Der ekspertene kommer for å snakke
NATO Nytts temaside om

kjønnsbalanse

5-cast_desperatewoman
Margot Wallstrøm, FNs spesialutsending for seksuell vold i konflikter, skisserer de viktigste problemene som kvinner møter i konflikter, hvorfor rettsforfølgelse er avgjørende, og hennes skuffelse med fremgangen så langt.
Image Women and security video 2
I hvor stor grad har kvinner vært i stand til å sette sitt preg på sikkerhet? Hvilken fremgang har det vært i de siste 10 år? Vi spør noen kvinner som har vært i stand til å nå toppen hvordan de ser på kvinnenes rolle innen sikkerhet.
Zyga_NATO_1
Hvordan er det å være en ung kvinne som stiger i gradene i sikkerhetsverdenen? Vi spurte Ioanna Zyga, som har arbeidet i både NATO og i Europa-parlamentet om hennes erfaringer - og om hun vurderer det som en verden fortsatt dominert av menn.
1_Afghanistan_education
Kvinners kamp for bedre behandling starter tidlig. Fra mangel på utdanning, til kjønnsvold gjennom å være ansvarlig for den neste generasjonen, prøver denne fotohistorien å vise noen av de utfordringer som verdens kvinner møter.
Mrs. Lena Olving
Lena Olving er Chief Operation Officer for forsvar og sikkerhet i Saab. Hun har også blitt utpekt til Sveriges mektigste forretningskvinne. Hvilke råd har hun til kvinner som ønsker å lykkes innen sikkerhet?
blank
Hvis du noen gang har tvilt på at kvinner lider mest under konflikter, vil denne korte videoen vise deg noen av de personene som kan få deg til å tenke på nytt.
blank
Vi spør kvinner hvordan de ble interessert i sikkerhetsspørsmål, om de har vært ofre for stereotopier og hvilke personlige erfaringer de har.
New File
Hva mer må gjøres for å bedre integrere kvinner innen sikkerhet? Og hvordan kan menn bidra? Vi spør noen kvinner som kjenner problemene hva de ville endre på og hvordan de mener at dette kan innfluere den større verden.
sitater
George Bernard Shaw
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
De som ikke kan endre tanken
kan ikke endre noe
Om NATO Nytt
Go to
NATO A to Z
NATO Multimedia Library
NATO Channel
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube