Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

kvinner, fred og sikkerhet

Ahmad Nader Nadery
Fire fremtredende afghanere gir sine synspunkter på landets valk, prioriteter, kvinners rettigheter og kampen mot korrupsjon.
gerome_violencewomen_R_Jorge Silva_1.jpg
Tilgjengeligheten av håndvåpen øker seksuell vold mot kvinner, derfor er det behov for internasjonale tiltak, hevder Rebecca Gerome.
1. North-Korea
Hva har vi lært om sikkerhet i 2010? Vi presenterer en kort bildehistorie med noen av de viktigste hendelsene fra året – hvorav noen kan gi noe erfaringer for 2011.
Chowdhury
Mannen som sees på som "arkitekten" bak UNSCHR 1325 skisserer hvor fremgangen har blitt gjort i de siste 10 år - og hva som gjenstår å bli gjort.
5-cast_desperatewoman
Margot Wallstrøm, FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, skisserer de viktigste problemene som kvinner møter i konflikter, hvorfor rettsforfølgelse er avgjørende, og hennes skuffelse med fremgangen så langt.
WomenSecurity Video 1 image
Det er 10 år siden FN ønsket flere kvinner i konfliktløsning, mer respekt for kvinners rettigheter i konflikter og flere kvinneperspektiver innen fredsbevaring. Hvor mye har blitt endret?
Image Women and security video 2
I hvor stor grad har kvinner vært i stand til å sette sitt preg på sikkerhet? Hvilken fremgang har det vært i de siste 10 år? Vi spør noen kvinner som har vært i stand til å nå toppen hvordan de ser på kvinnenes rolle innen sikkerhet.
Image Women and security video 3
NATO endrer seg for å tilpasse seg et nytt århundre, nye utfordringer og nye holdninger. Hvor mye kan kvinner forventes å være del av NATOs visjon for fremtiden?
women in congo
Hvor stor er fremgangen i kampen for å gi makt til og beskytte kvinner i Den demokratiske republikken Kongo? Kollektivet for kongolesiske kvinner for fred og rettferdighet forteller sin historie til Terra Robinson.
sababi
NATO Nytt snakker med Afghanistans første og eneste kvinnelige guvernør om hvordan landet ser på kvinner, religion - og turisme.
Ryce_Unified-Protector-NATO-Operation_2
NATO har veletablerte partnerskapsprogrammer med flere land i Nord-Afrika som grenser mot Salel-regionen. Men ettersom regionen er vitne til mer høyprofilert ustabilitet, kan NATO spille en større rolle, spør Paul Pryce?
Zyga_NATO_1
Hvordan er det å være en ung kvinne som stiger i gradene i sikkerhetsverdenen? Vi spurte Ioanna Zyga, som har arbeidet i både NATO og i Europa-parlamentet om hennes erfaringer - og om hun vurderer det som en verden fortsatt dominert av menn.
1_Afghanistan_education
Kvinners kamp for bedre behandling starter tidlig. Fra mangel på utdanning, til kjønnsvold gjennom å være ansvarlig for den neste generasjonen, prøver denne fotohistorien å vise noen av de utfordringer som verdens kvinner møter.
Mrs. Lena Olving
Lena Olving er Chief Operation Officer for forsvar og sikkerhet i Saab. Hun har også blitt utpekt til Sveriges mektigste forretningskvinne. Hvilke råd har hun til kvinner som ønsker å lykkes innen sikkerhet?
blank
Hvis du noen gang har tvilt på at kvinner lider mest under konflikter, vil denne korte videoen vise deg noen av de personene som kan få deg til å tenke på nytt.
blank
Vi spør kvinner hvordan de ble interessert i sikkerhetsspørsmål, om de har vært ofre for stereotopier og hvilke personlige erfaringer de har.
New File
Hva mer må gjøres for å bedre integrere kvinner innen sikkerhet? Og hvordan kan menn bidra? Vi spør noen kvinner som kjenner problemene hva de ville endre på og hvordan de mener at dette kan innfluere den større verden.
2. Children in school
I 2008 spurte NATO Nytt den prisvinnende, afghanske bloggeren Nasim Fekrat om å illustrere hvordan han så sitt land. Denne måneden, når landet markerer tiårsjubileet for begynnelsen av operasjonene for å kaste ut Taliban, spør vi ham hva de største endringene har vært i det Afghanistan som han kjenner.
Video Afghanistan
Forestill deg å være afghansk-amerikaner i september og oktober 2001. Begge landene dine ble angrepet. Av hverandre. Hvordan reagerte afghansk-amerikanere? Hvor var deres lojaliteter? Og hva kunne de gjøre for å h jelpe begge landene? Vi spurte en afghansk-amerikaner hvordan han håndterte dette dilemma.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube