Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

Haag

Image for Jamie Shea interview
Jamie Shea ser tilbake på Kosovo-krigen for nesten 10 år siden - og snakker om båndene til det som skjedde da til dagens Kosovo
New File
Paddy Ashdown skisserer det arbeidet som han mener fortsatt må gjøres på Balkan - og hvordan man best kan gjøre det.
Video Pic Karadzic
NATO Review analyserer hvorfor Karadzic ble arrestert, innvirkningen på Bosnia og hvordan hans rettssak kan berøre landets fremtid.
Image for police reform
Å reformere Bosnia og Hercegovinas politistyrke har tatt lenger tid enn forventet - og ikke kommet så langt man hadde håpet.
Image for video defense reform
Noen av de viktigste aktørene som tok på seg den utfordrende oppgaven å gjenoppbygge Bosnias væpnede styrker etter krigen avslører hvordan de greide å skape dagens felles, blandede styrke.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube