Kde slovo dostávajú experti
Tématická stránka NATO Review:

Nová médiá

Complicated
USA je domovom sociálnych médií. Facebook, Twitter, YouTube a mnoho ďalších sa zrodilo v tejto krajine. Môžu byť sociálne médiá prostriedkom, ktorý priblíži NATO k americkému ľudu? Niekoľkým komunikačným expertom sme položili otázku, či v tomto smere bolo dosiahnuté pokroku alebo či je k tomu potrebné väčšie úsilie.
US flag
Americkí blogeri, novinári a experti v komunikácii prezrádzajú, že sa chcú pokúsiť priblížiť NATO americkej verejnosti.
Social Media
Sociálne médiá majú na svedomí mnohé zmeny, tvrdí Susannah Vila. Nemali by sme podceňovať ich úlohu pri udalostiach z nedávnej doby. Počas nepokojov sa však ukázalo, že jednou zo silných stránok sociálnych médií - neprítomnosť vodcovskej osobnosti - sa môže stať aj ich slabinou.
Egypt+Facebook_1
Podľa niektorých zdrojov sa v Egypte konala "Revolúcia 2.0". Will Heaven tvrdí, že tomu tak nie je. Poukazuje na vážny dôkaz, ktorý naznačuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou je vinou Západu, že sa na udalosti v Egypte hľadí očami Západu.
New File
Bývalí vládcovia Egyptu a Tuniska boli zvrhnutí. Niektoré ďalšie vlády tohto regiónu nevedia deň ani hodinu. Do akej miery existujú dôkazy o tom, že spoločenské médiá boli alebo sú v pozadí týchto zmien?
Main Photo Social Media Video 1
Môžu spoločenské médiá uľahčiť cestu politickým zmenám? Je pravda, že sa stali hnacou silou politických zmien? Odborníci v tomto článku hovoria o tom, ako spoločenské médiá zmenili pravidlá hry, ale taktiež o tom, aké sú ich limity.
1 issue - Lunt - Rhinoceros
Funkcia hovorcu ISAF v Afganistane je mimoriadne dôležitá pre moderné vedenie informácií z oblastí ozbrojených konfliktov. Nicholas Lunt vykonával túto funkciu v minulom roku a o svoje dojmy sa podelil s NATO Review.
February - Pszczel - 1st photo
Ako sa pracuje s novými médiami v porovnaní so starými? Robert Pszczel poukazuje na niektoré rozdiely a súčasne ponúka pohľad zblízka na pôsobenie médií za obdobie existencie sovietskeho bloku.
February - Smith - 1st photo
Iba veľmi málo ľudí vie, čo to znamená byť nasadeným vo vojnovom konflikte, raz ako vojak a po druhýkrát ako novinár. Vaughan Smith je jedným z nich. Vo svojom článku líči, ako posudzoval stanovisko armády voči médiám, keď bol vojak a dôstojník a aký má názor dnes, keď sám používa technické prednosti nových médií v teréne, ako napríklad dnes v Afganistane ako žurnalista.
Nasim Fekrat
Nasim Fekrat je mladý Afganec, ktorého blogy a fotografie získali medzinárodné uznanie. Podľa jeho názoru sú nové média kľúčom k vybudovaní novej, demokratickej spoločnosti v Afganistane. Nasim poskytol NATO Review pohľad na vplyv nových médií na jeho krajinu ako aj na seba
Screen Capture
Video debata NATO Review. Zástupcovia vojska a nových médií diskutujú o tom, aký dopad majú posting, blogy a ďalšie nové média na vojenské operácie, podporu misií a morálku v konfliktných oblastiach.
cyberthread
9Deň 11. september 2001 ohlásil vek nových bezpečnostných hrozieb. V neposlednej rade sú to hrozby kybernetické. Olaf Theiler vo svojom príspevku analyzuje spôsob, akým sa NATO prispôsobilo rýchlo sa meniacim, prenikavým a často bezcenným bezpečnostným hrozbám.
citáty
George Santayana (16.12. 1863 - 26.09.1952),
filozof, esejista, básnik a spisovateľ,
Informačný bulletin
Nezabudnite!
"Tí, ktorí si nepamätajú minulosť,
sú odsúdení k tomu, aby ju opakovali."
MAGAZÍN STRUČNE
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
PODELIŤ SA S  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube