#WEARENATO

Kanadský inžinier

Eric Sylvain je mechanikom na palube HMCS Winnipeg Kráľovského kanadského námorníctva, vykonáva fyzicky náročnú práca v horúcich a hlučných strojovniach lode.