UNESCO başkanından Afganistanlı bir kaçakçıya kadar çeşitli kişilerle yapılmış söyleşileri ele alan bu belgesel terörist grupların kültürel mirasımıza verdikleri hasarın izini sürüyor, ve her iki grubun da bu olguyu bir yandan yasaklarken bir yandan da kendi faaliyetlerini finanse etmek için nasıl kullandıklarını araştırıyor.