Декларація щодо безпеки Альянсу

Видана Главами держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної Ради НАТО в Страсбурзі / Келі 4 квітня 2009 р.

  • 04 Apr. 2009 -
  • |
  • Press Release (2009) 043
  • Issued on 04 Apr. 2009
  • |
  • Last updated 16-Apr-2009 15:39

Ми, Глави держав та урядів Організації Північноатлантичного договору зустрілися сьогодні в Страсбурзі та Келі для святкування 60-ти річчя нашого Альянсу. Ми підтвердили цінності, цілі та зобов’язання Вашингтонського договору, які об’єднують Європу із Сполученими Штатами та Канадою, і які послугували запорукою безпрецедентної ери миру та стабільності для нашої трансатлантичної спільноти. Ми також підтвердили нашу відданість засадам та принципам Статуту Об’єднаних націй.

НАТО продовжує відігравати роль провідного трансатлантичного форуму для консультацій з питань безпеки серед союзників. Стаття 5 Вашингтонського договору та колективна оборона, заснована на цілісності союзницької безпеки, є, й надалі залишатиметься, стрижнем нашого Союзу. Стримання на засадах відповідного поєднання ядерних та звичайних спроможностей залишається ключовим елементом нашої загальної стратегії. НАТО й надалі продовжуватиме відігравати свою роль у посиленні контролю над озброєнням та у просуванні ядерного та звичайного роззброєння у відповідності як до Договору про ядерне нерозповсюдження, так і до зусиль нерозповсюдження.

Розширення НАТО є свідченням історичного успіху у нашому наближенні до нашого бачення Європи цілісної та вільної. Двері НАТО залишаються відкритими для усіх європейських демократій, які поділяють цінності нашого Союзу і які бажають та є спроможними взяти на себе зобов’язання та відповідальність членства та включення яких зміцнюватиме спільну безпеку та стабільність.

Сьогодні перед нашими націями та світом постають нові всезростаючі глобальні загрози, як-то тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та кібернетичні атаки. Інші виклики такі, як енергетична безпека, кліматичні зміни, а також нестабільність, яка походить від хитких та неспроможних держав, також можуть мати негативний вплив на союзницьку та міжнародну безпеку. Наша безпека є все більш пов’язаною із безпекою в інших регіонах.

Ми будемо покращувати нашу здатність протистояти безпековим викликам, які постають перед нами і які безпосередньо впливають на територію Альянсу, з’являються на стратегічній відстані або ближче до нашого дому. Союзники повинні поділяти ризики та відповідальності відповідним чином. Ми повинні зробити наші спроможності більш гнучкими та здатними до розміщення, аби це надало нам змогу реагувати швидко і ефективно, де б це не було потрібним з появою нових криз. Ми також повинні здійснити реформи структур НАТО з метою створення більш ефективної як з точки зору побудови, так і використання коштів організації. Ми посилимо здатність НАТО відігравати важливу роль у врегулюванні криз і розв’язання конфліктів, які зачіпають наші інтереси.

Ми маємо на меті посилити наше співробітництво з іншими міжнародними гравцями, в тому числі з Об’єднаними Націями, Європейським Союзом, Організацією Безпеки та Співробітництва в Європі та Африканським Союзом з метою покращення нашої спроможності застосовувати всеохоплюючий підхід у реагуванні на ці нові виклики, у більш ефективному поєднанні цивільних та військових спроможностей. Сьогодні у наших операціях в Афганістані та на Західних Балканах наші збройні сили працюють разом із багатьма іншими націями та організаціями. В Афганістані, який є нашим ключовим пріоритетом, ми віддані допомозі Уряду і народу Афганістану побудувати демократичну, безпечну та стабільну країну, в якій ніколи більше не знайдуть свій притулок терористи, що загрожують афганській та міжнародній безпеці.

НАТО визнає важливість сильнішої та більш міцної європейської оборони та вітає зусилля Європейського Союзу у посиленні своїх можливостей та спроможності з метою подолання спільних безпекових викликів. Союзники, які не є державами-членами ЄС, роблять значний внесок у ті зусилля, найширше залучення до яких є важливим, відповідно до домовленостей. Ми налаштовані забезпечувати дійсно дієве стратегічне партнерство у відносинах НАТО-ЄС, як і домовлено між НАТО та ЄС. Наші зусилля повинні бути взаємодоповнюючими та підсилюючими.

Ми розвиватимемо наші відносини з усіма нашими партнерами як і по-сусідству, так і за його межами, з ким ми поділяємо спільні зобов’язання об’єднаної безпеки. Наші партнери відіграють провідну роль у нашій спроможності втілювати в життя наше бачення спільноти зі спільними цінностями та відповідальністю. Ми цінуємо ту підтримку, яку багато з наших партнерів надають нашим операціям та місіям.

Сильне, об’єднане партнерство між НАТО і Росією, що базується на повазі до усіх принципів Основоположного Акту НАТО-Росія від 1997 року та Римської Декларації від 2002 року, якнайкраще слугує на користь безпеці на євроатлантичному просторі. Ми готові до співпраці з Росією з метою подолання спільних викликів, які постають перед нами.

Ми налаштовані на оновлення нашого Альянсу з метою якнайкращого реагування на загрози сьогодення та в очікуванні ризиків майбутнього. Об’єднані цим спільним баченням нашого майбутнього, ми ставимо завдання Генеральному секретарю зібрати та очолити широке коло кваліфікованих експертів, які шляхом тісних консультацій з усіма Союзниками закладуть підґрунтя для розробки Генеральним секретарем нової Стратегічної концепції та направлення пропозицій щодо її імплементації на затвердження під час нашого наступного саміту. Генеральний секретар залучатиме до цього процесу Раду у постійному складі.