Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

maritim sikkerhet

New File
NATO Nytt tilbringer en dag med Operation Active Endeavour for å se hvordan den holder nøye øye med Middelhavet - og hvordan den brukes.
Reuters-Christian Charisius
Det har ikke vært en eneste terroristarrestasjon I Middelhavet etter at operasjonene mot terrorisme begynte der i 2001. Her forklarer et medlem av operasjonen hvordan havet holdes trygt.
D2003-1248_1.jpg
Er dette virkelig slutten på den sjømilitære æra? Kan det bli flere lovløse områder på havet i fremtiden? Og hvordan vil klimaendringene påvirke den maritime situasjonen. Diego Ruiz Palmer ser på disse spørsmålene.
New File
Lord Levene, formann for Lloyd's i London, skisserer hvordan han ser på de største truslene mot shipping og innflytelsen som piratvirksomhet har på skip som bærer verdens handel.
Bergrav image
Hvordan mener en kontreadmiral som har vært i sjøforsvaret i mer enn 30 år at situasjonen til sjøs er i endring? Jørgen Berggrav besvarer spørsmål om trusler, hvordan man skal håndtere dem og de endringer det er behov for for å møte dem.
sitater
George Santayana (16. desember 1863 - 26. september 1952
filosof, skribent, dikter og forfatter.
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
"De som ikke husker fortiden,
er dømt til å gjenta den,"
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube