Go to Nato homepage
         
Go to Nato homepage
 
 
Pavasaris 2007
Atskatoties uz Rigas samitu

Vasara 2007
Partneribas: vecas un jaunas

Rudens 2007
Škirtne starp militaro un civilo: miera uzturešana un plašak
Ziema 2007
Augoša bistamiba: jaunie un attistiba esošie drošibas draudi


  Pavasaris Vasara Rudens Ziema
2006 HTML No 1 No 2 No 3 No 4
2005 HTML No 1 No 2 No 3 No 4
2004 HTML No 1 No 2 No 3 No 4