O

O nas

Przegląd NATO jest bezpłatnym czasopismem internetowym prezentującym opinie ekspertów, analizy i debaty dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Przygląda się różnym aspektom roli NATO w dzisiejszym szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym środowisku bezpieczeństwa. Przedstawia również szersze wyzwania, takie jak ataki cybernetyczne, wojny hybrydowe, wpływ mediów społecznościowych, skutki zmian klimatycznych i niedoboru zasobów w odniesieniu do bezpieczeństwa, a także potrzebę wzmocnienia roli kobiet w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa.

Ważne jest, aby dostrzec, że treści publikowane w Przeglądzie NATO nie przedstawiają oficjalnego stanowiska ani polityki NATO lub rządów jego państw członkowskich. Przegląd NATO stara się promować debatę na temat kwestii bezpieczeństwa oraz dbać o jej merytoryczność. Autorzy przedstawiają wyłącznie swoje własne opinie.

Czasopismo to istnieje od 70 lat i wciąż wypełnia zadanie, które zostało mu powierzone tak dawno temu: „przyczynić się do konstruktywnej dyskusji na temat kwestii bezpieczeństwa euroatlantyckiego".

Polityka Przeglądu NATO w odniesieniu do przedruków

© NATO

Przedruk części, fragmentów lub całości artykułów zamieszczonych w Przeglądzie NATO jest dozwolony w celach niekomercyjnych, pod warunkiem dołączenia informacji, że ich źródłem jest Przegląd NATO (NATO Review).*

Większość filmów zawiera materiały biblioteczne ITN/Reuters objęte prawami autorskimi, licencjonowane przez NATO. Materiały biblioteczne ITN/Reuters objęte prawami autorskimi na licencji NATO nie mogą być wykorzystywane jako część nowej produkcji bez zgody właściciela praw autorskich.

* Na stronie, na której zamieszczono przedruk dopuszczalne są przypisy dolne lub końcowe.

##Polityka w zakresie nadsyłania materiałów do Przeglądu NATO

Przegląd NATO publikuje oryginalne artykuły odnoszące się do NATO, jego aktualnej agendy i kwestii globalnego bezpieczeństwa, które cechują się wysokim poziomem dziennikarstwa. Artykuł powinien zawierać opinię ekspercką, analizę lub debatę o objętości 1500-2000 słów i nie może być wcześniej publikowany. W celu zapewnienia integralności i oryginalności tekstów, które publikujemy, używane jest oprogramowanie antyplagiatowe.

Wszystkie materiały zamówione dla Przeglądu NATO podlegają wewnętrznej procedurze recenzji i dopuszczenia do publikacji. Nie gwarantujemy publikacji i zastrzegamy sobie prawo do anulowania proponowanego artykułu w dowolnym czasie.

Mile widziane jest nadsyłanie materiałów od autorów o weryfikowalnym dorobku i wiedzy merytorycznej w danym zakresie. Ze względu na dużą liczbę nadsyłanych materiałów oraz bieżące wydarzenia, nie jesteśmy w stanie zagwarantować ram czasowych na odpowiedź. Skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie.

Jeżeli dysponują Państwo potencjalną opowieścią dla Przeglądu NATO lub chcieliby Państwo zasugerować jakiś artykuł, prosimy o kontakt z Zespołem Redakcyjnym i przedstawienie krótkiego zarysu propozycji.