Що таке НАТО?

Оберіть тему та дізнайтеся, що таке НАТО

1 КРАЇНИ-ЧЛЕНИ

Члени НАТО

Основними дійовими особами в рамках НАТО є самі держави-члени.

На даний момент НАТО налічує 28 членів

Сортування за алфавітом  або  датою вступу

 • Албанія (2009)
 • Бельгія (1949)
 • Болгарія (2004)
 • Канада (1949)
 • Хорватія (2009)
 • Чеська Республіка (1999)
 • Данія (1949)
 • Естонія (2004)
 • Франція (1949)
 • Німеччина (1955)
 • Греція (1952)
 • Угорщина (1999)
 • Ісландія (1949)
 • Італія (1949)
 • Латвія (2004)
 • Литва (2004)
 • Люксембург (1949)
 • Нідерланди (1949)
 • Норвегія (1949)
 • Польща (1999)
 • Португалія (1949)
 • Румунія (2004)
 • Словаччина (2004)
 • Словенія (2004)
 • Іспанія (1982)
 • Туреччина (1952)
 • Велика Британія (1949)
 • США (1949)

Розширення НАТО

Членом НАТО може стати «будь-яка країна Європи, яка в змозі виконувати та розвивати принципи цього Договору й робити внесок у підтримання безпеки Північноатлантичного регіону».

НАТО також запроваджує ініціативу, відому під назвою План дій щодо членства, в рамках якої країнам-кандидатам надаються практичні поради та пропонується адресна допомога. У свою чергу, країни-претенденти мають відповідати певним ключовим вимогам.

 
&nsbp;
&nsbp;
Фото із засідання НАТО

2 Основні завдання

< >

2.1 Військово-політичний альянс

Основною метою діяльності НАТО є захист свободи і безпеки його членів політичними та військовими засобами.

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ - НАТО сприяє поширенню демократичних цінностей і проведенню консультацій та співпраці з питань безпеки й оборони, забезпечуючи зміцнення довіри, причому кінцевою метою Альянсу є запобігання конфліктам.

ВІЙСЬКОВІ АСПЕКТИ - НАТО завжди схиляється до мирного врегулювання суперечностей. Якщо самих лише дипломатичних зусиль не достатньо, Альянс має в своєму розпорядженні військовий потенціал, необхідний для проведення операцій з реагування на кризи, які проводяться відповідно до статті 5 Вашингтонського договору – основоположного документу НАТО – або за мандатом ООН, власними силами або у співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями.

2.2 Колективна оборона

НАТО базується на принципі, що напад на одного або кількох членів Альянсу вважатиметься нападом на них усіх. Це принцип колективної оборони, який закріплено у статті 5 Вашингтонського договору.

Донині статтю 5 було введено в дію лише одного разу, а саме: у відповідь на терористичні напади 11 вересня проти Сполучених Штатів Америки.

2.3 Трансатлантичний зв'язок

НАТО є альянсом країн Європи та Північної Америки. НАТО забезпечує унікальний зв'язок між двома континентами, завдяки якому можуть відбуватися консультації та співпраця в галузі безпеки й оборони, а також проводяться багатонаціональні операції з реагування на кризи.

2.4 Стратегічна концепція від 2010 року

В новій редакції Стратегічної концепції НАТО викладено основні завдання і принципи альянсу, його цінності, дається характеристика середовища безпеки та описуюються стратегічні цілі альянсу на найближче десятиліття. У Стратегічній концепції від 2010 року НАТО основними завданнями Альянсу визначаються такі: колективна оборона, врегулювання криз та сприяння безпеці шляхом співпраці.

 
 

3 ДІЯЛЬНІСТЬ НАТО

< >

3.1 Ухвалення рішень та консультації

НАТО надає своїм країнам-членам унікальну можливість проводити консультації та ухвалювати рішення з питань безпеки на всіх рівнях і в різних галузях.

«Рішення НАТО» є вираженням колективної волі усіх 28 країн-членів, оскільки усі без винятку рішення ухвалюються за принципом консенсусу.

Щодня у штаб-квартирі НАТО сотні цивільних та військових фахівців обмінюються інформацією, діляться ідеями та забезпечують підготовку важливих рішень, за потребою, у співпраці з національними делегаціями та персоналом штаб-квартири НАТО.

3.2 Операції та місії

 • Афганістан   Косово
 • Боротьба з піратством   Безпека Середземномор'я
 • Підтримка Африканського союзу

НАТО бере активну участь у широкому колі операцій та місій з врегулювання криз, зокрема, в операціях із реагування на надзвичайні стани цивільного характеру.

Операції НАТО з врегулювання криз здійснюються відповідно до статті 5 Вашингтонського договору або згідно з мандатом ООН.

3.3 Партнерство

НАТО запропонувала партнерство країнам, які прагнули співпрацювати та розвивати відносини з НАТО. Ці країни простягаються від Атлантики до Середньої Азії і від Скандинавії до Середземномор'я. НАТО також співпрацює з широким колом міжнародних організацій.

Країни-партнери не мають тих самих повноважень, що й держави-члени НАТО, стосовно ухвалення рішень.

 Докладніше про
програми партнерства НАТО

3.4 Засоби для реагування на новітні загрози

Ось уже багато років триває процес трансформації НАТО, який покликаний забезпечити спроможність Альянсу реагувати на новітні загрози, а також наявність належної політики, військового потенціалу та структур, необхідних для подолання поточних і майбутніх загроз, зокрема, виконання завдань із гарантування колективної оборони його членів.

 
 

4 Історія організації

 

1989

Падіння Берлінського муру

1991

після розпаду Радянського Союзу НАТО розбудовує партнерські відносини з колишніми супротивниками

1995

НАТО проводить свою першу великомасштабну операцію з реагування на кризи на території Боснії та Герцеговині

2001

після скоєння масштабних терористичних актів у Нью-Йорку та Вашингтоні, округ Колумбія, посилаючись на статтю 5, НАТО вперше демонструє більш широкий підхід до безпеки

2003

НАТО перебирає на себе командування Міжнародними силами сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані

2010

НАТО ухвалює нову Стратегічну концепцію «Активне залучення, сучасна оборона».

 Відвідайте розділ, присвячений історії НАТО

5 Робочі структури

Країни-члени

 
Військовий комітет

Міжнародний військовий штаб

 
Див.: організаційну структуру