Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

terrorisme

9.11
Stanislava Mladenova har tilbrakt halvparten av libet sitt i Europa, halvparten i USA. Her beskriver hun den rollen NATO har spilt for å føre landene sammen.
Goh_AFG_ammun_R_Ho New_1.jpg
Gillian Goh og Christopher Clark fra FN forklarer hvordan nye retningslinjer kan bidra til å holde håndvåpen og ammunisjon lenger vekk fra fra terrorgruppers rekkevidde
Marisa Porges
NATO Nytt snakker med Marisa Porges, tidligere rådgiver for mottiltak mot terrorisme for den amerikanske regjering, om truslene som utgjøres mot og i Jemen.
Poverty 1
Vil du ha en rask guide til Jemens problemer? Her er en treminutters video som gir nøkkelfakta om Jemen, hvorfor det er viktig, sakene som står på spill og hvordan det kan berøre oss alle.
Al-Qaeda-1.jpg
Hvordan ser jemenittene på al-Qaidas vekst i Jemen? Faris Sanabani forklarer de spesielle, nasjonale egenskaper som han mener har spilt en rolle for at Jemen skal bli al-Qaidas hjem på den arabiske halvøy.
5-war3.jpg
Etter at al-Qaida etablerte seg på den arabiske halvøy (AQAP) i 2009, har de trivdes i Jemen fordi landet har så mange andre problemer, hevder Chris Boucek.
WATER SHORTAGES
Kan Jemens mange utfordringer smitte over på nabolandene? Hvor godt forberedt er disse landene? David Hughes ser på trusselen om en regional dominoeffekt.
8-tourist-attractions2.jpg
Al-Qaida på den arabiske halvøy er et bevegelig mål, bokstavelig talt. Da de ble angrepet av vestlige styrker etter bombeforsøket første juledag i fjor endret de strategi.
Ecuador football
Enten det er borgerkriger, etniske konflikter eller ganske enkelt okkupasjoner, har fotball bidratt til å understreke forskjellene, beseire dem eller blitt brukt i protest. Her er noen eksempler.
01-Christmas 1914 football match - England vs Germany
Fotballens bånd til krig og fred går tilbake nesten til spillet ble grunnlagt. Dette utvalget av fotografier viser noen av de viktigste øyeblikkene da sikkerhet og spillet overlappet hverandre.
Guy Robert Picture
Hvilken rolle har kjernefysiske spørsmål i NATO? Hvordan ser Alliansen på endringene i det kjernefysiske, politiske landskapet i år, og hvordan vil dette bli reflektert i dens nye, strategiske konsept?
video dirty bomb image
Er den største, kjernefysiske trusselen faktisk ikke kjernefysiske våpen, men heller en skitten terrorbombe - eksplosjonen av kjernefysiske materialer? Mange mener det. Her skisserer vi farene og hvordan konsekvensene vil berøre oss alle.
New File
NATO Nytt tilbringer en dag med Operation Active Endeavour for å se hvordan den holder nøye øye med Middelhavet - og hvordan den brukes.
Reuters-Christian Charisius
Det har ikke vært en eneste terroristarrestasjon I Middelhavet etter at operasjonene mot terrorisme begynte der i 2001. Her forklarer et medlem av operasjonen hvordan havet holdes trygt.
D2003-1248_1.jpg
Er dette virkelig slutten på den sjømilitære æra? Kan det bli flere lovløse områder på havet i fremtiden? Og hvordan vil klimaendringene påvirke den maritime situasjonen. Diego Ruiz Palmer ser på disse spørsmålene.
Organised Crime
NATO Nytt ser på hvordan terrorister og organiserte, kriminelle grupper arbeider sammen, og spør om de egentlig er forskjellige i det hele tatt.
Shipping
Havner og det åpne hav spiller en avgjørende rolle når organisert kriminalitet og terrorgrupper må flytte sine varer rundt om i verden. Denne videoen undersøker hvordan det gjøres.
Escort drug gang
Selv den amerikanske presidenten har kommentert Mexicos bekymringsfulle narkotikakriger. Her hevder imidlertid Sam Quinones, som bodde i Mexico i et tiår, at landets problemer har begrensede sikkerhetsimplikasjoner for USA – for øyeblikket.
Afghan opium
Gretchen Peters har vært nyhetsjournalist som dekket Pakistan og Afghanistan i mer enn et tiår . Her hevder hun at den viktigste måten å bekjempe Taliban og al-Qaida der er gjennom å avskjære deres narkotikapenger.
Pirated CDs
En fotohistorie viser handelen som organisert kriminalitet, og noen terrorgrupper, spesialierer seg på: fra sigaretter til kredittkort og fra datakriminalitet til sjørøveri.
Eurovision Iceland
Tre minutter som viser hvordan finanskrisen kan innvirke på sikkerhetsspørsmål fra gjestearbeidere til ekstremistiske, politiske grupper.
New File
François Melese hevder at virkningen av finanskrisen på sikkerhet ikke kan undervurderes. Han ser også på om den oppsto i den private eller offentlige sektor.
New File
Farah-provinsens guvernør Roohul Amin skisserer sine tanker om årets valg, valmueeffekten nå og hva som må skje med Taliban.
Karel Lanoo
Vi stilte seks personer, alle med fremragende innsikt på hver sine områder, to enkle spørsmål om 2009: hva og hvem vil være nøkkelen på sikkerhetsarenaen. Her offentliggjør vi deres svar.
Alternate Image for the photo story
Ahmed Rashid, forfatter av den nytenkende boken 'Taliban', snakker med NATO Nytt om hvordan terror, stammetilhørighet og Taliban passer sammen.
Issue3-Gorkun - 1 AWACS
Hvilken forskjell ville en klar, definert strategi mot terrorisme gjøre for NATO? Seda Gurkan ser på pro og con.
Koran & Kalashnikov Laptop Cover
Hva har vært virkningen på Taliban av teknologi, utenlandsk rekruttering og innsats mot opprør i løpet av de siste fem årene? Paula Hanasz anmelder en ny bok av Antonio Guistozzi som tar for seg disse spørsmålene.
1-issue3-Ferdinand
Denne måneds fotohistorie ser på hvordan terrorismen har endret seg i løpet av årene, og de hovedutfordringer som den utgjør i dag.
Stock Exchange
Terrorangrep er ofte billige. Arbeidet for å stoppe dem kan være svært dyrt. Er det en måte å sikre at disse pengene blir vel anvendt?
2B. Prague Summit
Når vi ser tilbake, i stedet for å kunngjøre NATOs tilbakegang, ble ”9/11” katalysatoren for de mest grunnleggende endringene i NATOs historie, hevder Michael Rühle.For NATOs allierte var likevel de spørsmålene de måtte tenke gjennom i begynnelsen like åpenbare som de var avgjørende.
cyberthread
9/11 innledet en tid med nye trusler. Ikke minst blant disse er internettrusselen. Her beskriver Olaf Theiler hvordan NATO hurtig har måttet tilpasse seg en sikkerhetstrussel som er i rask endring, vidt utbredt og ofte billig.
3. education
Kan vi sammenlikne et Afghanistan med halshugginger og tortur med dagens? Shafiq Hamdam ser på det Afghanistan som han har observert. Han innrømmer at det ikke er perfekt enda. Men konkluderer med at det er kommet langt.
2. Nasim Fekrat 1
Nelofer Pazira har opplevd mange faser i Afghanistan. Og samtidig som det har vært fremgang føler hun at landet enda ikke har unnsluppet sin lidelsessyklus. Her skisserer hun sine erfaringer og inntrykk, fra hun bodde der i de turbulente 1980-årene til å besøke dagens Afghanistan.
2. Samar
Dr. Sima Samar var statsråd for kvinnesaker i Afghanistan fra 2002 til 2003. Det faktum at jobben i det hele tatt eksisterte viste forskjellen Ii Afghanistan fra Taliban-styre. Men hvor vellykket har andre initiativer i løpet av de siste 10 årene vært?
Video Afghanistan
Forestill deg å være afghansk-amerikaner i september og oktober 2001. Begge landene dine ble angrepet. Av hverandre. Hvordan reagerte afghansk-amerikanere? Hvor var deres lojaliteter? Og hva kunne de gjøre for å h jelpe begge landene? Vi spurte en afghansk-amerikaner hvordan han håndterte dette dilemma.
2. Children in school
I 2008 spurte NATO Nytt den prisvinnende, afghanske bloggeren Nasim Fekrat om å illustrere hvordan han så sitt land. Denne måneden, når landet markerer tiårsjubileet for begynnelsen av operasjonene for å kaste ut Taliban, spør vi ham hva de største endringene har vært i det Afghanistan som han kjenner.
01. children at school
Afghanistan er en fotojournalists paradis. Lyset og fargene gir fantastiske fotografier. Folket er engasjerende personer. Og landets historier gir et gripende eventyr. Her viser vi noen av de mest slående bildene.
2. Tophoven ZwickauCell
Tyskland har hatt terrorangrep og aktiviteter fra høyresiden, venstresiden og hjemmeavlet religøse ekstremister. Her skisserer Rolf Tophoven hva vi kan lære av landets erfaringer.
2. glasgow attacks
Vil dagens økonomiske nedtur - med sine høye ungdomsledighetstall, depresjon og desillusjon - ha en innflytelse på innenlands terroristrekruttering eller aktivitet? Dr Brooke Roger ser på hvor mye vi kan vite.
1914_Gavrilo Princip_arrested
Merkelappen "innfødt terrorisme" er kanskje ny, men aktiviteten er sannelig ikke ny. Denne fotohistorien kaster lys over noen tidligere eksempler - som strekker seg nesten et århundre tilbake.
02. Friedman_Al-Shabaab_Somalia
Let og du skal finne, er et gammelt ordtak. Men det er passende, hevder Benjaming Friedman, når det brukes i forbindelse med søken etter noe som nesten helt sikkert alltid har vært der.
Image
Trusselen fra innfødte terrorister er helt klart et sikkerhetsspørsmål. Men det er et som i stor grad håndteres av nasjonale etterretnings- og sikkerhetsstyrker - ikke det militære. Så hva kan egentlig NATO gjøre for å møte den? Og hvordan passer dette inn i NATOs kamp mot terrorisme? Vi spør NATOs ekspert på motterror.
02. Sageman_FreiCorps_Maltese Cross Knights
Innfødt terrorisme er ikke noe nytt, hevder Marc Sageman. Den er like gammel som politisk kamp. Men den har nye elementer i seg - ikke minst når det gjelder internett.
1_Iran_green revolution2009
Noen ganger fanger ikke ord historien på samme måte som et bilde. Her presenterer vi noen av de mest slående bilder fra opprørene under den arabiske våren - bilder av folket, deres kamp og til slutt deres suksess.
2. Egypt Tahrir 2011 Reuters
Barak Barfi har reist gjennom regionen for den arabiske våren. Her forteller han hvordan han så forskjellige tolkninger av hva frihet betyr, frustrasjoner over endrede mål, og nye problemer som erstatter gamle. Regimene er kanskje borte, men, hevder han, samfunnene, strukturene og problemene de skapte gjennom tiår er ikke borte.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube