Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

partnerskap

Image Sweden
Få land har hatt en slik frontlinjepartnerskapsrolle med NATO som Sverige. Fra Bosnia til Libya, har de deltatt kontinuerlig i NATO-ledede operasjoner. Hvordan ser de på endringene i NATOs nye partnerskapsstrukturer?
Image Video 1
NATO endrer måten den arbeider med sine partnere på. Ambassadør Dirk Brengelmann, assisterende generalsekretær for politiske saker og sikkerhetspolitikk, forklarer hva disse endringene betyr for begge sider.
Hendrickson_Swedish army in AFGH_3
Sveriges styrker har ikke vært involvert i krigsmisjoner på mer enn 50 år. De har imidlertid vært klare til å assistere i mange NATO-operasjoner etter 1990-tallet. Ryan Hendrickson gir her grunner til at Sverige kan kalles en spesiell NATO-partner.
Sloan_Swiss neutral_2
Stanley Sloan tar et bevisst provoserende synspunkt om alle parter har like stor nytte av at nøytrale land blir partnere med NATO. Her ser han på fordeler og ulemper ved ordningen for landene og for Alliansen.
Nato and Sweden image
NATO spør to av NATOs og EUs toppembetsmenn hvordan de ser på partnerskap. Og om de kan se en måte de kan bli tettere partnere på.
1b-Swiss in Kosovo_Swiss Armed Forces_1
Afghanistan er ikke den eneste operasjonen der NATO har gått i team med partnere. Denne fotohistorien viser noen få eksempler der partnere jobber side ved side med NATO.
New File
Hva er partnere? Og hvorfor er de viktige? NATO Nytt spurte fire tidligere og nåværende utenriksministre om å forklare hvorfor partnere har en nøkkelrolle innen sikkerhet, hvor de kan bidra og hva partnerne får ut av sitt engasjement.
artic img
En global utfordring krever en global tilnærming. Nedsmeltingen av isen i Arktis er sannelig et problem hvis effektiv vil bli merket i hele verden. Men i hvor stor grad er dette et NATO-problem? Hvilken rolle kan - eller bør - Alliansen spille? NATO Nytt intervjuer Norges utenriksminister Espen Barth Eide for å finne ut hvorfor han inviterte NATO til å ta saken i nærmere øyesyn.
MAIN photo
Både NATO og Russland har sterkt hevdet at de ønsker å samarbeide mer med hverandre. Russland ønsker mer samarbeid innen områder som missilforsvar. NATO ønsker å knytte seg mer opp til aktiviteter som dekkes av NATO-Russland-Rådet. Til tross for begge siders entusiasme, er imidlertid samarbeidet på noe av det laveste nivå på lang tid. Det er en effektiv "pause" innen mange områder. Hvordan skjedde dette? Og hva kan gjøres for å løse det?
Test image
Offisielt ser ikke NATO og Russland på hverandre som fiender. I praksis samarbeider de faktisk på mange områder. Så hvorfor denne dårlige musikken mellom dem?
1_Sochi_3_REUTERS
Denne fotohistorien har noen kjente - men også noen overraskende - bilder som viser dagens forhold mellom NATO og Russland. Den har som mål å understreke de områder som har vært utfordrende, inkludert Ukraina og Syria. Men den illustrerer også noen områder der, i skjul og progressivt, NATO og Russland fortsatt arbeider sammen innen noen nøkkelområder.
Nopic
Missilforsvar vil ikke forsvinne. Men det vil heller ikke de russiske innvendingene mot NATOs missilforsvarssystem. Hva er hindringene - og hvordan kan de bli tatt opp på best mulig måte?
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube