Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

partnerskap med ikke-NATO-land

image history 1
Samme konsept, forskjellige vinkler: video 2 - Hvordan vil tidspunktet for dette nye, strategiske konseptet berøre resultatet? Vil det være i stand til å håndtere trusler for de neste tiår? Hvordan vil det endre måten internasjonale organisasjoner samarbeider på? Og hva vil dets endringer bety for menn og kvinner i uniform? Alle disse spørsmålene vil bli gransket i denne delen.
Abqaiq oil platform attack
Er mer samarbeid med NATO løsningen for små land som håndterer store sikkerhetsspørsmål? Abdulaziz Sager sier ja for Gulfstatene.
Icelandic Amb. screen capture
Er partnerskap med NATO fortsatt nok for Finland? Eller er det på tide å gå videre mot medlemskap? Finlands ambassadør til NATO og EU gir sine tanker om debatten i landet.
no. 1 photo: Montenegro copyright NATO
Hvor er guideboken for å etablere en ny stats væpnede styrker fra bunnen av? Montenegros forsvarsminister beskriver hvordan hans land klarte - og NATOs rolle.
Richard Nixon copyright Oliver Atkins
En ledende kinesisk journalist gir sin personlige mening om hvordan hans oppfatning av NATO har blitt endret. Og gir noen råd om hvordan NATO bør endres.
Hoop Scheffer
Det er fire store områder der Bucuresti kan gjøre en forskjell, sier NATOs generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer. Her forteller han NATO Nytt hvilke de er, og hvorfor de er så viktige. Og hvordan han ser på disse spørsmålene "etter Bucuresti".
lenses
Hvordan kan NATO å få den mest strategiske effekten? Her beskriver Julian Lindley-French og James Townsend den potensielle veien - og fallgrubene - for å få optimal effekt for NATO. En av hovedanbefalingene er klarere fokus. .
Irish troops
Irland har vært NATO-partner siden 1990-tallet. Hvordan har dette fungert med landets kjente, nøytrale status? Og hvilken nytte fører det til på begge sider? NATO Nytt intervjuer Irlands forsvarsminister for å finne det ut.
New File
Hva er partnere? Og hvorfor er de viktige? NATO Nytt spurte fire tidligere og nåværende utenriksministre om å forklare hvorfor partnere har en nøkkelrolle innen sikkerhet, hvor de kan bidra og hva partnerne får ut av sitt engasjement.
TempPic
Russlands interesse for det som skjer i Afghanistan og Sentral-Asia er velkjent. Det som ikke er kjent er hvordan de ser på sitt engasjement i regionen etter 2014, etter at ISAF-operasjonen i Afghanistan tar slutt. NATO Nytt spør hva den russiske tilnærmingen vil være, og hvilke spørsmål som er av størst interesse for dem.
Test image
Offisielt ser ikke NATO og Russland på hverandre som fiender. I praksis samarbeider de faktisk på mange områder. Så hvorfor denne dårlige musikken mellom dem?
MAIN photo
Både NATO og Russland har sterkt hevdet at de ønsker å samarbeide mer med hverandre. Russland ønsker mer samarbeid innen områder som missilforsvar. NATO ønsker å knytte seg mer opp til aktiviteter som dekkes av NATO-Russland-Rådet. Til tross for begge siders entusiasme, er imidlertid samarbeidet på noe av det laveste nivå på lang tid. Det er en effektiv "pause" innen mange områder. Hvordan skjedde dette? Og hva kan gjøres for å løse det?
sitater
Abraham Lincoln
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som nekter andre frihet fortjener
det ikke selv."
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube