НАТО і боротьба проти тероризму

  • Last updated 17 Oct. 2011 16:27

Боротьба проти тероризму є одним із пріоритетів НАТО. У новій Стратегічній концепції¹ та декларації Лісабонського самміту² чітко визначалося, що тероризм становить реальну та серйозну загрозу безпеці Альянсу та його членів. НАТО продовжуватиме боротися з цим лихом, на індивідуальній основі та колективно, у відповідності до міжнародного законодавства та принципів Статуту ООН. Зокрема, Альянс зміцнить свою здатність стримувати, підривати терористичну діяльність та захищати від цієї загрози завдяки сучасним технологіям, розширенню консультацій з партнерами та ширшому обміну інформацією та розвідувальними даними.

Тероризм – це всесвітнє зло, яке не визнає кордонів, національних чи релігійних відмінностей. Саме тому міжнародне співтовариство повинне розв’язувати це завдання колективно. НАТО бере участь у міжнародній боротьбі проти тероризму в численних галузях і за допомогою різних засобів. Діяльність Альянсу в боротьбі проти тероризму повністю відповідає принципам ООН і міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права і прав людини.

Багатоплановий характер тероризму вимагає від НАТО, щоб розв'язати цю проблему, брати участь у різних ініціативах політичного, оперативного, концептуального, військового, технологічного, наукового та економічного характеру. Внаслідок цього багато галузей діяльності НАТО наразі пов’язані з боротьбою проти тероризму.

Альянс виділяє міжнародному співтовариству низку своїх можливостей для боротьби з тероризмом. По-перше, НАТО є постійним трансатлантичним консультаційним форумом, здатним перетворювати обговорення на колективні рішення. По-друге, НАТО має в свому розпорядженні військові сили і засоби, що належать країнам Північноатлантичного союзу. По-третє, НАТО є складовою величезної мережі партнерських відносин з іншими державами й міжнародними організаціями.

1. Стратегічна концепція НАТО (абзац 19, п. 9).
2. Декларація Лісабонського самміту (абзац 39).