Kde slovo dostávajú experti
Tématická stránka NATO Review:

Tunisko

Social Media
Sociálne médiá majú na svedomí mnohé zmeny, tvrdí Susannah Vila. Nemali by sme podceňovať ich úlohu pri udalostiach z nedávnej doby. Počas nepokojov sa však ukázalo, že jednou zo silných stránok sociálnych médií - neprítomnosť vodcovskej osobnosti - sa môže stať aj ich slabinou.
New File
Bývalí vládcovia Egyptu a Tuniska boli zvrhnutí. Niektoré ďalšie vlády tohto regiónu nevedia deň ani hodinu. Do akej miery existujú dôkazy o tom, že spoločenské médiá boli alebo sú v pozadí týchto zmien?
1. Tahrir Square in Egypt
Bolo tomu už dva roky, keď na malom kruhovom objazde v Egypte, nazvanom "Námestie Oslobodenia", sa jedného dňa zhromaždilo niekoľko stoviek občanov, aby manifestovali proti vláde prezidenta Hosni Mubaraka. Dr. H.A. Hellyer vo svojom príspevku popisuje, ako sa za nasledujúcich 18 dní toto námestie naveky zapísalo do svetových dejín pod svojim pôvodným arabským názvom - Táhrir.
citáty
George Santayana (16.12. 1863 - 26.09.1952),
filozof, esejista, básnik a spisovateľ,
Informačný bulletin
Nezabudnite!
"Tí, ktorí si nepamätajú minulosť,
sú odsúdení k tomu, aby ju opakovali."
MAGAZÍN STRUČNE
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
PODELIŤ SA S  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube