатна мотивувати, забезпечувати і навіть контролювати людські рішення і дії, де тоді закінчується індивідуальна відповідальність? Чи несуть солдати відповідальність за свої дії коли вони перебувають під впливом просунутої CBT, і за яких умов?

Відповідно, як Альянс може забезпечити достатнє погодження на застосування CBT особами, перед якими поставлене завдання використовувати цю технологію? Ці технології можуть бути інвазійними, як фізіологічно, так і ментально, потенційно можуть завдати шкоду, особливо за умови неповного розуміння нами їхніх побічних когнітивних і біологічних наслідків.

До того ж значне занепокоєння щодо приватності з’явиться коли ці технології зможуть проникати до нашої свідомості і бачити наші інтимні думки і спогади. Де межі таких пошуків? І як захищаються фізіологічні і когнітивні дані і хто може зберігати і контролювати їх поширення або здійснювати їх стирання. В більш загальному сенсі, який захист ми матимемо від потенційного контролю за свідомістю, когнітивного стирання і перепрограмування?

Успіх Альянсу з CBT буде залежати від добре розроблених принципів і практик зв’язаних з цими етичними міркуваннями, оскільки запровадження і інтеграція цих технологій буде ґрунтуватись на згоді і сприйнятті урядів країн Альянсу і їх суспільств загалом. Як у випадку з ШР, Альянсу і урядам країн-членів потрібно буде розробити принципи відповідального використання, зважаючи на такі аспекти, як приватність, згода, законність, відповідальність і керованість.

**Це третя стаття з мінісерії, присвяченої інноваціям, яка зосереджена на технологіях, які члени Альянсу прагнуть засвоїти, і можливостях, які вони зможуть додати обороні і безпеці альянсу НАТО. Попередні статті **: