Щорічний звіт Генерального секретаря НАТО 2016

  • 13 Mar. 2017 -
  • |
  • Last updated 21-Mar-2017 16:56

13 березня 2017 року Єнс Столтенберг видав свій третій Звіт на посаді Генерального секретаря НАТО.

У Щорічному звіті висвітлено, яким чином НАТО забезпечувала захист своїх громадян і сприяла стабільності протягом 2016 року. У ньому наводяться подробиці заходів НАТО щодо вдосконалення стримування і оборони, участі у діалозі, інвестицій у безпеку, розбудови військового потенціалу, ролі Альянсу у боротьбі з тероризмом, розвитку відносин, обміну знаннями і досвідом, підвищення ролі жінок у справах миру і безпеки, а також загальної адаптації НАТО як організації.

Нижче наводимо стислий опис, а також посилання на окремі розділи Щорічного звіту.

Повну версію можна завантажити тут.

Ще ніколи з часу завершення холодної війни безпеці Північноатлантичного альянсу не загрожувало стільки різнопланових викликів, як сьогодні.

Проте НАТО залишається найуспішнішим альянсом у світовій історії, адже вона спромоглася змінитися, коли змінився світ. Протягом перших 40 років свого існування основним завданням НАТО було гарантування колективної оборони її членів. Після падіння Берлінського муру НАТО перемістила увагу на завдання із реагування на кризи поза межами її кордонів. Альянс втрутився у ситуацію на західних Балканах, де було необхідно припинити безкінечне кровопролиття і підтримати мирний процес, виступив на боротьбу з тероризмом в Афганістані і піратством поблизу узбережжя Африканського Рогу.

Вступне слово Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOPУсім, хто служить

Своїй спроможності захищати свободу і безпеку своїх громадян НАТО завдячує службі чоловіків і жінок у одностроях з країн Альянсу і держав-партнерів.

Протягом 2016 року десятки тисяч військовослужбовців з країн Альянсу брали участь в операціях на суходолі, у повітрі і на морі. Завдяки їх відданості НАТО гарантувала власну безпеку і поширювала стабільність поза межі Альянсу. Без їхнього внеску, чи то у вигляді участі в операціях з підтримання безпеки, військових навчаннях або тренувальних місіях, безпека і стабільність Альянсу були б неможливими.

НАТО сповнена визнання за відданість тих, хто несе службу. Ми у боргу перед усіма військовослужбовцями, чоловіками і жінками, і вдячні за їх сповнену ризику службу і за те, як вони і члени їхніх сімей жертвують собою в ім'я захисту спільних цінностей і цілей НАТО.

TOP


Запобігати конфліктам означає бути в змозі стримувати і гарантувати захист від будь-яких потенційних загроз безпеці. Останнім часом НАТО забезпечувала реагування на низку новітніх викликів у галузі безпеки шляхом найбільш масштабного в історії зміцнення колективної оборони за останнє покоління. Водночас, у рамках загального підходу до колективної безпеки, Альянс прагне сприяти підвищенню прозорості і мінімізації ризику ескалації конфліктів, розвиваючи значущий діалог з Росією.

Розділ «Стримування, оборона і діалог» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


НАТО віддана справі забезпечувати захист майже мільярда своїх громадян в країнах Європи і Північної Америки. Для того щоб бути в змозі виконувати це зобов'язання, держави-члени мають добре усвідомлювати зміни у середовищі безпеки, дотримуватися єдиної політики щодо того, як найліпше реагувати на виклики і загрози, розвивати і здійснювати інвестиції у набуття потенціалу, якого потребує Альянс, щоб бути здатним реалізовувати свою політику, а також мати необхідну рішучість застосовувати цей потенціал у разі потреби. Усі ці елементи важливі: саме завдяки їм НАТО може виконувати свою роль із гарантування свободи і безпеки країн-членів.

Розділ «Інвестиції у безпеку» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


Сучасна оборонна позиція НАТО ґрунтується на належному поєднанні найсучасніших систем і платформ озброєнь і збройних сил, навчених бездоганно взаємодіяти. Безумовно, країни Альянсу повинні здійснювати інвестиції в оборону, але так само важливо, щоб кошти спрямовувалися на надбання належного потенціалу. НАТО відіграє провідну роль у вирішенні, якого саме потенціалу потребує Альянс, визначаючи орієнтири, що мають бути досягнуті окремими країнами або колективно, а також сприяючи розвиткові національного, багатонаціонального і колективного потенціалу й інновацій.

Розділ «Вдосконалення потенціалу» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


Щоб бути в змозі гарантувати безпеку своїх членів Альянс потребує не лише потужної позиції у галузі стримування і оборони, але й спроможності поширювати стабільність і сприяти зміцненню безпеки поза межами кордонів НАТО. З точки зору НАТО, для цього слід запроваджувати певні заходи, зокрема надати допомогу і забезпечити підготовку персоналу у таких країнах як Ірак і Афганістан. До того ж йдеться про проведення або участь у сухопутних, військово-морських і військово-повітряних місіях і розвиток партнерських відносин з країнами-партнерами в усьому світі.

Розділ «Поширення стабільності» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


НАТО підтримує широку і різноманітну мережу партнерства з країнами на євроатлантичному просторі і поза його межами. Протягом 2016 року держави-партнери і надалі залучалися до багатьох основних подій і заходів у рамках НАТО.

Держав-партнерів було включено до багатьох заходів і порядку денного Альянсу. Часто вони діяли пліч‑о‑пліч з державами НАТО. Розвиваючи відносини співпраці, НАТО допомагає своїм партнерам вдосконалювати спроможність гарантувати власну безпеку як усередині їхніх країн, так і під егідою міжнародних місій.

Розділ «Поширення стабільності: плекаючи партнерські відносини» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


AНа Варшавському саміті у липні 2016 року лідери держав – членів Альянсу знову підкреслили своє переконання у тому, що розширення ролі жінок у рамках НАТО й у військовому секторі зробить Альянс міцнішим. Для того аби досягти тривалого миру, він має бути всеохоплюючим. З цією метою НАТО і держави – партнери Альянсу співпрацюють у підвищенні ролі жінок у справах миру і безпеки відповідно до взятого на себе зобов'язання щодо забезпечення реалізації Резолюції РБ ООН № 1325 й інших відповідних резолюцій.

Розділ «Підвищення ролі жінок» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP


НАТО – це військово-політичний Альянс 28 країн-членів. До структури Організації входять різні підрозділи, які забезпечують її щоденне функціонування.

Протягом усього 2016 року НАТО запроваджувала інноваційні методи роботи, прагнучи загалом підвищити гнучкість, ефективність, дієвість і підзвітність організації попри труднощі через брак ресурсів. НАТО також і надалі прагне адаптувати процеси і структури всередині організації, щоб Альянс був здатним до адаптації відповідно до свого призначення, гнучким за своєю сутністю, стійким і спроможним реагувати на будь-яку загрозу. З цією метою НАТО суворо дотримувалася заходів із вдосконалення роботи, поставивши собі за мету найліпше розпоряджатися ресурсами з огляду на обсяги роботи, зокрема, шляхом дотримання найсучасніших і найбільш інноваційних підходів і методів роботи. Ці зусилля сприятимуть більш чіткому визначенню пріоритетів і кращому використанню ресурсів, щоб кадровий потенціал НАТО, як цивільний, так і військовий, був саме таким, аби сприяти досягненню найважливіших завдань Альянсу.

Розділ «Організація» Щорічного звіту у форматі PDF читайте тут

TOP