Header
Updated: 05-Oct-2002 NATO Publications

Інформація
Розділ 6: Роль Альянсу у здійсненні контролю над озброєннями
Ситуація з контролем над звичайними озброєннями і роззброєнням
  Адаптація договору ЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі (ЗЗСЄ) від 19 листопада 1990 року накладає обмеження на п'ять категорій обладнання, що підладає під дію договору, і включає в себе положення про винятково комплексний обмін інформацією і про повідомлення, а також про організацію інспекцій на місцях та верифікацію. Вже відбулося понад 3 000 перевірок. Така прозорість щодо озброєнь є унікальною для договору про контроль над озброєннями. В результаті підписання договору вдалося значно скоротити військове обладнання в Європі, яке підпадає під дію договору. Було знищено або виведено понад 50 000 одиниць обладнання. На Конференції з перегляду договору ЗЗСЄ,що відбулася в 1996 році, держави-учасниці визнали потребу адаптувати Договір відповідно до змін, що сталися в світі, з метою збереження його ключової ролі у підтримці європейської безпеки.

Переговори з адаптації розпочались в травні 1996 року, що стало результатом фундаментальних змін, які відбулися з 1990 року, таких як возз'єднання Німеччини, розпад Варшавського пакту і СРСР, поява нових країн - правонаступниць Радянського Союзу, які збільшили кількість учасниць договору з 22 до 30 країн, демократизація в Центральній та Східній Європі, кінець холодної війни.

Процес адаптації завершився підписанням юридично обов'язкової до виконання "Угоди про адаптацію" договору ЗЗСЄ на саміті ОБСЄ в Стамбулі в листопаді 1999 року. В Стамбулі був також ухвалений "Заключний акт". Цей політично обов'язковий документ містить опис усіх заходів, що стосуються обмежень і поступового скорочення видів обладнання, додаткові рішення, за якими були прийняті країнами-учасницями в контексті адаптації договору. Угода вступить в силу після ратифікації країнами-учасницями. До завершення процесу ратифікації повне і послідовне втілення договору та відповідних документів залишається ключовим.

Next Previous