Видатки на оборону країн НАТО (2014 – 2023 роки)

  • 07 Jul. 2023 -
  • |
  • Last updated 10 Jul. 2023 10:48

НАТО регулярно збирає дані про оборонні видатки країн Альянсу і презентує цю зведену і постатейну інформацію. Міністерство оборони кожної країни – члена Альянсу звітує про поточні і розрахункові майбутні оборонні видатки відповідно до узгодженої дефініції оборонних видатків. Ці суми представляють фактично зроблені національним урядом платежі, або ті, що будуть зроблені, протягом фінансового року задля задоволення потреб його збройних сил, сил союзників або Альянсу.

У наступних цифрах і таблицях НАТО також використовує економічну і демографічну інформацію, доступну в Генеральному директораті економічних і фінансових справ Європейської комісії (DG ECFIN) і в Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Зважаючи на різницю між цими двома джерелами і національними прогнозами ВВП, а також між дефініцією оборонних видатків НАТО і національними дефініціями, цифри, представлені у цьому звіті, можуть значно відрізнятись від тих, які наводяться в ЗМІ, оприлюднюються властями країн або наводяться в національних бюджетах. Видатки на обладнання передбачають видатки на основне обладнання, а також на науково-дослідні роботи, присвячені основному обладнанню. Видатки  на особовий склад передбачають виплати пенсій звільненим у відставку.

Крайній термін для інформації, яка використана у цьому звіті, був 23 червня 2023 року. Цифри за 2022 і 2023 роки є розрахунковими.