Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

fredsstøtteoperasjoner i Bosnia og Herzegovina

Video Pic Karadzic
NATO Review analyserer hvorfor Karadzic ble arrestert, innvirkningen på Bosnia og hvordan hans rettssak kan berøre landets fremtid.
Image for police reform
Å reformere Bosnia og Hercegovinas politistyrke har tatt lenger tid enn forventet - og ikke kommet så langt man hadde håpet.
Youtube 3
"Veien til integrering" understreker landets tette partnerskap med NATO og gir innsikt i utfordringene som ligger på veien fremover for landets mulige medlemskap i Alliansen.
Youtube 1
"Bygge fred" forteller om NATOs gradvise engasjement til støtte for FNs innsats for å få slutt på krigen i Bosnia (1992-1996) og deployeringen av dens første fredsbevarende styrke i desember 1995. NATOs misjon fortsatte i ni år, til ansvaret for sikkerheten ble overført til EU i desember 2004.
Youtube 2
"Reformasjon av militæret" viser hvordan NATOs støtte til viktige forsvarsreformer i Bosnia og Hercegovina har bidratt til å bygge ned de væpnede styrker og forandre dem til en enkelt militær styrke under statlig kontroll. Den fremgangen som ble oppnådd, gjorde at landet ble med i NATOs partnerskap for fred i 2006.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube