Специалист разъясняет, что в срочном порядке необходимо предпринять эффективные действия в связи с изменением климата и готовиться к жизни в совершенно другом мире, в котором глобальное потепление и связанное с этим ухудшение экологии скажутся на безопасности.

W przededniu konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatu - UN Climate Change Conference COP 25 raport ONZ jednoznacznie wskazał, że niezbędne jest podjęcie pilnych działań zmierzających do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Gorętsza planeta w coraz większym stopniu będzie prowadzić do wyzwań bezpieczeństwa. Może być potrzebna większa świadomość, lepsze narzędzia prognostyczne, a także nowe struktury organizacyjne.

Jestem przekonany, że najbardziej niepokojącym aspektem bieżących wydarzeń na naszej planecie jest brak świadomości dotyczącej zmian klimatu oraz wynikające z niego złudne poczucie bezpieczeństwa, widoczne w mediach i na szczeblu rządowym. Nasze społeczeństwa mają tendencję do ulegania krótkoterminowości i brakuje im poczucia pilności w odniesieniu do zmagania się z długoterminowymi zagrożeniami. Media skupiają się na doniesieniach, które przyniosą pieniądze z wyświetleń, kliknięć i „lajków”. Rządy skupiają się na wygraniu następnych wyborów, co sprawia, że mniej popularne są bieżące wydatki na przygotowanie się na zmierzenie się ze światem przyszłości (proponowanie odpowiednich posunięć, które zachęciłyby ludzi do rzadszego latania samolotem i rzadszego spożywania mięsa, wciąż w głównym nurcie polityki uważane jest za zawodowe samobójstwo). Nawet w kontaktach osobistych wiemy, że zagrożenie klimatyczne na ogół nie jest mile widzianym tematem rozmowy podczas obiadu z przyjaciółmi i rodziną.
Dotąd nie byliśmy świadkami skutecznych i wizjonerskich decyzji, które mogłyby ochronić naszą wrażliwą planetę przed degradacją środowiska. Zniszczenia zadawane naszej planecie globalizują się szybciej niż globalne skoordynowane reakcje, które są niezbędne. Jest tendencja, aby czekać, aż inni podejmą działania, jako pierwsi, obwiniać inne kraje o przyczynianie się do tego problemu, a także aby zamykać nasze oczy, serca i granice na ludzi, którzy są najbardziej dotknięci konsekwencjami.

Wpływ tych zmian klimatu, które już obserwujemy jest jedynie początkiem bardziej poważnych zmian, które nadejdą. Rosnąca, ale nadal stosunkowo niewielka część opinii publicznej zaczyna to dostrzegać i wzywa rządy do podejmowania znacznie bardziej zdecydowanych działań. „Szkolny strajk dla klimatu” Grety Thunberg zainspirował globalne protesty młodzieży przeciwko zaniechaniom, jakich dopuściło się pokolenie ich rodziców. Inne inicjatywy, jak ruch Sunrise oraz Extinction Rebellion, też zostały wyprowadzone na ulice, aby domagać się więcej działań. Ruchy te dołączają do niezliczonej liczby naukowców, którzy od dziesięcioleci ostrzegali, że robimy za mało i za późno.

 Шведская подросток-борец за климат Грета Тунберг (в центре) вместе с другими молодыми людьми проводят школьную забастовку (демонстрацию) у Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке 30 августа 2019 г. UN Photo/Manuel Elias

Шведская подросток-борец за климат Грета Тунберг (в центре) вместе с другими молодыми людьми проводят школьную забастовку (демонстрацию) у Центральных учреждений ООН в Нью-Йорке 30 августа 2019 г. UN Photo/Manuel Elias

Нет правомочных сомнений в том, что деятельность человека ведет к ускорению парникового эффекта, в результате чего происходит глобальное потепление. Это было признано в Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКООНИК), которая была принята на встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де=Жанейро в 1992 году, и которую с тех пор ратифицировало 197 стран. Этим почти универсальным членством придается легитимность основной цели Конвенции – уменьшить воздействие человека на изменение климата. Однако только с появлением Парижского соглашения в 2015 году стороны, подписавшие конвенцию, наметили целевые показатели, обязавшись сделать так, чтобы глобальное потепление не превысило больше чем на 2°C температуру доиндустриальной эпохи, и постараться ограничить повышение температуры 1,5°C.

К сожалению, в данный момент мы слишком медленно предпринимаем действия, чтобы выйти не эти целевые показатели, и выбросы парниковых газов продолжают расти. В опубликованном в этом году Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Докладе о разрыве в уровнях выбросов сделан вывод о том, что существует огромный и растущий разрыв между тем, что нужно сделать для борьбы с изменением климата, и тем, что мы делаем в действительности. Задача огромная: по выводам доклада, выбросы парниковых газов необходимо сокращать ежегодно на 7,6 процентов в течение следующих десяти лет, если мы хотим ограничить потепление 1,5°C.

До 25-го заседания сторон Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш сказал, что до сих пор усилия, прилагаемые в мире к тому, чтобы ограничить глобальное потепление, «абсолютно неадекватны». Он предупредил о том, что «точка невозврата больше не за горизонтом: ее уже видно, и она стремительно приближается».

Мы больше не можем позволять себе откладывать эффективную борьбу с изменением климата. Более того, нам надо начать готовиться к жизни в радикально другом мире, в котором изменение климата и связанное с ним ухудшение экологии в мире скажутся на безопасности человека и международной безопасности.

Необходимость готовиться к другому миру

Трудно представить, что могли бы означать для нас геофизические и социальные изменения в совокупности. В начале семидесятых ученые предупреждали о «Пределах роста», и во многом их обеспокоенность оказалась оправданной. Экспоненциальный рост добычи ресурсов, использование ископаемого топлива, производство, потребление и отходы привели к увеличению выбросов CO2, обширному загрязнению и утрате биоразнообразия, что сказалось на целом ряде других процессов на планете. Во все большей мере взаимосвязанных физических, химических и биологических процессах на Земле будут наступать переломные моменты, а схемы обратной связи – оказывать все большее воздействие на окружающую среду.

Поэтому «безопасность планеты» лучше отражает новые проблемы безопасности нашего века, чем выражение «климатическая безопасность» или даже более широкая концепция «окружающая среда и безопасность». Масштаб этих проблем легко недооценить. В результате внимания СМИ к представленному в 2018 году специальному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), посвященному последствиям глобального потепления на 1,5°C, могло сложиться такое впечатление, что возможны лишь два варианта: повышение температуры на 1,5°C или на 2°C. К сожалению, в будущем нас может ждать намного больше экстремальных сценариев.

Как заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в момент публикации предварительного заявления ВМО о состоянии климата в 2019 году: «Если мы не предпримем сейчас срочных действий по борьбе с изменением климата, то мы будем продвигаться вперед к повышению температуры больше чем на 3°C к концу века, со все более пагубным воздействием на благосостояние человека».

Мы должны сделать все, чтобы свести к минимуму изменение климата, было бы наивно не задуматься над тем, как готовиться к последствиям в плане безопасности, если в мире будет намного теплее и в связи с радикально изменившейся окружающей средой возникнут новые вызовы безопасности. С учетом комплексного характера процессов взаимодействия на планете, трудно предсказать, что именно произойдет при разных средних температурах, но по сути, чем жарче будет, тем больше будет нарушения погодных условий, экосистем и уровня моря.

Из-за влажности и жары тропические зоны могут по большей части стать необитаемыми, как минимум, на какое-то время в году. Большое число ледников в Гималаях, являющихся источником воды более чем для миллиарда людей, вероятно, исчезнут. Есть риск того, что многие прибрежные города окажутся под водой. Миллиарды людей могут столкнуться с острой нехваткой воды или дефицитом продовольствия, и многие могут мигрировать в более обитаемые части планеты.

Уже видны признаки того, что нас ждет: аномальная жара, лесные пожары, все более разрушительные ураганы, наводнения и другие экстремальные погодные явления. В предстоящие десятилетия, и наверняка во второй половине этого столетия, изменение климата станет самым большим вызовом, с которым когда-либо сталкивалось человечество.

 В марте и апреле 2019 года на Мозамбик обрушились два мощных циклона, в результате чего погибло около 700 человек. Как заявила Всемирная метеорологическая организация, никогда раньше в этой стране не было двух штормов подобной интенсивности за один сезон. Фотография © Club of Mozambique

В марте и апреле 2019 года на Мозамбик обрушились два мощных циклона, в результате чего погибло около 700 человек. Как заявила Всемирная метеорологическая организация, никогда раньше в этой стране не было двух штормов подобной интенсивности за один сезон. Фотография © Club of Mozambique

Безликий враг

Таким образом изменение климата – новый враг, без флага, без лидера, без комбатантов, без революционного манифеста. Но он убивает людей, действует по всему миру, дестабилизируя общества, и он набирает силу. Поэтому изменение климата часто называют «фактором увеличения риска», «усилителем хрупкости» и даже «катализатором» конфликтов. Мы готовились к риску ядерной войны, и поэтому нам не совсем понятно, готовиться ли к неизбежным последствиям изменения климата, и, если готовиться, то как.

С классическим врагом сражаются военные, а все другие учреждения в стране готовятся к последствиям вражеских действий. С изменением климата ситуация обратная: дипломаты, коммерческие предприятия, экологи и все другие должны бороться с изменением климата. Тем временем военные должны готовиться к последствиям изменения климата для безопасности.

Все больше и больше военные эксперты говорят о своей обеспокоенности. Глобальный военный консультативный совет по изменению климата (GMACCC) – глобальная сеть военных офицеров на действительной военной службе и в отставке и ассоциированных учреждений. Уже более десяти лет он предупреждает о потенциальных последствиях изменения климата в плане безопасности. В первом совместном заявлении, обнародованном в октябре 2009 года, Совет предупредил, что «если не осознать последствий изменения климата в виде конфликтов и нестабильности и не вложить средств в действия по предотвращению и адаптации, придется заплатить очень большую цену в плане дестабилизации стран, страданий людей, замедления развития и обеспечения требуемого военного реагирования».

Новые инструменты для новых вызовов

Как я считаю, два важнейших фактора повлияют на нашу способность к прогнозированию потенциальной нестабильности и конфликтов. С одной стороны, по причине изменения климата и ухудшения окружающей среды будет еще труднее предсказывать конфликты. С другой стороны, благодаря быстрому увеличению объема больших данных и развитию искусственного интеллекта могла бы повыситься наша способность к прогнозированию будущих угроз безопасности. С помощью этих новых инструментов мы могли бы подготовиться к другому миру с новыми проблемами.

Много очень отвлеченных популярных статей о «климатических войнах» или «войнах за воду». Человеческий фактор, в частности, трудно предсказать: какие решения люди и правительства будут принимать, столкнувшись с изменением климата? Конфликты из-за все более дефицитных природных ресурсов не предрешенный результат: они фундаментальным образом зависят от таких факторов, как институциональные и социальные ресурсы. В одном случае дефицит может привести к конфликту и миграции, а в другом – способствовать новаторству и сотрудничеству. Трудно тоже предугадать, какие действия будут предприниматься в будущем мировыми лидерами, чтобы не допустить разрушения наших экосистем, в частности действия (отсутствие таковых) по снижению выбросов парниковых газов.

Трудно предсказывать политику, но хорошо, что мы начинаем лучше разбираться в том, что резервы окружающей среды ограничены, а климат меняется. У нас все больше и больше цифровых данных о состоянии нашей планеты. С помощью удаленных сенсоров, больших данных и искусственного интеллекта можно было бы прогнозировать риск и анализировать сценарии, как никогда ранее, и таким образом лучше подготовиться к будущим вызовам.

Те, кто занимается угрозами безопасности, с интересом будут следить за идеями о создании «цифровой экосистемы» для планеты, которая будет способна обеспечить прозрачность и анализировать риск в управлении природными ресурсами. Принципиально важным для создания такой системы было бы интегрировать частные и государственные инициативы, чтобы наблюдать за планетой с использованием новейших цифровых технологий. Пример тому – работа Института мировых ресурсов (WRI). Этот аналитический центр работает с рядом партнеров над такими проектами, как «Глобальный мониторинг лесов» и «Мониторинг ресурсов», помогающими понять, что происходит на нашей планете.

Институт мировых ресурсов объединяет сотни наборов данных об окружающей среде, демографии, здоровье, политике и безопасности. Он может, например, наложить полученные со спутников данные о лесном покрове в стране с данными двухнедельной давности по тому же району. Таким образом, можно буквально увидеть, как вырубают или сжигают отдельный лес, точно так же, как можно проследить за засадкой леса и поощрять это как надлежащую практику.

Еще одна инициатива, осуществляемая Институтом мировых ресурсов вместе с другими партнерами, – партнерство «Вода, мир и безопасность» (WPS). Как ожидается, из-за роста населения, быстрой урбанизации и растущего экономического спроса на воду в ряде районов дефицит воды достигнет беспрецедентного уровня. В то же время более ста миллионов людей в год страдают от наводнений. Эти проблемы усугубляет утрата экосистем и воздействие изменения климата. Проект «Вода, мир и безопасность» направлен на то, чтобы использовать глобальное моделирование, большие данные, и спутниковые изображения в сочетании с местными знаниями и растущей прозрачностью, в целях раннего предупреждения и анализа связанных с водой последствий для общества. В прошлом году Совету Безопасности ООН был представлен ряд многообещающих результатов.

 Как ожидается, из-за роста населения, быстрой урбанизации и растущего экономического спроса на воду в ряде районов дефицит воды достигнет беспрецедентного уровня. Эту проблему усугубляет утрата экосистем и воздействие изменения климата. Photo © CGTN

Как ожидается, из-за роста населения, быстрой урбанизации и растущего экономического спроса на воду в ряде районов дефицит воды достигнет беспрецедентного уровня. Эту проблему усугубляет утрата экосистем и воздействие изменения климата. Photo © CGTN

На базе ЮНЕП размещен проект цифровых данных «Всемирный экологический оперативный центр» (на основе технологии MapX). В рамках проекта началась работа по составлению карт и мониторингу экологических и климатических факторов риска безопасности. Пакеты этих данных будут размещаться на глобальной информационной панели, и их тоже будут представлять в виде экологических оперативных сводок страновым группам ООН, Совету Безопасности ООН и таким организациям, как НАТО.

ЮНЕП выступила также с инициативой об укреплении сотрудничества и синергии между всеми этими направлениями работы, с тем чтобы создать «цифровую экосистему для окружающей среды». Вместе с Институтом безопасности планеты ЮНЕП планирует организовать в 2020 году конференцию для всех заинтересованных сторон с целью наладить партнерство, в результате чего будет сформирована очень мощная система открытого доступа, с помощью которой можно было бы коренным образом изменить наши знания о происходящем на нашей планете и повысить наш потенциал раннего предупреждения.

Не хватает воображения

Может так получиться, что будущим историкам будет трудно объяснять, почему мы столь поздно стали готовиться к этим проблемам с безопасностью планеты. Одна из причин медленной реакции мира на причину и следствие климатического кризиса, на которые они могут сослаться, состоит в том, что наши учреждения имеют тенденцию работать изолированно друг от друга и через правительственные структуры, созданные в другую эпоху и призванные бороться с опасностью иного типа. Масштаб проблемы изменения климата настолько велик, характер факторов риска настолько комплексный, и задействовано так много игроков, что можно смело утверждать, что мы никогда ранее не сталкивались со столь многоаспектным риском.

Конференции по безопасности планеты, организованные в Гааге с 2015 года, помогли покончить с изолированностью ученых, политиков и военных экспертов. В последние несколько лет Совет Безопасности ООН, Европейский союз и другие региональные организации тоже уделяли растущее внимание проблемам безопасности планеты, и некоторые участники создали начальный потенциал, чтобы заняться ими. Но до сих пор нет эффективной долгосрочной структуры, позволяющей сочетать знания и функции всех заинтересованных участников. С учетом серьезности и комплексного характера этих проблем, организации, занимающиеся безопасностью, должны вложить больше средств в то, чтобы понять эти будущие угрозы и подготовиться к ним, наряду с широким рядом других организаций и структур.

В техническом и экономическом плане мир должен быть способен справиться с этой проблемой и адаптироваться к ней. И хотя со стороны общественности звучит все более громкий призыв к срочным действиям, мяч по-прежнему на стороне поля управления. Признание действительности изменения климата, сотрудничество всех заинтересованных участников и дальновидное руководство – одни из принципиально важных шагов, которые предстоит сделать в будущем. Нам удалось успешно справиться с огромными угрозами в прошлом. Сегодня мы просто не можем позволить себе игнорировать самую большую проблему.